64 ledige stillinger fundet

  • Søg job
 • Ungeguiden i Odense Kommune skal støtte unge med indsatser på tværs af fag- og lovgivningsområder og medvirke til den unges oplevelse af en sammenhængende ungeindsats. I Fokuseret Indsats er opgaven af give vejledning til frafaldtruede unge i ungdomsuddannelse.

  UUO - Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og Omegn søger medarbejder til stillingen som Ungeguide i den Kommunale Ungeindsats (KUI) og vejleder i Fokuseret Indsats (FI). Du skal fast varetage opgaver på to af vores centrale opgaveområder: Ungeguide og Fokuseret Indsats.<br /><br />Med KUI ønsker Odense Kommune, at unge kan få støtte i deres forløb på tværs af indsatser og fagområder, så den unge oplever en sammenhængende indsats i samarbejdet med kommunen. I Odense kommer kontaktpersonordningen til at hedde Ungeguider.  <br /> <br />Fokuseret Indsats arbejder med vejledning til unge med risiko for frafald på ungdomsuddannelse, hvor de sammen med vores mentorer er en central del af Odense Kommunes bidrag til samarbejdet med ungdomsuddannelserne om at flere unge skal lykkedes med at gennemføre deres uddannelse.<br /> <br />Stillingen vil primært bestå af ¼ <u>U</u>ngeguide og ¾ Fokuseret Indsats, og der kan være andre vejledningsopgaver på ungeområdet i relation til unge og uddannelse. Du vil indgå på et hold af meget rutinerede kolleger med en lignende opgavesammensætning.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />UUO er en del af Odense Kommunes Beskæftigelses- og Socialforvaltning og er placeret på området Uddannelse, hvor man finder alle forvaltningens tilbud til unge fra 8. klasse i grundskolen til det fyldte 30. år.<br /> <br />UUO varetager uddannelsesvejledning i grundskolen og frem til det 25. år, er del af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen tilbud til unge ledige og arbejder med fremskudt vejledning og mentorer på ungdomsuddannelserne.<br /> <br />I UUO er omdrejningspunktet samarbejde. Først og fremmest med de unge og deres nære relationer, men der ud over også et tæt samarbejde med de andre tilbud – kommunalt og eksternt – som er del af de unges vej mod uddannelse og job.<br /> <br />Ud over opgaverne i Odense Kommune løser UUO opgaver i kommunerne Assens, Nordfyn, Nyborg. I alle kommuner arbejder vi tæt sammen med grundskoler, ungeenheder og jobcentre.<br /> <br />Medarbejderne omfatter både vejledningsuddannede og socialfaglige medarbejdere og holdet er organiseret i 2 faglige cirkler.<br /> <br />Skolecirklen består af vejledere som fortrinsvis arbejder med vejledning af eleverne i grundskolen og i overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelse.<br /> <br />Ungecirklen består af vejledere som arbejder med unge i aldersspændet 15 – 25 år, særligt tilrettelagte indsatser og vejledning på jobcentrene. Ungeguiderne vil være placeret i Ungecirklen.<br /> <br /><strong>Opgaverne som Ungeguide</strong><br />Målgruppen for Ungeguiderne vil være unge fra 8. klasse i grundskolen til det 25. år, som modtager tilbud eller har igangværende sager på flere fag- og lovområder samtidig. Ungeguiderne skal:  <ul> <li>Være bindeled og bistå med koordineringen af de unges forløb  </li> <li>Følge den unge gennem og understøtte den unge og forældre i kontakten til øvrige myndigheder og sagsbehandlere.</li> <li>Have overblikket over hvilke indsatser, der iværksættes på tværs af kommunale aktører.</li> <li>Hjælpe med at koordinere den unges (og eventuelt forældres) ønsker og behov videre til relevante afdelinger</li> <li>Hjælpe den unge (og eventuelt forældre) med at forberede sig til møder</li> <li>Støtte i forhold til forståelsen af diverse aftaler og opfølgning på samme.</li> </ul> Ungeguiden skal ikke fungere som støtte- kontaktpersoner under serviceloven (SEL), koordinerende sagsbehandler eller mentorindsats under Lov om aktiv Beskæftigelse (LAB) og er ikke  en social- eller specialpædagogisk foranstaltning.<br /> <br /><strong>Opgaverne i Fokuseret Indsats</strong><br />Målgruppen for Fokuseret Indsats er unge, som har påbegyndt ungdomsuddannelse, og som er i risiko for ikke at kunne gennemføre uddannelsen. Fokuseret Indsats skal:  <ul> <li>Understøtte gennemførelse hos frafaldstruede unge i ungdomsuddannelse</li> <li>Yde helhedsorienteret råd og vejledning så frafald der ikke kan undgås kan blive til anden uddannelse eller job.</li> <li>Afdække og vurdere indsatsen i forhold til elevens udfordring og iværksætte relevante tiltag eller koordinering af tiltaget.</li> <li>Arbejde med målgruppen af elever, som ofte er udfordret fagligt, såvel som personligt, socialt og psykisk</li> <li>Samarbejde med vejledere og undervisere på ungdomsuddannelserne med placering på udvalgte skoler faste dage om ugen.</li> <li>Samarbejde med kommunale og eksterne tilbud med relevans for de unge </li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Ansøgerprofil: Du kan sige ja til mange af nedenstående punkter:  <ul> <li>Du har en socialfaglig eller tilsvarende relevant faglig baggrund</li> <li>Du har erfaring med vejledning af børn og unge og samarbejdet med forældre</li> <li>Du er god til at skabe relationer og er vedholdende</li> <li>Du ved hvad der skal til for at skabe et stærkt samarbejde med den unge i centrum</li> <li>Du har et godt kendskab til den kommunale organisering af ungeindsatsen og de centrale lovgivninger på området</li> <li>Du har kendskab til ungdomsuddannelser og mulighederne for forberedelse til uddannelse</li> <li>Du kan planlægge/strukturere egen hverdag på flere arbejdspladser  </li> <li>Du kan tage selvstændige initiativer og arbejde under pres  </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til leder Stefan Grabow Johansen på 6161 1854 eller sgjo@odense.dk.<br /><strong> </strong><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist fredag den 28. juni 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 27, 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  28-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Ungeguide til UUO, den Kommunale Ungeindsats

