Jobrådgiver til Job & Sygdom

Brænder du for at spille en central rolle i arbejdet med at fastholde sygemeldte borgere i deres job eller til igen at stå til rådighed for arbejdsmarkedet? Har du lyst til sammen med os at arbejde ambitiøst med at sikre, at vi i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, med effekt, løfter vores kerneopgave: ”Job og Uddannelse til alle”?
Kan du kommunikere med mennesker, også når de står i udfordrende situationer og samtidig bevarer et struktureret overblik ? Er du god til at motivere og inddrage borgerne i egen sag og proces? Så er det måske dig, vi leder efter!

Vi søger en ny kollega til en fast stilling som myndighedsjobrådgiver med socialfaglig erfaring. Der er tale om en stilling på 37 timer ugentligt til besættelse 1. marts 2019.

Bliv en del af afdelingen Job og Sygdom 1
Vi er et dynamisk, innovativt og fagligt stærkt team, der arbejder fokuseret og målrettet med sygemeldte borgere, der er i job. Vi har stor fokus på at gøre det, der virker og arbejder tæt sammen med borgere, arbejdsgivere og samarbejdspartnere Det er for os vigtigt, at de mennesker vi er i kontakt med oplever en helhedsorienteret indsats, samt at der er kontinuitet og sammenhæng i borgerforløbet..

Job & Sygdom 1 er en del af jobområdet i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Sygedagpengeområdet har ca. 80 medarbejdere, organiseret i 5 afdelinger, med hver vores kerneydelse og ansvarsområde, der bidrager ind i den fælles kerneopgave. Vi brænder alle for det, vi laver, og betragter det som et fælles ansvar at bidrage positivt til kerneopgaven. Vi er i løbende udvikling og arbejder kontinuerligt med den faglige kvalitet. Der er højt til loftet, rummelighed og en åben kultur i afdelingen.

Vi har til huse på Tolderlundsvej 2 centralt i Odenses bymidte med fem minutters gang til offentlig transport.

Vi tror på, at tidlig og personlig kontakt er grundstenen til et individuelt tilpasset sygedagpengeforløb. Ingen ønsker at blive ramt af sygdom, men når det sker, er det vigtigt, at man føler sig inddraget ved en sygemelding. Hos Job & Sygdom 1 giver vi sygemeldte en tidlig og beskæftigelsesrettet indsats, der understøtter, at de sygemeldte kan fastholde deres arbejde, samt bevarer tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi arbejder tværfagligt i tæt samarbejde med vores sundhedsteam, bestående af læge, psykolog og fysioterapeut samt koordinerer således at sygedagpengeindsatsen sker i tæt samarbejde og dialog med virksomheder, a-kasser og praktiserende læger, så den sygemeldte bringes hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet.

Vi har fokus på at fastholde den sygemeldte i jobbet. Vi samarbejder med den sygemeldte og arbejdsgiveren, hvor vi giver råd og vejledning i forhold til hvordan den sygemeldte kan forblive i sit job, samt er medvirkende til, at den sygemeldte støttes og vejledes i forhold til at vende tilbage til arbejdsmarkedet, såfremt fastholdelse ikke er muligt.

Ligeledes arbejder vi på at bevare arbejdsidentiteten hos den sygemeldte. Vi tror på, at dem der kan, skal blive i deres job på trods af sygdom. Det gør vi fordi, evidensen fortæller os, at man bliver hurtigere rask, hvis man kan forsætte sit aktive liv - herunder i job.

Vores rolle består også i at motivere, råde og vejlede i forhold til det brede arbejdsmarked, og vi hjælper med at gøre nye og andre jobmuligheder synlige, samtidig med, at vi tager udgangspunkt i den sygemeldtes situation. Vores råd og vejledning tager afsæt i ressourcer og kompetencer på trods af sygdom. Vi tror på, at der er en plads på arbejdsmarkedet på trods af sygdom, og vi lægger stor vægt på at hjælpe dem, der har behov, med at se muligheder i stedet for barrierer.

