Fagligt stærk leder til lægeteamet i behandlingscenter Odense

Kan du lede lægefaglige kolleger i en afdeling, der arbejder på tværs af hele misbrugsbehandlingsfeltet?
Kan du se fordelene ved at koordinere misbrugsbehandling med beskæftigelsesrettede tiltag?
Kan du se meningen med at understøtte øvrige tiltag, der motiverer vore borgere hele vejen fra påbegyndelse af en forandring og helt ind i (gen)indtræden i uddannelse eller job?


Beskæftigelses- og Socialforvaltningen søger en fagligt stærk leder (overlægestilling) til lægeteamet i behandlingscenter Odense.
 
Om os
Behandlingscenter Odense arbejder med behandling og rehabilitering af misbrugere. Vi løfter lægefaglige opgaver i afdelingerne Alkoholbehandlingen, Stofophør, Stofreduktion, Heroinklinikken, Modtagelsen og i Unge & Rusmidler, hvor det øvrige personale udgøres af social- & sundhedsfaglige medarbejdere, psykologer samt administrativt personale. Endvidere løftes den lægefaglige misbrugsbehandling også for Svendborg, Nordfyns og Kerteminde kommuner. Som leder af lægeteamet får du til opgave at koordinere alle de lægefaglige indsatser.

I opgaveporteføljen indgår bl.a. følgende:
 • Personaleleder for Lægeteamet samt vores studerende og uddannelseslæger i introduktionsstillinger
 • Fagligt ansvar for de eksterne lægekonsulenter
 • Overlæge og behandlingsansvarlig for den lægefaglige og den rådgivningsmæssige del af misbrugsbehandlingen.
 
Om jobbet
Du vil således få ansvar for:
 • Daglig planlægning og personaleledelse, herunder også rekruttering og oplæring
 • Sikring af korrekte procedurer for journaloptagelse, lovpligtige indberetninger og behandlingsplaner, viderehenvisning i det øvrige sundhedssystem m.fl.
 • Samarbejde med bl.a. psykiatrien, Hepatitisklinikken og Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Ledelse af vagtfunktion
 • Lægesamtaler (planlagte og akutte, rådgivende og behandlende), herunder medicinordinationer og omregninger, prøvesvar og afrusning
 • Udarbejdelse af årsstatus for centrets borgere
 • Administrative opgaver bl.a. medicingodkendelser, afrapporteringer og attestopgaver
 • Understøttelse af centrets socialfaglige behandling.
 
Om dig
Vi ønsker os, at du:
 • Har minimum 2 års relevant speciallægeerfaring
 • Har erfaring med misbrugsbehandling – både stoffer og alkohol – som vi hos os tilgår med et rehabiliterende og skadesreducerende sigte
 • Kan sikre udarbejdelse og implementering af instrukser iht. Sundhedsstyrelsens krav og vejledninger og i det hele taget sikre, at afdelingen arbejder i overensstemmelse med gældende love, regler og sikkerhedsforskrifter
 • Med interesse og grundighed forebygger og eliminerer utilsigtede hændelser
 • Er struktureret og systematisk og formår at lade dette være gældende for hele afdelingen
 • Har overblik, ansvarlighed og handlekraft
 • Kan kommunikere og samarbejde – også uden for lægefaglige sammenhænge.
Vi ønsker os ledelsesfagligt, at du:
 • Driver dine opgaver, dit afsnit og dine projekter med sikkerhed og kompetence, så opgaveløsningen i afsnittet fremstår sammenhængende og helhedsorienteret
 • Formår at udvikle og vedligeholde en effektkultur, hvor kerneopgaven er fast, men metoder og tiltag skiftes ud, når de ikke længere er produktive. Du opretholder en sikker og solid drift uden at miste blik for udviklingsperspektiver
 • Har forståelse for sammenhængen mellem borgere, politikere & lovgivning og den offentlige organisation
 • Kan mobilisere medarbejdernes ressourcer og således sørge for at have de rette kompetencer i Lægeteamet. Du kan derfor også selektere og vurdere nye medarbejdere i rekrutteringsprocesser
 • Har en anerkendende, rehabiliterende og skadesreducerende helhedstilgang og understøtter således målet om, at borgeren har én plan til hvilken der bidrages gennem flere afdelingers samarbejde på tværs
 • Har skarpt blik for kerneopgaven. Du understøtter de tiltag, der fremmer dens løsning og frasorterer dem, der ikke gør
 • Har et nationalt netværk indenfor specialet og anvender dette i sit arbejde
 • Forpligter dig på at udøve misbrugsbehandling sammen med centrets ledergruppe og øvrige medarbejdere og har et skarpt blik for, at samarbejdet bliver smidigt og helhedsorienteret
 • Har gennemslagskraft og er indstillet på at udvikle sit personlige lederskab i samspil med sine lederkolleger og chef
 
Vi tilbyder
Vi tilbyder et engageret, tværfagligt miljø, hvor vi sammen tænker i helheder, finder nye veje og til stadighed udvikler vores metoder og kompetencer.
 
Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation. 
 
Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte jobrehabiliteringschef Henriette Korf Graversen på 2360 1192 eller leder Mette Marensgaard Pedersen på 2041 5679 for yderligere information om stillingen.

Du kan læse mere om Odense Kommune som arbejdssted og om forvaltningen på odense.dk. Her kan du også læse meget mere om vores beskæftigelsespolitik, Strategi for mødet med borgeren, vores uddannelsespolitik og vores uddannelsesstrategi.

Det praktiske
Der er ansøgningsfrist på stillingen den mandag den 28. januar 2019.

Vi forventer at gennemføre 1. samtalerunde fredag den 1. februar 2019 og en evt. 2. samtalerunde onsdag den 20 februar 2019.

Bemærk: Kandidater, som inviteres til 2. samtale, vil blive bedt om at gennemføre en personprofiltest i løbet af uge 7.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Ledelse og Projektledelse, Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
28-01-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. april 2019

Kontaktperson

Henriette Korf Graversen
2360 1192
Mette Marensgaard Pedersen
2041 5679