  Ungeguiden skal være støtte for unge som modtager tilbud og indsatser på tværs af fagområder og lovgivning i samarbejde med den unges nære netværk og fagpersoner og skal bidrage til den unges oplevelse af en sammenhængende og koordineret ungeindsats.

  UUO - Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og Omegn søger medarbejder til stillingen som Ungeguide i den Kommunale Ungeindsats (KUI)<br /><br />Med KUI ønsker Odense Kommune, at unge kan få støtte i deres forløb på tværs af indsatser og fagområder, så den unge oplever en sammenhængende indsats i samarbejdet med kommunen.<br /> <br />I Odense kommer kontaktpersonordningen til at hedde Ungeguider og tilbuddet vil være forankret i UUO. Holdet vil bestå af dels den opslåede fuldtidsstilling og dels en gruppe kolleger, som vil være Ungeguider, som en del af deres samlede arbejdsopgaver.<br /> <br />Fuldtidsstillingen vil helt overvejende bestå af samarbejdet med de unge, men der ud over, vil det være forventningen, at medarbejdere har en koordinerende opgave i forhold til kolleger og centrale samarbejdspartnere i samarbejde med leder i UUO.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />UUO er en del af Odense Kommunes Beskæftigelses- og Socialforvaltning og er placeret på området Uddannelse, hvor man finder alle forvaltningens tilbud til unge fra 8. klasse i grundskolen til det fyldte 30. år.<br /> <br />UUO varetager uddannelsesvejledning i grundskolen og frem til det 25. år, er del af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen tilbud til unge ledige og arbejder med fremskudt vejledning og mentorer på ungdomsuddannelserne.<br /> <br />I UUO er omdrejningspunktet samarbejde. Først og fremmest med de unge og deres nære relationer, men der ud over også et tæt samarbejder med de andre tilbud – kommunalt og eksternt – som er del af de unges vej mod uddannelse og job.<br /> <br />Ud over opgaverne i Odense Kommune løser UUO opgaver i kommunerne Assens, Nordfyn, Nyborg. I alle kommuner arbejder vi tæt sammen med grundskoler, ungeenheder og jobcentre.<br /> <br />Medarbejderne omfatter både vejledningsuddannede og socialfaglige medarbejdere og holdet er organiseret i 2 faglige cirkler.<br /> <br />Skolecirklen består af vejledere som fortrinsvis arbejder med vejledning af eleverne i grundskolen og i overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelse.<br /> <br />Ungecirklen består af vejledere som arbejder med unge i aldersspændet 15 – 25 år, særligt tilrettelagte indsatser og vejledning på jobcentrene. Ungeguiderne vil være placeret i Ungecirklen.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Målgruppen for ungeguiderne vil være unge fra 8. klasse i grundskolen til det 25. år, som modtager tilbud eller har igangværende sager på flere fag- og lovområder samtidig. Ungeguiden skal:  <ul> <li>Være bindeled og bistå med koordineringen af de unges forløb </li> <li>Følge den unge gennem og understøtte den unge og forældre i kontakten til øvrige myndigheder og sagsbehandlere.</li> <li>Have overblikket over hvilke indsatser, der iværksættes på tværs af kommunale aktører.</li> <li>Hjælpe med at koordinere den unges (og eventuelt forældres) ønsker og behov videre til relevante afdelinger</li> <li>Hjælpe den unge (og eventuelt forældre) med at forberede sig til møder</li> <li>Støtte i forhold til forståelsen af diverse aftaler og opfølgning på samme.</li> </ul> Ungeguiden skal ikke fungere som støtte- kontaktpersoner under Serviceloven, koordinerende sagsbehandler eller mentorindsats under Lov om aktiv Beskæftigelse og er ikke  en social- eller specialpædagogisk foranstaltning. <br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Ansøgerprofil: Du kan sige ja til mange af nedenstående punkter:  <ul> <li>Du har en relevant faglig baggrund</li> <li>Du har erfaring med vejledning af børn og unge og samarbejdet med forældre</li> <li>Du er god til at skabe relationer og er vedholdende</li> <li>Du ved hvad der skal til for at skabe et stærkt samarbejde med den unge i centrum</li> <li>Du har et godt kendskab til den kommunale organisering af ungeindsatsen og de centrale lovgivninger på området</li> <li>Du har kendskab til ungdomsuddannelser og mulighederne for forberedelse til uddannelse</li> <li>Du kan planlægge/strukturere egen hverdag på flere arbejdspladser  </li> <li>Du kan tage selvstændige initiativer og arbejde under pres  </li> </ul> <strong>Ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til<strong> l</strong>eder Stefan Grabow Johansen på  6161 1854 eller sgjo@odense.dk.