Lærer med matematisk/naturfaglig profil til Centerafdelingen på Lumby og Søhus

Vi tilbyder et kollegialt fællesskab, hvor høj faglighed og sparring er i højsædet.
Hvor der er mulighed for at arbejde systematisk med de enkelte elevers udfordringer og hjælpe dem godt på vej i uddannelsessystemet.
 
Stillingen vil være tilknyttet Centerafdelingens klasser på mellemtrinnet og i overbygningen og ansættelsen er med start den 1. august 2019.

Centerafdelingen er organiseret som en helhedsskole og modtager normaltbegavede elever med en diagnose inden for autismespektret, bl.a. Aspergers syndrom samt børn med andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser eller grænsepsykotiske tilstande. Flere af eleverne har tilgrænsende vanskeligheder som f.eks. angst, OCD, opmærksomhedsforstyrrelse og perceptuelle vanskeligheder.
 
Eleverne følger som udgangspunkt fagrækken svarende til deres aktuelle klassetrin, men vi tager altid udgangspunkt i den enkelte elevs aktuelle ressourcer og arbejder med mange individuelle løsninger. De fleste går til afgangsprøver i et eller flere fag eller dele af et fag. Nogle tager fuld afgangsprøve som afslutning på deres skolegang.
 
Vi lægger stor vægt på både at udfordre eleverne fagligt og på at støtte dem i udviklingen af personlige og sociale kompetencer. Som lærer skal du være indstillet på, at en aktiv indsats ift. at styrke elevernes trivsel og psykiske overskud kan være det nødvendige fundamentet for, at de har overskud til at tilegne sig ny viden.

Om dig 
Vi søger en lærer som
  • Har linjefag eller undervisningserfaring inden for den matematiske / naturfaglige fagrække  
  • Har nogle års undervisningserfaring, evt. også inden for specialområdet, dette er dog ikke noget krav
  • Er god til at opbygge stilladsering omkring de faglige opgaver og har sans for elevernes særlige behov for grundig forberedelse og tydelig kommunikation
  • Er god til at variere din pædagogiske tilgang til eleverne alt efter deres forskellige kompetencer og problemområder
  • Er fleksibel og kan tænke i utraditionelle løsninger, når tingene fungerer anderledes end forventet 
  • Er psykisk robust og kan klare både psykiske og fysiske udfordringer fra eleverne
  • Er indstillet på et tæt forældresamarbejde.
Centerafdeling er en del af Skolefællesskabet Odense Nord og har pt. ca. 60 elever. Elevgruppen er primært fordelt på mellemtrin og udskoling, og klassestørrelsen ligger på 7-12 elever.
Indskoling, mellemtrin og yngste overbygningsklasser er placeret på Lumby skole mens de fleste afgangsklasser er placeret på Søhusskolen. Begge afsnit har gode rummelige lokaler og grønne omgivelser.
 
Vores personalegruppe består af lærere og pædagoger, og vi har en lang velfungerende tradition for et tæt tværprofessionelt samarbejde, hvor omdrejningspunktet er klassens team.
 
Som afdeling har vi fokus på at udvikle vores kompetencer både inden for temaerne i folkeskolereformen og ift. den specialpædagogiske opgave.
Du vil løbende deltage i Centerafdelingens kollegiale sparring og i kurser vedr. undervisning og specialpædagogik. Sammen med dit team vil du desuden modtage vejledning og supervision fra afdelingens psykolog samt terapeuter fra børneterapien. Som ny medarbejder vil du i løbet af de første år skulle deltage i forskellige kursusforløb ift. arbejdet med vores elevgruppe, bl.a. grundlæggende autismeforståelse, konfliktforebyggelse, kognitiv affektiv træning og arbejde med angst.
 
Vi vil gerne invitere dig ind i et kollegialt fællesskab, der er kendetegnet ved åbenhed ift. nye kolleger og gensidig respekt for andres faglighed. Vi supplerer gerne dette med humor og godt humør. Vi har et godt samarbejde med skolernes almen afdelinger, og der er tradition for sammenhold og sociale arrangementer på skolen.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Arbejdstiden tilrettelægges ud fra den gældende lokalaftale mellem Odense kommune og Odense Lærerforening.

Din mødetid vil primært ligge inden for tidsrummet 7.45- 15.30. Vores sene møder ligger hovedsageligt på tirsdage. 

Vil du vide mere?
Læs også om Centerafdelingen på Lumby Skoles hjemmeside her.  

For yderligere information er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Michala Mandrup Larsen på 2331 0523.

Det praktiske
Ansøgningsfrist er mandag den 17. juni 2019, og samtaler forventes afholdt torsdag den 20. juni 2019 fra k. 15.00.

Ansøgning skal vedlægges eksamensbevis, CV og evt. andre relevante bilag, f.eks. udtalelser fra tidligere ansættelser.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
17-06-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. august 2019

Kontaktperson

Michala Mandrup Larsen
23310523