Pædagog til Børnehuset Skovmosen - Børneinstitution Skt. Klemens-Dalum

Vi søger en pædagog på 32 timer til børnehaven til opstart 1. april 2019 - meget gerne før.

Stillingen er, som udgangspunkt i børnehaven, men du skal kunne fungere i hele huset og må forvente at være en del af rotationen i huset.

Om os
Børnehuset Skovmosen er et kommunalt børnehus beliggende i Dalum, vi hører til institution Skt. Klemens – Dalum, som desuden består af børnehusene Borreby-Fangel, Torpegården, Rulkedalen, Asgård og Svenstrup.

I børnehaven er der ca. 37-41 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn.

Vores daglige pædagogiske praksis understøtter institutionens fælles kerneopgave.
Kerneopgaven har vi defineret således:

 ”Læring gennem leg skal styrke børns udvikling, så de bliver robuste og i stand til at mestre eget liv.
Børn skal opleve sig anerkendte og have adgang til betydningsfulde og forpligtende fællesskaber”.

Vi lægger særligt vægt på tre værdier: en anerkendende tilgang, ordentlighed og professionel autencitet. De er grundlaget for vores møde med både børn, kolleger, forældre samt eksterne samarbejdspartnere. Det betyder, at vi i vores møde med andre, respekterer flere oplevelser af virkeligheden og kan rumme flere forståelser, sandheder og betydninger. Vi ønsker et tæt samarbejde med forældrene der er åbent og ligeværdigt.

Den inkluderende tænkning er integreret i arbejdet med børnene. Vi tager altid udgangspunkt i barneperspektivet og arbejder bevidst på at optimere vores praksis, så alle børn oplever, at de indgår i betydningsfulde fællesskaber. Det betyder, at vi forsøger at tilrettelægge en hverdag, hvor det enkelte barns behov for at blive støttet og guidet i store og små fællesskaber dagen igennem, bliver tilgodeset.

Om dig
Vi søger efter en robust, empatisk og fagligt velfunderet pædagog, der vil indgå i et tæt samarbejde i huset. En pædagog der er åben for sparring, feedback og samtidig har sans for orden og struktur.
 • Kan planlægge og udvikle det daglige pædagogiske arbejde – både alene og i samarbejde med dine kolleger.
 • Kan arbejde inkluderende og anerkendende – i forhold til børn, forældre og kolleger.
 • Kan tage barnets perspektiv og opstille mål for det enkelte barn/den enkelte børnegruppe herudfra.
 • Har kendskab til dynamiske læreplaner og kan arbejde struktureret ud fra disse.
 • Kan understøtte børns sociale, sproglige og motoriske udvikling.
 • Er fleksibel i forhold til at ændre retning, f.eks. hvis et opsat mål ikke giver mening.
 • Kan opfange børnenes spor – og følge disse.
 • Kan være en tydelig og omsorgsfuld voksen.
 • Tør være nysgerrig på egen og kollegers praksis.
 • Kan samarbejde med eksterne samarbejdspartnere som læringsmiljøpædagoger, psykolog, ergoterapeut, tale-høre konsulent ect.
 • Kan bidrage til et positivt forældresamarbejde.
 • Kan bidrage positivt med åbenhed og nysgerrighed på husets kollegiale miljø.
 • Har et godt humør og et positivt menneskesyn.
Ovenstående er en ønskeliste – det vigtigste er det rette drive og indstilling til ovenstående.

Vi tilbyder
 • Et børnehus i faglig udvikling
 • Et børnehus der værdsætter stabile og ansvarlige medarbejdere
 • Et børnehus hvor omsorg prioriteres højt
 • Et børnehus som er påbegyndt arbejdet med at indrette læringsmiljøerne og integrere det i alle rum ude og inde.
 • Vi lægger vægt på en indretning, der inviterer til leg og læring i både små og større grupper, og som skaber mulighed for fleksibilitet og samarbejde på tværs af grupperne.
 • Vi har en skøn, stor legeplads, som er velindrettet til et bredt udvalg af lege og aktiviteter. Desuden er der mulighed for ture til små og store grønne områder.
 • Der vil være mulighed for at kunne byde ind med egne interesseområder – udeliv er blandt andet et område der trænger til et stort løft!
Du skal have lyst til at bidrage nysgerrigt og udviklende på Skovmosens nuværende praksis. Desuden er humor og et positivt livssyn kvaliteter vi skatter højt.
 
Hvis stillingen som pædagog i Skovmosen har vakt din interesse, og ønsker du at komme i betragtning til en samtale, skal du enten komme til vores åbent hus, som er fredag den 22. februar 2019 kl. 12.30 - 14.00 eller træffe aftale om et besøg. (Det vil ikke være muligt i uge 7).
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
Kontakt: Daglig pædagogisk leder Britta Stenderup Lund på 2979 2368 eller mail brste@odense.dk.
 
Det praktiske
Ansøgningsfrist 24. februar 2019. Samtaler forventes afholdt den 27. februar 2019.
Relevante bilag og referencer bedes vedhæftet ansøgningen.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
24-02-2019
Arbejdstid
Deltid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. april 2019 eller gerne før

Kontaktperson

Britta Stenderup Lund
2979 2368