<br /><strong> </strong><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfrist fredag den 28. juni 2019. Samtaler vil finde sted i uge 27, 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  28-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Er du frisk og tør du gå nye veje? Så er du måske vores nye kollega i Natgruppen. Vi søger to nye kolleger snarest muligt - en pædagog og en socialfaglig medarbejder. Du skal være "springer" og køre bil i nattetimerne fra NæsbyHus til Lille Glasvej.

  <em>Er du frisk og tør du gå nye veje? Så er du måske vores nye kollega i Natgruppen.</em><br /><br />Vi søger to nye kolleger snarest muligt - en pædagog og en socialfaglig medarbejder. Du skal være "springer" og køre bil i nattetimerne fra NæsbyHus til Lille Glasvej. For stillingerne gælder, at du skal arbejde kl. 23.00 til kl. 7.00 hver anden uge.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Natområdet består af forskellige plejeboliger, bosteder indenfor handicap, psykiatri-, og hjerneskadeområdet, samt syge- og hjemmeplejegrupper i Odense. Medarbejderne i Natgruppen betjener hver nat ca. 2.400 borgere.<br /><br />Der er ansat ca. 140 medarbejdere, fordelt på social-og sundhedsassistenter, pædagoger, sygehjælpere og social- og sundhedshjælpere.<br /><br />Vi arbejder med en anerkendende tilgang til det, vi begiver os ud i. Vores mål er, at det er fagligheden der styrer driften.<br /><br />Vi arbejder ud fra de personalepolitiske værdier og <a href="https://www.odense.dk/job/ansat-i-odense-kommune/medarbejder-i-odense-kommune" target="_blank" title="medarbejdergrundlaget i Odense Kommune">medarbejdergrundlaget i Odense Kommune</a>, som derfor naturligt præger vores hverdag.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du er uddannet pædagog, social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper, og at du har kørekort. <br /><br />Vel vidende at ingen ansøger besidder alt, ser vi gerne, at du: <ul> <li>Kan arbejde alene</li> <li>Kan arbejde tværfagligt og er fagligt velfunderet</li> <li>Har det fint med en travl og omskiftelig hverdag</li> <li>Har et positivt og medmenneskeligt livssyn</li> <li>Har en rehabiliterende tilgang til borgerne</li> <li>Har flair for IT. Dokumentation i omsorgssystemer falder dig naturligt som en del af det daglige arbejde og du er mundtligt velfunderet</li> <li>Har erfaring på området</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Hvis du vælger at arbejde i Natgruppen kan du se frem til: <ul> <li>Nye udfordringer hver dag</li> <li>At bruge din viden og dine erfaringer med ulighed for faglig sparring og udvikling</li> <li>Velfærdsteknologi som en mulighedskultur</li> <li>Du bliver en del af et fællesskab, hvor vi arbejder naturligt med social kapital, og passer på værdien af denne</li> <li>At få medindflydelse og medansvar i forhold til ny organisation, til opgaver og varetagelsen af disse</li> <li>En gruppe kollegaer, der er fleksible i samarbejde og omgang med hinanden, og er motiverede for arbejdet</li> <li>Fælles møder og løbende vidensdeling, hvor der drøftes faglige emner, og hvor sparring er en naturlig del</li> <li>En grundig introduktion til dine opgaver og til kommunen</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Pernille Hilbert Jacobsen på 65513937. <br /><br />Her kan du læse mere om <a href="https://www.odense.dk/borger/aeldre-og-seniorer/plejecentre/plejecentre/specialplejecenter-naesbyhus" target="_blank" title="NæsbyHus">NæsbyHus </a>og <a href="https://www.odense.dk/borger/aeldre-og-seniorer/plejecentre/plejecentre/specialplejecenter-lille-glasvej" target="_blank" title="Lille Glasvej">Lille Glasvej</a>. <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 24. juni 2019. Samtaler afholdes den 27. juni 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  24-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Er du bosiddende i området Villestofte/Paarup/Tarup/Bolbro? Brænder du for, at give børnene en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær? Så er du måske vores nye gæstedagplejer.

