Assisterende rehabiliteringsleder til Myndighed Vedvarende Sygdomsudvikling

Har du lyst til at være en del af en omfattende transformation med borgeren som central samarbejdspartner? Vil du arbejde med ledelse i en organisation, hvor der til stadighed arbejdes på at skabe den optimale struktur omkring borgeren og det gode borgermøde?
Brænder du også for rehabilitering, samarbejde, motiverende ledelse og ser du borgeren som den vigtigste samarbejdspartner? 
Kan du se dig selv i krydsfeltet mellem ledelse af monofaglighed og ledelse af tværfaglighed i en rehabiliterende kontekst?

Så er du måske vores nye assisterende rehabiliteringsleder til forløb Vedvarende Sygdomsudvikling.
 
Om Myndighed
Myndighed er opdelt i 2 chefområder med henholdsvis 3 og 2 ledelsesområder.
I det ene chefområde ligger Indgangen, Fysisk Funktionsnedsættelse og Hjælpemiddelservice. I det andet chefområde ligger Vedvarende sygdomsudvikling og Det Specialiserede Område.
 
I Myndighed er hovedopgaven at sikre en helhedsorienteret sagsbehandling, så borgere, der har behov for støtte, får det rigtige tilbud enten i kommunalt regi eller i civilsamfundet.
 
I den videre udvikling af Myndighed ønsker vi høj tilstedeværelse af ledelse hos medarbejderne, med henblik på øget fokus på kvaliteten af myndighedssagsbehandlingen samt at sikre rationel drift af myndighedsområdet.

Om forløb Vedvarende Sygdomsudvikling
Forløb Vedvarende Sygdomsudvikling varetager myndighedsopgaven i 1 af forvaltningens 5 forløb – Vedvarende sygdomsudvikling omhandler borgere, der grundet sygdom fysisk og mentalt kan klare mindre og mindre, eksempler herpå kan være den ældre medicinske patient og borger med demens.
 
Vi er et område under forandring, og der er derfor fokus på implementering af nye arbejdsgange på stort set alle områder. Det vil være et væsentligt fokuspunkt for den assisterende rehabiliteringsleder, som forventes at arbejde tæt på medarbejderne. Desuden vil sparring på sagsbehandling på de forskellige funktioner være en vigtig opgave.
  
Personalegruppen på 30 medarbejdere er tværfagligt sammensat – sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter og HK’ere. Den assisterende rehabiliteringsleder indgår i et tæt partnerskab med rehabiliteringsleder i afdelingen.

I forløb Vedvarende Sygdomsudvikling varetager vi myndighedssagsbehandlingen for borgerne inden for følgende områder: Personlig pleje og praktisk bistand efter SEL §83, ansættelse af hjælpere efter SEL §94, Sygepleje efter SUL §138, Hjælpemidler efter SEL §112, 113 og 116, aflastning og afløsning i eget hjem efter SEL §84, plejebolig efter ABL §54 samt anvisning af pladser til plejebolig, ældrevenlige boliger og midlertidigt ophold.

Udredning, vurdering og opfølgning på borgersager, råd og vejledning samt henvisning til og samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere er en væsentlig del af opgaven i afdelingen, og det du skal kunne give medarbejderne sparring på.

Om jobbet
Dine væsentligste opgaver vil være at:  
 • Indgå i et synligt og aktivt samspil med borgere, pårørende, medarbejdere og øvrige samarbejdspartnere.  
 • Koordinere daglige driftsopgaver med skarpt øje for optimal udnyttelse af tilgængelige ressourcer. 
 • Arbejde med og facilitere implementeringen af nye arbejdsgange på alle områder.
 • Understøtte medarbejdernes trivsel og udvikling i et tæt samarbejde med rehabiliteringsleder, AMR og TR.
 • Sparre med rehabiliteringslederen om den samlede løsning af områdets opgaver og udfordringer.
Som assisterende rehabiliteringsleder refererer du til rehabiliteringslederen og indgår i lederteam inden for chefområdet, hvor omdrejningspunktet er sparring, erfaringsudveksling og udvikling. Hverdagen byder på mange forskellige ledelsesopgaver, og sammen tager vi ansvar for at skabe et team, hvor der altid er fokus på effektive og effektfulde borgerforløb samt en høj trivsel. Du indgår som øvrige ledere i forskellige kompetenceudviklingstiltag.  

Vi tilbyder desuden individuelt introduktionsprogram og gode muligheder for lederuddannelse.  

Om dig
Vi ønsker os, at du har følgende kompetencer:  
 • Sundheds- eller socialfaglig baggrund, som eksempelvis sygeplejerske, social- og sundshedsassistent, socialrådgiver, fysio- eller ergoterapeut.
 • Erfaring med eller interesse for sagsbehandling og lovgivning inden for ældre- og handicapområdet
 • Erfaring indenfor det sundhedsfaglige område.
 • Erfaring med eller stor interesse for ledelse.
Og at du som person har du følgende egenskaber og ressourcer: 
 • Vigtigst er lyst til og mod på ledelse, og at du vil trives med at bidrage til styring og skabelse af udvikling.
 • Fagligt kompetent og kan yde medarbejderne vejledning, støtte og sparring ved komplekse problemstillinger.  
 • Bevidst om dit menneskesyn og kendt for at være en positiv, fleksibel og empatisk leder, der finder det naturligt at kvalificere dine beslutninger ved at spørge ind og lytte til, hvad andre mener.
 • Skaber gode samarbejdsrelationer og motivation og begejstring blandt medarbejderne gennem en anerkendende kommunikation.
 • Handlekraftig og resultatorienteret.
 • Lyst til at sætte sig ind i et område og kunne formidle det til andre. 
 • Skarp på, at de bedste resultater opnås ved at lede på et fundament af tillid og gennem dialog.
 • Udtrykker dig præcist, såvel mundtligt som skriftligt.
 • Lyst til at arbejde med administrative og praktiske opgaver som et led i løsningen af ledelsesopgaven.
Svarer ovenstående til din profil, så er du måske den assisterende rehabiliteringsleder, som forløb Vedvarende Sygdomsudvikling har brug for. 

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation. 

Stillingen ønskes besat pr. 1. marts 2019.
Jobbet er fysisk placeret i Egeparken 2a, Odense.
 
Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Inge Kuhlmann på 2178 7531, hvis du har spørgsmål i forbindelse med stillingen.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er søndag den 27. januar 2019.
Vi indkalder til samtaler med kort varsel, da vi forventer at holde samtaler onsdag den 30. januar 2019.
 
 
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
27-01-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. marts 2019

Kontaktperson

Inge Kuhlmann
2178 7531