Familie- og ungevejledere til Familie og Ungehuset Odense 4-18 år

Brænder du for at arbejde med udsatte børn og unge og deres familier? Og har du lyst til at være med til at udvikle indsatser til børn og unge med problematisk skolefravær?

Vi har fået en opnormering på to stillinger i perioden 1. marts 2019 til 31. december 2020 med henblik på at udvikle behandlingsindsatser og støtte børn og unge med skolefraværs problemer. Vi søger derfor to familie- og ungevejledere på fuld tid. Halvdelen af tiden vil du have almindelige kontaktpersonsopgaver for børn og unge i alderen 10-18 år, og i den anden halvdel vil du skulle løse opgaver i skolefraværsprojektet, hvor der vil være øget fokus på dokumentation af effekter i forhold til at nedbringe fravær og øge trivslen hos barnet/den unge. Udover dit daglige team vil du indgå i et fagligt netværk med familiebehandlere, familie- og ungevejledere og psykolog.

Om os
Familie og Ungehuset Odense 4-18 år er et af to familiehuse i Odense Kommune. Vi er 28 medarbejdere, en leder og en faglig teamleder, der arbejder med udsatte børn og unge og deres familier i aldersgruppen 4-18 år. Organisatorisk hører vi til i Familie og Velfærdsafdelingen og er organiseret i Center for Indsatser til Børn og Unge (CIBU). Børnene og deres familier henvises fra Børne- og Ungerådgivningen i Odense Kommune.

Indsatserne i huset er forebyggende og fleksible og rettes mod børn med særlige behov. Vi arbejder med børn og unge og deres familier i et udviklingsfremmende perspektiv. Der tilbydes behandling af det enkelte barn med mulighed for inddragelse af barnets familie, jf. SL. § 52.3 stk. 2, 3 og 6. I alle foranstaltningssager arbejder vi efter kontrakter udarbejdet på det enkelte barn.

Indsatserne i huset skal understøtte udviklingen af bæredygtige relationer til andre, samt forebygge anbringelse og udskillelse fra normalsystemet. Vi arbejder med at tænke innovativt i det daglige arbejde og har hele tiden øje for, hvordan vi kan lave faglig udvikling ind i driften.

Vores faglige perspektiv i behandlingsarbejdet er at se barnets/den unges udfordringer i relation til det familienære og det omgivende netværk. Indenfor dette rummer vores hus en mangfoldighed af metoder i behandlingsarbejdet. Vi er bl.a. inspireret af metoder, som har deres afsæt i en systemisk, narrativ og mentaliseringsbaseret tænkning.

For hovedparten af personalet gælder, at de er pædagoger, socialrådgivere eller psykologer.

Vi bruger i alle behandlingsindsatser et dialog- og effektmålingsredskab, Feedback Informed Treatment (FIT).

Om jobbet
Hovedopgaver for familie- og ungevejleder:
 • individuel behandling og rådgivning til barnet/den unge
 • rådgivning/behandling til barnets/den unges forældre
 • koordinering af netværksarbejde omkring barnet/den unge
 • i kortere perioder at følge barnet/den unge i skole
 • arbejde med barnet/den unge og deres forældre i grupper
 • justere behandlingsindsatsen ved hjælp af feedback fra barnet/den unge og dennes netværk
 • udvikle behandlingsindsatser til børn og unge med skolefraværs problemer
 • dokumentere effekten af behandlingsindsatserne
Familie- og ungevejlederne sidder i et storrumskontor. Det skal påregnes, at mindst halvdelen af arbejdstiden ligger uden for normal arbejdstid.

Om dig
Du skal have:
 • en uddannelse som pædagog, socialrådgiver eller anden relevant uddannelse på bachelorniveau
 • kendskab til behandlingsarbejde med børn/unge og deres familie
 • lyst til at deltage aktivt i Familie og Ungehusets faglige udvikling og supervision
 • kendskab og erfaring med tværfagligt samarbejde
 • kendskab og erfaring med børn/unge med problematisk skolefravær
Desuden forventer vi, at du er:
 • psykisk robust og har overskud og gå-på-mod
 • en person, der har en lys og humoristisk tilgang til dit arbejdsliv og som kan se muligheder i en forandringstid
 • fleksibel i opgaveløsningen
 • en person, der hviler i din egen faglige identitet og er nysgerrig på andres
 • en person, der kan tilrettelægge og administrere eget arbejde
 • klar til at tage medansvar i at bevare et godt arbejdsmiljø
Vi kan tilbyde dig en arbejdsplads, hvor:
 • der er en engageret personalegruppe
 • der i en periode er fokus på indføring i arbejdet
 • der er stor social kapital
 • man ikke lades alene om svære opgaver
 • humor er nødvendigt
 • vi bruger feedback fra borgere og samarbejdspartnere til at justere behandlingsindsatser
 • personalet skal deltage i supervision og inddrage FIT i sagsdrøftelser
 • faglig udvikling er en del af den daglige drift
 • der er et højt fagligt niveau
 • det er et krav, at du har kørekort. Huset har to biler til deling blandt familie- og ungevejlederne. 
Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger kan fås ved at rette henvendelse til Familie og Ungehusets leder Henriette Hylgaard på hrh@odense.dk, 24 22 79 85, eller til familie- og ungevejleder Lene Filstrup på lfi@odense.dk, 23 41 40 02.

Løn- og ansættesesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. 

Det praktiske
Ansøgningsfrist er den 23. januar 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 28. januar 2019.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet, Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
23-01-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Tidsbegrænset periode
Tiltrædelse
1. marts 2019

Kontaktperson

Henriette Hylgaard
24227985
Lene Filstrup
23414002