  <em>Er du bosiddende i området Villestofte/Paarup/Tarup/Bolbro? Brænder du for, at give børnene en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær? Så er du måske vores nye gæstedagplejer.</em><br /><br />Dagplejen Vest er en attraktiv arbejdsplads i udvikling, hvor vi i dag er ca. 110 dagplejere og en gæstedagplejer. Vi vil gerne styrke kvaliteten i vores tilbud til familierne, og derfor søger vi endnu en kollega snarest muligt, som vil hjælpe os med vores gæstedagpleje.  <br /><br />Som gæstedagplejer modtager du dagplejebørn, hvis dagplejerne har fri, syg eller andet. Det betyder, at du vil møde mange forskellige børn og deres familier. Derfor er jobbet som gæstedagplejer lige noget for dig, som elsker at møde mange, forskellige mennesker med et smil. Du vil skulle danne mange relationer og arbejde professionelt og anerkendende med børn og forældre. Du vil få en masse dygtige og engagerede kollegaer, som meget gerne vil samarbejde med dig i et fagligt udviklende miljø. Vi arbejder med glæde, tillid og gode relationer som afsæt for vores arbejde og samarbejde.<br /><br />Som gæstedagplejer er det vigtigt, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø. Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en gæstedagpleje i dit hjem. <br /><br /><strong>Da din arbejdsplads vil være dit eget hjem, er det afgørende, at du er bosiddende i det område vi søger til, altså Villestofte/Paarup/Tarup/Bolbro.</strong><br /> <br /><strong>Om at være gæstedagplejer</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune består af Nord, Syd og Vest, som hver har ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /> <br />Ansættes du som gæstedagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et 5. barn. <br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 - dette tilpasses forældregruppens behov. Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br />Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><br /><strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>en pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m.</li> <li>et særligt skattefradrag  </li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at: <ul> <li>du har erfaring med små børn</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> <li>at du har interesse for de digitale muligheder i arbejdet med børn</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere, er du mere end velkommen til at kontakte konstitueret teamleder Gitte Løv på 2979 0555 eller dagplejeleder Svend Besser Degn på 2372 7013. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er løbende, og vi afholder samtaler løbende. <br /><br />Vi vil gerne ansætte en gæstedagplejer hurtigst muligt, så bare send din ansøgning med det samme.<br /> <br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br /><br /><strong><em><a href="https://www.odense.dk/job/ansat-i-odense-kommune/medarbejder-i-odense-kommune">I Odense Kommune har vi et fælles fokus på samarbejde, forebyggelse og fællesskaber. De forandringer, som vi skaber, skal være til gavn for hele byen. Det kræver, at vi går nye veje og udforsker nye muligheder, så vi sammen kan skabe fremtidens kommune. Læs mere i vores ”Medarbejdergrundlag – SAMMEN OM UDVIKLING”. </a></em></strong><br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Jobrådgivere til Job & Karriere 1-3

  Vil du gerne være med til at styrke indsatsen for at nedbringe ledigheden i Odense? Kan du få ledige dagpengemodtagere i job? Er du en dygtig, lyttende og professionel rådgiver med mod og kreativitet og evner du at motivere til forandring? Så skal du søge denne fuldtidsstilling som jobrådgiver.

