Socialrådgiver til Center for Familier og Unge, Familierådgivningen

Brænder du for helhedsorienteret sagsbehandling af børn, unge og deres forældre? Har du evnen til skabe motivation og fremdrift hos både børn og voksne? Og er du god til at arbejde systematisk ud fra gældende lovgivning på området? Så er det måske dig, vi søger!
 
Vi søger en socialrådgiver på børn- og ungeområdet til Familierådgivningen, Center for Familier og Unge (CFU).
 
Om os
Centrets formål er at være med til at bryde og forebygge kriminalitet og afhængighed af offentlig forsørgelse i forhold til vores særlige målgruppe.
 
I CFU varetager vi sagsbehandling og koordinering i forhold til både børn, unge og deres forældre, hvor der er komplekse problemstillinger som fx kriminalitet, banderelationer, manglende selvforsørgelse og lignede.
Vi arbejder bydækkende, men en stor del af familierne, der er bosiddende i Vollsmose.
 
I Familierådgivningen er der ansat børn- og ungerådgivere, case managers og kontaktpersoner. Vi arbejder ud fra Serviceloven og benytter os af case manager-metoden, som løbende udvikles og tilpasses i samarbejde med borgeren, medarbejdere og samarbejdspartnere.

I CFU arbejder vi tæt sammen med vores interne beskæftigelsesrådgivere, kontaktpersoner, mentorer, jobkonsulenter, tryghedsskabende gadeplansmedarbejdere, og vi er på en lang række områder én indgang for eksterne samarbejdspartnere. CFU er organisatorisk beliggende i området Uddannelse i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, hvor kerneopgaven består i at alle skal i uddannelse og job.
 
Stillingen er til besættelse i afdelingen Familierådgivningen, CFU.
 
Om jobbet
 • Myndighedssagsbehandling på børne- og ungeområdet
 • Med afsæt i servicelovens bestemmelser skal du yde råd og vejledning, træffe afgørelser, udarbejde børnefaglige undersøgelser, handleplaner, iværksætte foranstaltninger, opfølgning på disse mm.
 • Indgå i et tværfagligt teamsamarbejde omkring de enkelte familier
 
Om dig
Vi søger en dygtig medarbejder, der
 • Er uddannet socialrådgiver
 • Har erfaring på børne- og unge myndighedsområdet
 • Har et solidt kendskab til Lov om Social Service
 • Vil og kan arbejde teambaseret med andre faggrupper og indgå som en konstruktiv holdspiller
 • Har gode skriftlige og mundtlige formuleringsevner
 • Har en systematisk og struktureret tilgang i sagsbehandlingen
 • Er i stand til at koble faglighed med økonomi
 • Kan håndtere at arbejde med familier med komplekse, sociale problemstillinger bl.a. kriminalitet
 • Er psykisk robust
 • Kan inddrage aktuel viden og teori i arbejdet med familierne
 • Kan agere i en travl hverdag og bevare overblikket  
Vi tilbyder en arbejdsplads, der
 • Lægger vægt på høj faglighed og teamsamarbejde
 • Er bredt sammensat fagligt, kompetencemæssigt samt i forhold til alder og etnicitet
 • Vægter at familierne inddrages i løsningen af deres problemstillinger og understøtter dem i at tage ansvar for eget liv
 • Tilbyder spændende og udfordrende arbejdsopgaver i en uforudsigelig hverdag
 • Drifter mens vi udvikler  
Løn- og ansættelsesvilkår
Der er tale om en fast stilling på 37 timer ugentligt med tiltrædelse 1. marts 2019. 
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
 
Vil du vide mere?
For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte børn- og ungerådgiver Kis Stentoft på 23393589 eller afdelingsleder Majken Yun Nielsen på 40129586.
 
Du kan læse mere om Odense Kommune som arbejdssted og om forvaltningen på odense.dk. Her kan du også læse meget mere om vores beskæftigelsespolitik, vores Strategi for mødet med borgeren og vores uddannelsesstrategi.
 
Det praktiske 
Ansøgningsfrist er den 19. januar 2019. Det forventes at afholde samtaler den 23. januar 2019. 
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
19-01-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. marts 2019

Kontaktperson

Majken Yun Nielsen
40129586
Kis Stentoft
23393589