Om jobbet
Som medarbejder i Job & Sygdom skal du:
 • Holde dialog med den sygemeldte borger og dennes arbejdsgiver som myndighedssagsbehandler og fastholdelseskonsulent
 • Fremme fastholdelse og tilknytningen til arbejdsmarkedet ved at iværksætte relevante indsatser
 • Koordinere indsatserne, som den sygemeldte borger deltager i
 • Afklare borgerens fremtidige arbejdsmarkedstilknytning
 • Kunne navigere selvstændigt i en travl hverdag med mange deadlines
 • Skabe resultater, der fremmer tilknytning til arbejdsmarkedet for den sygemeldte borger ud fra rammer, der er lovgivningsmæssigt styret
 • Samarbejde med læger, psykologer og specialister i sundhedsvæsenet og andre relevante samarbejdspartnere som fx a-kasserne
 • Fokusere på det brede samarbejde for at lykkes med kerneopgaven: uddannelse og job til alle
 • Vægte tværfaglighed, koordinering og helhedsorientering
 • Finde energi i at arbejde med jobrettede samtaler
 • Have hyppig kontakt til den sygemeldte borger, arbejdsgiver, a-kasser, etc.
Om dig
Vi forventer, at du:
 • Har relevant socialfaglig baggrund og gerne solidt kendskab og erfaring med sygedagpengeområdet
 • Har fokus på, at det vi gør, giver borgerværdi
 • Mestrer den gode jobrettede samtale med borgeren, hvor du med relevant arbejdsmarkedsviden og samtaleteknik kan understøtte borgeren i selv at tage ansvar i egen sag og proces
 • Har en naturlig autoritet og er beslutningsstærk
 • Er struktureret og omstillingsparat
 • Kan lide at samarbejde og altid er engageret i dit arbejde
 • Er er innovativ, løsningsfokuseret og tænker ofte "hvad kan jeg bidrage med?
 • Har gode kommunikative evner og fokuserer på den åbne dialog med respekt og tillid
 • Er modig, og kan agere på egen hånd, men søger sparring og støtte, når det er nødvendigt
 • Har en systematisk tilgang til opgaverne
 • Har humor og kan arbejde team orienteret samt kan sætte "vi" før "jeg"
Vi tilbyder
 • Spændende job inden for et sygedagpengeområde med fokus på fastholdelse af job og arbejdsidentitet via dialog med sygemeldte borgere, virksomheder, a-kasser og andre aktører
 • Et godt fagligt miljø, hvor vi udvikler os og tænker nyt
 • Et arbejdsmiljø, hvor vi prioriterer respekt, tillid og samarbejde
 • Afdelinger, hvor vi værdsætter humor i hverdagen, selvom vi har travlt
 • Afdelinger, hvor vi gerne arbejder med komplekse sager
 • Engagerede og ambitiøse kolleger med et godt socialt fællesskab
 • Gode muligheder for personlig og faglig udvikling
 • Mentoroplæring og ledelsesmæssig faglig støtte og interesse i den enkelte medarbejders trivsel
 • Gratis kaffe- og sundhedsordning
 • Flextid
Vil du vide mere?
Du kan kontakte afdelingsleder Lisbeth Krag Petersen på 29108697 eller jobrådgiver Marie Frost Mortensen på 63756569 for yderligere information om stillingen. 

Du kan læse mere om os her: Vil du vide mere om Odense kommunes sygedagpengeindsats?

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation. 
Aflønningen vil tage udgangspunkt i grundløn 32 i HK´s overenskomst eller grundløn 31 + 2.000,-  i socialrådgivernes overenskomst.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er søndag, den 27. januar 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag, den 30. januar 2019. 
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
27-01-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. marts 2019

Kontaktperson

Lisbeth Krag Petersen
29108697
Marie Frost Mortensen
63756569