  <div style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><em>Vil du gerne være med til at styrke indsatsen for at nedbringe ledigheden i Odense? </em><em>Kan du få ledige dagpengemodtagere i job? Er du en dygtig, lyttende og professionel </em><em>rådgiver med mod og kreativitet og evner du at motivere til forandring? Så skal du søge </em><em>denne fuldtidsstilling som jobrådgiver i Job og Karriere 1-3.</em></div> <br /><strong>Om os</strong><br />Ambitionsniveauet er højt i Odense Kommunes og Beskæftigelses- & Socialforvaltningens beskæftigelsespolitik. Ledigheden skal nedbringes. Og vi ved, hvordan man gør! Med baggrund i nyeste forskning og evidens har forvaltningen fokus på, at beskæftigelsesindsatser skal være virksomhedsrettede for at være effektskabende for både borgere og virksomheder.<br /><br />I Job og Karriere 1-3 beskæftiger vi os med jobparate dagpengemodtagere. Vores primære indsats er hyppige og målrettede borgersamtaler. Med udgangspunkt i den ledige selv understøtter vi processen hen mod uddannelse eller job med selvforsørgelse som mål.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som jobrådgiver hos os får du en helt afgørende rolle i borgernes vej ud af ledighed.<br />Din hverdag vil være koncentreret om jobrettede samtaler. Du skal derfor formå at skabe dynamik i processen for den enkelte borger, så denne oplever kontinuitet, bevægelse og transparens. Du skal således være både involverende og målrettet. Din samtaleteknik er således helt afgørende for dit arbejde, hvorfor du gerne må have erfaring med fx coaching eller Den Motiverende Samtale (MI). Du skal også være villig til at deltage i kompetenceudvikling på feltet.<br /><br />Du vil komme til at arbejde inden for rammerne af Lov om en Aktiv Beskæftigelsespolitik (LAB), hvorfor et godt kendskab til denne er afgørende. Du vil også komme til at indgå i samarbejder på tværs, hvor målet er effektive forløb, hvor borgeren har én plan.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Du skal kunne genkende dig selv i følgende: <ul> <li>Kreativitet, kvalitet og struktur i opgaveløsningen</li> <li>Gode IT-kompetencer</li> <li>Kan, når nødvendigt, afholde borgersamtalerne på engelsk</li> <li>Trives i et tæt og forpligtende samarbejde med dine kolleger</li> <li>Solidt kendskab til Lov om en Aktiv Beskæftigelsespolitik (LAB) og til arbejdsmarkedets åbninger for jobparate ledige</li> <li>Trives med mange og forskelligartede opgaver på samme tid uden at miste systematik og grundighed</li> <li>Arbejde i en politisk styret organisation, hvor også det administrative skal udføres lovmedholdeligt og korrekt</li> </ul> Erfaring med eller viden om fx coaching, MI eller andre motiverende samtaleteknikker<br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi tilbyder et engageret, tværfagligt miljø, hvor vi sammen tænker i helheder, finder nye<br />veje og til stadighed udvikler vores metoder og kompetencer.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn-og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Aflønningen vil tage udgangspunkt i grundløn 32 i HK-overenskomsten og trin 31 i DS-overenskomsten.<br />Stillingen som jobrådgiver er til besættelse pr. 1. august 2019 eller snarest derefter.<br /><br /><strong>Har du spørgsmål?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Andrew Lauritzen på 3012 2329 eller afdelingsleder Signe Kjærsgård på 2170 8193.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 23. juni 2019. Vi forventer at afholde samtaler i uge 26, 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  23-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Fysioterapeut til Hunderupgruppen

  Vil du være en del af en ude kørende gruppe ,hvor du som Fysioterapeut får mange spændende opgaver i et tværfagligt miljø ?

