Erfaren socialrådgiver til Børnehus Syd i Odense

Vil du være med til at højne og udvikle indsatsen over for børn og unge, hvor der er mistanke eller viden om voldelige eller seksuelle overgreb – så har du muligheden her.

På grund af øget antal henvendelser til Børnehus Syd søger vi pr. 1. marts 2019 eller snarest derefter en socialrådgiver til en fast stilling i Børnehus Syd i Odense. Stillingen er på 32-37 timer ugentligt. Du bedes i din ansøgning angive hvilket timetal, du ønsker.

Lidt om Børnehus Syd
Børnehus Syd er en del af regeringens overgrebspakke, som trådte i kraft oktober 2013. Det er Børnehus Syds opgave at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig indsats af høj kvalitet i sager, hvor der er viden eller mistanke om vold eller seksuelle overgreb mod børn i alderen 0-18 år. Målet med indsatsen er, at barnet/den unge modtager den rette støtte og hjælp og får bedre mulighed for at komme videre efter overgrebet eller mistanken herom. Vi arbejder hver dag på at skabe gode sagsforløb og udredninger, hvor barnets perspektiv er i fokus.
Samtidigt er vi en udviklingsorienteret organisation, der værdsætter et lærende miljø og arbejdsglæde i hverdagen.

Om stillingen
Vi søger snarest muligt en erfaren socialrådgiver, som har flair for, lyst til og erfaring med at samarbejde tæt, som er stærk i sin socialfaglighed, og som har lyst til at udvikle en høj faglighed indenfor overgrebsområdet. Du trives med at have ansvar for såvel de daglige driftsopgaver som udviklingsopgaver, ligesom du vil være med til at præge det tværfaglige og tværsektorielle arbejde, der er forankret i huset.

Som socialrådgiver i Børnehus Syd er dine arbejdsopgaver:
 • Koordinering af sagsforløb i samarbejde med barnets handlekommune, politi og sygehusvæsen
 • Yde konsultativ bistand til kommunernes myndighedsrådgivere
 • Være sparringspartner ved børnefaglige § 50-undersøgelser
 • Overvære videoafhøringer og afholde omsorgssamtaler med børn og deres nære omsorgspersoner
 • Gennemføre korterevarende kriseinterventionsforløb med børnene og deres nære omsorgspersoner
 • I samarbejde med børnehusets psykologer at udrede børnenes traume- og belastningsgrad og vurdere barnets støtte-/behandlingsbehov, samt udarbejde afsluttende rapporter til kommunernes myndighedsrådgivere
 • Løbende administrative opgaver som dataregistrering, journalisering, referater mv.
 • På sigt behandlingsopgaver som tilkøb fra kommunerne – vi er ved at udvikle ydelseskatalog
 • Bidrage til børnehusets funktion som vidensenhed. Der er et veletableret samarbejde mellem Børnehus Syd og Syddansk Universitet. Børnehus Syd indgår i såvel nationale samt internationale forskningsprojekter. Endvidere er der et veletableret samarbejde med Socialstyrelsen og mellem landets 5 Børnehuse
 Vi kan tilbyde
 • Et meningsfuldt, varieret og fagligt spændende arbejdsfelt
 • En arbejdsplads som løbende arbejder med kvalitetsudvikling, og som vægter høj kvalitet i opgaveløsningen
 • Mulighed for at fordybe dig og tilegne dig specialistviden inden for feltet
 • Opkvalificering, og en arbejdsplads med fokus på videreuddannelse inden for området, herunder også supervision
 • En arbejdsplads, hvor man arbejder tæt sammen i teams - socialrådgivere og psykologer - hvor det er den fælles indsats, der gør forskellen, og hvor mono- og tværfaglig sparring vægtes højt
 • At arbejde sammen med imødekommende kolleger i et spændende hus, hvor humor og godt kollegialt sammenhold værdsættes og prioriteres
 • At blive en del af et tværfagligt samarbejde med de 22 kommuner vi servicerer, samt tæt tværsektorielt samarbejde med politi og sygehusvæsen
Vi forventer af dig, at du
 • Har stor viden om børns udvikling
 • Har erfaring med myndighedsarbejdet på børn- og ungeområdet, og meget gerne erfaring med børn og unge, der har været udsat for vold eller seksuelle overgreb, herunder gerne erfaring med udrednings- og/eller behandlingsarbejde inden for denne målgruppe. Muligvis har du en relevant efteruddannelse
 • Er imødekommende og evner at skabe en tillidsfuld kontakt overfor alle dem, der kommer i børnehuset herunder børn, forældre og samarbejdspartnere
 • Erfaring med kriseintervention, og at du kan rumme børn og familier, som har det meget svært
 • Har lyst til tværfagligt samarbejde og trives med rollen som faglig konsulent
 • Har høj grad af samarbejdskompetence og fleksibilitet og erfaring med tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
 • Er fleksibel, imødekommende og kan bevare roen i en travl hverdag
 • Er udviklingsorienteret og ønsker at bidrage til den videre opbygning af en højt specialiseret tværfaglig enhed – og at være børnehusets ansigt udadtil
 • Har gode mundtlige og skriftlige kommunikationskompetencer
 • Formår både at arbejde selvstændigt og i teams og tager ansvar både fagligt og organisatorisk
Læs mere om Børnehus Syd her: http://www.boernehuse.dk/

Endvidere henvises der til Ankestyrelsens praksisundersøgelse af kommunernes brug af Børnehusene: https://ast.dk/publikationer/kommunernes-brug-af-de-danske-bornehuse

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation

Vil du vide mere?
Yderligere information får du hos børnehusleder Ditte Askerod, mail dkka@odense.dk, eller på 2910 4553 eller faglig teamleder Lane Lund, mail lalun@odense.dk, eller på 30694497

Det praktiske
Ansøgningsfristen er onsdag den 23. januar 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 29. januar 2018.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
23-01-2019
Arbejdstid
Fuldtid, Deltid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. marts 2019

Kontaktperson

Ditte Askerod
29104553
Lane Lund
30694497