Rehabiliteringsleder til Stadiongruppen

Har du lyst til at lede og motivere medarbejdere, der hver dag yder en uvurderlig indsats til Odenses ældre? Og som samarbejder på kryds og tværs af fagligheder for at støtte de borgere, de møder hver dag? Kan du samtidig stå i spidsen for indsatser indenfor sygeplejen, genoptræning og hjemmeplejen? Så er du måske vores nye rehabiliteringsleder til Stadiongruppen i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune.

Om os
Odense er i forandring. Det er vi også i Ældre- og Handicapforvaltningen, hvor vi har sat alle sejl til for at blive en rehabiliterende forvaltning. Det betyder, at vores fineste opgave er at samarbejde med de borgere vi møder om at gøre deres mål for hverdagen til virkelighed. For at løse denne opgave arbejder vi tæt sammen på tværs af fagligheder og har en systematisk tilgang til samarbejdet med borgeren.

Vi har brug for en stærk og engageret leder til Stadiongruppen, der konstant har fokus på borgerens rehabilitering, og som evner at motivere og involvere sine medarbejdere. Stadiongruppen hviler på et stabilt fundament hvor medarbejderen trives og borgeren føler sig godt og professionelt behandlet. Der er arbejdsglæde og gejst hos medarbejdere i forhold til de opgaver der skal løses. Den nye leder kommer ind i en sikker og effektiv drift hvor der er plads til at få løst de samfundsmæssige udfordringer som skal håndteres i de nødvendige forandringer.

Du er en leder der formår at sætte retning og skabe resultater via og sammen med andre, som betyder kvalitet for borgeren. Som økonomiansvarlig leder i Stadiongruppen er præmissen at der gennem effektledelse skabes det nødvendige økonomiske råderum til gavn for borgeren. Dette sikres ved rekruttering og fokus på sammensætning af det rette hold medarbejder og ledere.

Om dig
Du er en leder, der brænder for det rehabiliterende arbejde, og som ser værdien i at støtte borgeren i at leve så selvstændige og meningsfulde liv som muligt. Du har en sundhedsfaglig uddannelse med leder erfaring, og gerne efteruddannelse i ledelse på diplomniveau eller et ønske om at erhverve sig denne. Du er ikke bleg for at kaste dig ud i at arbejde i en politisk styret organisation, og du har altid fokus på effekt, resultater og økonomistyring.

Som person er du optimistisk, motiverende, tydelig og inddragende. Du sætter retningen i en travl og alsidig hverdag, og du bidrager som noget helt naturligt med energi og idéer til både dine medarbejdere og ind i lederfællesskab.

Dine primære opgaver
  • Personaleansvar samt ansvar for fagligheden i forhold til den enkelte medarbejder i gruppen
  • Budgetansvarlig leder
  • Sikre implementering af nye tiltag, lokale såvel som centrale.
  • Bistå medarbejdernes faglige udvikling til fordel for gruppens samlede tværfaglige kompetencer
  • Sikre et godt og velfungerende arbejdsmiljø
  • Aktiv udvikling af og deltagelse i dit lederteam
Om jobbet som rehabiliteringsleder
Som rehabiliteringsleder for Stadiongruppen indgår du i et tæt samarbejde med Stadiongruppens assisterende rehabiliteringsleder og den ansvarlige forløbschef. Hverdagen i stadiongruppen er præget af en ambitiøs tilgang til det rehabiliterende arbejde sammen med borgerne. De indsatser, som Stadiongruppen leverer, er tværfaglige, og derfor er ledelse af tværfaglige teams en central ledelsesopgave.

Du indgår i lederteam i geografien, hvor omdrejningspunktet ledelse, erfaringsudveksling og udvikling. Du indgår som alle andre chefer, ledere og medarbejdere i forskellige kompetenceudviklingstiltag.

Om Stadiongruppen
Stadiongruppen leverer både hjemmepleje, sygepleje og genoptræning til ca. 291 hjemmeboende borgere. Medarbejdergruppen består af ca. 54 medarbejdere, som er tværfagligt sammensat af henholdsvis social- og sundhedshjælpere og assistenter, sygeplejersker, pædagoger, fysioterapeuter og ergoterapeuter.  

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Stillingen ønskes besat senest den 1. maj 2019.

Vil du vide mere
Er du interesseret i at høre nærmere, er du velkommen til at kontakte forløbschef Annette Larsen på telefon 2331 4757.

Det praktiske
Ansøgningsfrist er søndag den 10. marts 2019. Vi forventer at afholde 1. samtale den 20. marts 2019 og den 2. samtale 27. marts 2019. 

Kandidater som inviteres til 2. samtale vil blive bedt om at gennemføre en personprofiltest i dagene mellem 1. og 2. samtale, samt præsentere referencer.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Ledelse og Projektledelse, Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
10-03-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. april 2019

Kontaktperson

Annette Larsen
2331 4757