  Hunderupgruppen søger fysioterapeuter på deltid til en fast stilling og et længerevarende  vikariat. Stillingerne ønskes besat hurtigst muligt og senest 1. august 2019 .<br /><br />Vores fælles motto er ” Det har jeg ikke prøvet før så det kan jeg sikkert også ”<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Hunderupgruppen er en udekørende gruppe som servicere borgere i Odense C og M. Vi er tværfagligt sammensat af sygeplejersker, social og sundhedsassistenter/hjælper, fysioterapeuter, ergoterapeut, som samarbejder med 4 andre udekørende grupper i forløbet, og som er i Forløb Vedvarende Sygdomsudvikling .<br /><br />Der arbejdes i et tæt tværfagligt miljø og med høj faglighed omkring den enkelte borger med udgangspunkt i borgerens behov. Målgruppen er borgere med Vedvarende lidelser som f.eks Alzheimers, Sklerose og Parkinson i de sene stadier.<br /><br /><strong>Om jobbet </strong><br />Arbejdsområder: <ul> <li>Genoptræning efter Sundhedsloven og Serviceloven i borgerens hjem og på 5 plejecentre.</li> <li>Visitation til ydelser efter Servicelovens §86.1 i tæt samarbejde med Myndighed.</li> <li>Faglig sparring i samarbejdet med kolleger.</li> <li>Tværfaglige møder i borgernes eget hjem og i gruppen.</li> <li>Tværfagligt samarbejde internt og eksternt.</li> <li>Råd og vejledning af borgere, pårørende, tværfaglige samarbejdspartnere inden for kerneopgaven genoptræning.</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi lægger vægt på, at du: <ul> <li>Tager udgangspunkt i borgerens hele situation og understøtter borgeren i at kunne skabe et meningsfuldt liv.</li> <li>Kan arbejde fagligt, såvel som tværfagligt, ud fra den rehabiliterende tankegang.</li> <li>Har et stærkt fagligt niveau.</li> <li>Besidder robusthed og kan lide at have flere bolde i luften ad gangen.</li> <li>Har en reflekterende og ansvarstagende tilgang.</li> <li>Er fleksibel og er vant til at arbejde selvstændigt.</li> <li>Har tålmodighed, overblik og er god til at tilrettelægge dit arbejde.</li> <li>Har en respektfuld og anerkendende tilgang til andre mennesker.</li> <li>Kan lide at have borgernes hjem som arbejdsplads.</li> <li>Kan tænke kreativt og udvikle og finde nye løsninger.</li> <li>Har kendskab til IT systemer som Care og En plan.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et afvekslende, udfordrende og krævende job.</li> <li>En arbejdsplads med høj social kapital, og et godt arbejdsmiljø.</li> <li>Gode vilkår for faglig udvikling og gensidig støtte.</li> <li>Dynamisk samarbejde med tværfaglige kolleger.</li> <li>Udstrakt kompetence til den enkelte medarbejder.</li> <li>At blive en del af udviklingsarbejdet i en ny organisation.</li> <li>Mulighed for mono og tværfaglig kompetenceudvikling.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte rehabilitringsleder Lone Hansen på 6551 3711, og få yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br /> Ansøgningsfrist den 26. juni 2019. Samtaler forventes afholdt den 28. juni 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  26-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Er du studerende på en videregående uddannelse eksempelvis inden for økonomi, IT eller lignende? Vi søger 2 kontorassistenter til at løse en konkret, afgrænset opgave som forventes løst på 5-6 uger med start den 1. juli 2019.

