Lærer til STU Brangstrup - barselsvikariat

CSV Odense Vestfyn Brangstrup søger en 37 timers lærer til et barselsvikariat med ansættelse 1. marts 2019 eller snarest derefter til vores afdeling STU Brangstrup. 
 
Om os
STU Brangstrup er en kostskole, som er en del af CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup organiseret under Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Skolens målgruppe er unge med særlige behov, som er i gang med STU uddannelsen efter lov 564. CSV Brangstrup er beliggende på Volstrupvej 18, 5750 Ringe. 
 
STU uddannelsen er et tilbud til unge med særlige behov, der ikke kan modtage anden ungdomsuddannelse. Formålet er, at de unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer, der sætter dem i stand til at leve et selvstændigt og aktivt voksenliv. Skolens ca. 26 elever er mellem 16 og 25 år gamle, og er organiseret i 3 - 4  bo-grupper.
 
På STU Brangstrup er der pt. ansat 4 lærere og 14 pædagoger og en pædagogstuderende. De er er organiseret i et selvstyrende team. Derudover er der ansat rengøringspersonale, en teknisk servicemedarbejder og kontormedarbejder.
 
Vi arbejder ud fra en anerkendende pædagogik, med en systemiske tilgang til specialundervisningsområdet, som bl.a indebærer, at vi i samarbejde med den enkelte elev kontinuerligt arbejder for at skabe læring og udvikling for den enkelte elev, ved at tage udgangspunkt i elevens egen motivation.

Om jobbet
Undervisningsopgaverne tager udgangspunkt i elevernes individuelle mål, som er defineret i elevens uddannelsesplan, og med særlig opmærksomhed på beskæftigelsesundervisning og bo undervisning.

Undervisningen er individuelt tilrettelagt og foregår som klasseundervisning og emneundervisning. Derudover er man kontaktperson for en gruppe elever. Kerneopgaven er at bringe den enkelte elev tættere på anden uddannelse eller på arbejdsmarkedet, samt at kvalificere eleverne til at mestre et liv i egen bolig.

Du skal bl.a forestå idrætsundervisning, samfundsfagsundervisning, boundervisning, undervisning i brug af digitale medier, sundhed og ernæring samt dansk og regning på et funktionelt niveau. Der vil der være tæt samarbejde med bo-afdelingens pædagoger om at realisere målsætningen for den enkelte elevs ophold på STU Brangstrup.
 
Du skal evne at samarbejde med forældre, kommunale sagsbehandlere og UU-vejledere omkring den enkelte unge. Der kan forekomme samarbejde med psykologer, læger og andre specialister, hvor dette er relevant.
 
Om dig
Vi forventer, at du 
 • er uddannet lærer, med praksiserfaring inden for specialundervisningsområdet
 • har kompetencer i forhold til at arbejde med en målgruppe, der rummer unge med ADHD, OCD, ASF, selvskadende adfærd, psykisk sårbare, seksuelt krænkede, tidligt skadede unge, unge med misbrugsproblematikker, og generelle udviklingshæmmede unge.
 • på en anerkendende og konstruktiv måde kan reflektere over egen og andres pædagogiske praksis.
 • er synlig, tydelig, fleksibel og rummelig i forhold til elever og kolleger
 • evner at arbejde i et selvstyrende team bestående af pædagoger og lærere
 • er fysisk og psykisk robust, og kan håndtere en hverdag fyldt med skiftende udfordringer
 • har kørekort til almindelig bil 
Vi tilbyder
 • Et job med engagerede kolleger i en organisation, hvor der tænkes positivt, kreativt og fremadrettet
 • Et job, hvor der arbejdes målrettet og udviklingsorienteret i forhold til elevernes personlige, sociale og faglige udvikling
 • Mulighed for i et stort omfang at have medindflydelse på tilrettelæggelsen og udførelsen af undervisningen, under hensyntagen til elevens mål, fælles aftaler og politiske beslutninger
 • Et godt arbejdsmiljø, hvor der er fokus på trivsel, udvikling og den faglige opgave
 • Faglig sparring og kompetenceudvikling
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. 
 
Vil du vide mere?
Yderlig information om stillingen fås hos leder Birger Aagaard på biaa@odense.dk eller på 29293908.

Læs mere om os her.

Det praktiske
Ansøgningsfrist er den 23. januar 2019. Samtaler forventes afholdt den 29. januar 2019. 
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
23-01-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Vikariat
Tiltrædelse
1. marts 2019

Kontaktperson

Birger Aagaard
2929 3908