Pædagog til Pårup Børnehus

Vi søger en fagfaglig og velfunderet pædagog til en stilling på 37 timer ugentligt til Pårup Børnehus

Om os
Visionen i Børneinstitution Tarup-Pårup er, at vi oplever os som én institution, således at vi kan være en dynamisk organisation, som kan matche krav og forventninger. Ansvaret for at sikre høj kvalitet i den daglige praksis ligger hos pædagogerne i samarbejde med medhjælpere og pædagogiske assistenter. Pædagogerne skal sikre tæt opfølgning på mål og resultater og være medskaber af en systematisk dokumentations- og evalueringskultur.  
 
 • I Børneinstitution Tarup Pårup har vi et fælles pædagogisk fundament, der er under stadig udvikling
 • Børnehuset Pårup er et af de 7 børnehuse i Børneinstitution Tarup-Pårup
 • Vi arbejder med stor vægt på Odense Kommunes strategi for ”Det sammenhængende Børne- og Ungeliv” og ”Inklusionsstrategi”
 • Vi er alle uddannede i ICDP og arbejder med at implementere det i vores faglige fundament
 • Børnehuset Pårup er en børnehave normeret til 54 børn
 • Børnehuset Pårup er fordelt i to pavilloner
Børnene er fordelt på tre baser, de 3 til 4 årige, de 4 til 5 årige og før-skole-børnene.
Alle kan færdes frit i hele børnehuset, når der ikke er planlagte forløb i læreringsmiljøerne.

Om jobbet
Vi arbejder med varieret læringsgrupper og læringsmiljøer. Børnene flytter base hvert år 1. marts, eller når deres personlige udvikling begrunder et skifte. Alt arbejde sker med udgangspunkt i barneperspektivet. Før-skole-børnene samarbejder med andre af institutionens børnehuse omkring de ældste børn. Vi vægter inde- og udeaktiviteter og bruger vores legeplads og lokalområdet. Vi har særligt fokus på implementering af de tre faglige temaer sprog, dannelse og tidlig indsats. 
 
Det betyder:
 • Der skal altid være fokus på kerneopgaven, således at du hele tiden udvikler børnenes leg og læringsmiljøer til gavn for den enkelte, gruppen og de betydningsfulde fællesskaber
 • En faglighed funderet i en inkluderende tankegang og den fællesskabende pædagogik
 • At du som pædagog tager et stort medansvar for, at børnehuset fungerer som en helhed
 • At du bliver uddannet i ICDP
Arbejdstiden ligger i tidsrummet kl. 06.30 og 16.45.

Om dig
Vi tager udgangspunkt i den fagfaglige tilgang i forhold til opgaveløsning – altså professionen. Vi forventer, at du holder dig opdateret i nyeste evidens- og forskningsbaseret viden. Du skal holde dig orienteret om den samfundsmæssige tendens og de politiske strøminger, da dette har betydning for dagtilbuddets udvikling og vilkår for, hvordan kerneopgaven kan og skal løses. 

Vi forventer, at du er faglig robust, hvilket betyder følgende for os:
 • Har en kommunikativ faglighed så du kan indgå i en professionel dialog med forældre, kollegaer og tværfaglige samarbejdspartnere
 • Besidder en didaktisk faglighed med viden og kompetencer til at tilrettelægge og skabe optimale lærings– og udviklingsbetingelser for børnene
 • Har indsigt i og kompetence til at anvende grundlæggende teorier og evidensbaseret viden i daglig praksis
 • At du holder dig opdateret i den nyeste viden
 • At du er i stand til at flytte dig for at møde barnet
 • At du har blik for faglige og praktiske opgaver
 • At du er medansvarlig for et godt arbejdsmiljø og en høj social kapital og tør gå i dialog – også om det, der er svært

Vil du vide mere?
For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte daglig pædagogisk leder, Helle W. Schøsler på 3060 0504 / hwsc@odense.dk.

Du opfordres til at aftale besøg med rundvisning i huset.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL. og den forhandlingsberettigede organisation.
 
Det praktiske
Ansøgningsfristen er mandag den 25. februar 2019. Vi forventer at afholde 1. samtaler den 5. marts 2019 og 2. samtaler den 6. marts 2019

Ved ansættelsessamtaler i Børneinstiution Tarup-Pårup anvender vi vækstmodellen. Derfor vil ansættelsessamtalen have en anden form end den mere traditionelle.

Ansættelsessamtalerne afholdes på adressen Slotsgade 5, 2 sal, 5000 Odense C.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
25-02-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. april 2019

Kontaktperson

Helle W. Schøsler
3060 0504