  <em>Er du studerende på en videregående uddannelse eksempelvis inden for økonomi, IT eller lignende så læs videre.</em><br /><br />Vi søger 2 kontorassistenter til at løse en konkret, afgrænset opgave i afdelingen Pladsanvisningen og Forældrebetalingen. Opgaven forventes løst på 5-6 uger med start den 1. juli 2019.<br /><br />I Forældrebetalingsteamet bliver der løbende bevilget hel eller delvis økonomisk friplads til forældre i Odense, som har barn i dagpleje, vuggestue eller børnehave. Der skal årligt foretages en kontrol af de bevilgede økonomiske fripladser og det er denne kontrol, vi skal bruge to studentermedhjælpere til at gennemføre.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Opgaven består i, at du sammen med Forældrebetalingsteamet skal gennemgå og rense oplysninger i vores rapporter sammenholdt med mulige samlivsforhold samt kontrol af indkomster via indkomstregistreret.<br /><br />Dine konkrete arbejdsopgaver bliver: <ul> <li>Gennemgå rapporterne i forhold til mulige samlivsforhold ved blandt andet at kontrollere bevillingsgrundlaget i forhold til husstandssammensætningen.</li> <li>Gennemgå og sammenligne Efterreguleringsmodulet med Indkomstregistreret ved at tjekke, om der eventuelt er perioder, hvor der er indkomster, som ikke indgår eller observere andre uoverensstemmelser i oplysningerne fra de to registre.</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi forventer at du: <ul> <li>Har flair og brænder for at arbejde med tal.</li> <li>Er systematisk og flair for IT og digitale systemer.</li> <li>Har en logisk tilgang til tingene.</li> <li>Kan arbejde selvstændig.</li> <li>Du er stabil og har gå på mod og brænder for dit arbejde.</li> <li>Har et godt humør. </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Kollegialt fællesskab med fælles ansvar omkring opgaven med plads til socialt samvær.</li> <li>En organisation, der er præget af åbenhed, tværfaglighed og samarbejde, hvor vi ønsker, at faglig sparring skal være en del af hverdagen.</li> <li>En arbejdsplads med spændende udfordringer.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen er til besættelse den 1. juli 2019 eller hurtigst muligt derefter.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og HK/kontorassistent.<br /><br />Din fysiske placering vil være på Ørbækvej 100. Stillingen er 37 timer i en opgavebestemt ansættelse med en forventet varighed på 5-6 uger.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos afdelingsleder Hanne Floor på 61153244 eller forældrebetaler Pinar Pecinkaya på 65515232. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 23. juni 2019, og samtaler afholdes den 26. juni 2019.<br /><br />Vi glæder os til at modtage din ansøgning. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  23-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Du har set denne annonce før

  Underviser i trompet til Odense Musikskole

  Odense Musikskole søger en engageret og fagligt velfunderet lærer, der kan undervise i trompet og orkester om tirsdagen.

  Odense Musikskole søger en engageret og fagligt velfunderet lærer, der kan undervise i trompet og orkester om tirsdagen.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Odense Musikskole tilhører organisatorisk Børn- og Ungeforvaltningen og indgår i tæt samarbejde med folkeskolerne i Odense Kommune. Odense Musikskole har en række partnerskabsskoler, hvor vi er til stede med undervisning både i skoletiden og i fritiden. <br /><br />Læs mere om musikskolen på <u><a href="http://www.odensemusikskole.dk/" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">www.odensemusikskole.dk</a></u>.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Undervisningen foregår på Henriette Hørlücks Skole (frivilligt for elever i SFO-tiden) og musikskolen i Danmarksgade 10, 5000 Odense C om tirsdagen.<br /><br />Der er tale om holdundervisning af 4-6 elever pr. hold. Du skal også undervise solo-elever og harmoniorkestret ”Helt Blæst,” der pt. består af ca. 25 elever i alderen 11-16 år.<br /><br />Derudover skal der afvikles et antal koncerter samt et antal møder efter nærmere aftale.<br /><br />Undervisningen ligger om tirsdagen inden for tidsrummet ca. kl. 12.00-18.45.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du har: <ul> <li>Stærke musikfaglige kompetencer inden for dit fag</li> <li>Uddannelse fra musikkonservatorium eller lignende</li> <li>Gerne erfaring fra tidligere musikskoleundervisning</li> <li>Mod på et selvstændigt job med mange samarbejdspartnere</li> </ul> <strong>Vi tilbyder </strong> <ul> <li>Ca. 70 musikskolekollegaer</li> <li>Mulighed for faglig udvikling</li> <li>Fast tilknytning til orkesterfaggruppen på Odense Musikskole</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingen har en ansættelsesgrad på 7,4/37 pr. uge.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte musikskoleleder Uffe Most på 6375 8595 eller mail <u><a href="mailto:umo@odense.dk" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">umo@odense.dk</a></u><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er mandag den 24. juni 2019. Vi forventer at holde samtaler fredag 28. juni 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  24-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Sygeplejerske til Botilbuddet Fangelvej

  Vi søger en sygeplejerske til Botilbuddet Fangelvej, det specialiserede område til en fast stilling på 35 timer ugentligt.

  Vi søger en sygeplejerske til Botilbuddet Fangelvej, det specialiserede område til en fast stilling på 35 timer ugentligt.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Fangelvej Botilbud er en døgninstitution, hvor man skal kunne arbejde på alle tider af døgnet samt i weekender og på helligdage. Der vil være sovevagter, hvor man har brandvagt.<br /><br />Personalegruppen består af sygeplejersker, ergoterapeuter, social-og sundheds assistenter, pædagoger, fysioterapeut samt socialrådgiver.<br /><br />Botilbuddet Fangelvej er et socialpsykiatrisk botilbud, som huser 22 beboere. De støttes alle i at mestre en selvstændig og meningsfuld hverdag, så vidt det er muligt i et rehabiliterende samarbejde med personalet. Det betyder, at vi arbejder motiverende, målrettet og tidsafgrænset med de mål, borgerne har for deres egen rehabilitering. Vi anvender bl.a. miljøterapi, sanseintegration og kognitiv terapi.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Hos os skal du bl.a. arbejde med: <ul> <li>Udarbejde og tilrettelægge borgernes rehabiliteringsforløb, samarbejde med borgerne.</li> <li>Kompleks sygepleje, f.eks. sårbehandling.</li> <li>Administration af medicin med udgangspunkt i FMK.</li> <li>Vejledning og rådgivning i sundhedsfremmende tiltag mod misbrug samt livstilssygdomme.</li> <li>Psykisk pleje og omsorg til borgere og pårørende, som er påvirket af sygdom og/eller er i krise.</li> <li>Interesseret i, at arbejde med netværk.</li> <li>Arbejde selvstændigt og indgå i en tværfaglig organisering.</li> <li>Bidrage til at uddanne studerende.</li> <li>Dokumentation.</li> <li>Træne ADL- aktiviteter.</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi ønsker en engageret og professionel kollega som: <ul> <li>Kan bidrage med arbejdsglæde og godt humør.</li> <li>Er omsorgsfuld, anerkendende og empatisk overfor beboerne, pårørende og kolleger..</li> <li>Byder ind med stabilitet og loyalitet overfor Botilbuddet Fangelvej.</li> <li>Evner at samarbejde og er monofagligt velfunderet.</li> <li>Trives med at arbejde selvstændigt i varierende og ind i mellem pressede situationer.</li> <li>Har interesse og gerne erfaring indenfor psykratiren.</li> <li>Kan arbejde systematisk, struktureret og evaluerende i samarbejde med borgerne.</li> <li>Har et godt overblik og en afbalanceret tilgang.</li> <li>Er fysisk og psykisk robust.</li> <li>Har personlig integritet.</li> <li>Kan bringe andres kompetencer i spil og derved være med til at sætte det bedste hold.</li> <li>Kan arbejde motivationsskabende.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes aktuelle situation.</li> <li>Tværfaglige og monofaglige møder samt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.</li> <li>Systemisk sparring.</li> <li>Engagerede kolleger og ledere der sætter åbenhed og dialog højt.</li> <li>Indflydelse, hvor ansvar og kompetence er udlagt.</li> <li>Supervision af ekstern supervisor.</li> <li>Et godt arbejdsmiljø med plads til kreativitet og hvor der er plads til forskelligheder.</li> <li>At blive en del af et team med stor faglighed og engagement.</li> <li>Fokus på at bevare og styrke arbejdsmiljøet.</li> <li>En spændende arbejdsplads med mange forskelligartede arbejdsopgaver af både psykisk og somatisk karakter.</li> <li>Grundig introduktion.</li> <li>Faglig sparring.</li> <li>Stor medindflydelse på din hverdag.</li> <li>En organisation i forandring.</li> <li>En god korpsånd med stor hjælpsomhed blandt kolleger.</li> </ul> Kan du se dig selv i ovenstående, så er du velkommen til at sende en ansøgning.<br /><br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingen er på 35 timer ugentligt og til besættelse 1. september 2019.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Heidi Gohr Jespersen på 2949 4742, og få yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 22. juli 2019. Samtaler forventes afholdt den 30. juli 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  22-07-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Børnehaveklasseleder til Holluf Pile Skole

  Har du lyst til at blive en del af en spændende og udviklingsorienteret skole? Brænder du for at give Holluf Pile Skoles børn en god start på skolelivet? Så er du måske vores nye kollega.

  <em>Har du lyst til at blive en del af en spændende og udviklingsorienteret skole? Brænder du for at give Holluf Pile Skoles børn en god start på skolelivet? Så er du måske vores nye kollega.</em><br /><br /><strong>Om os</strong><br />Holluf Pile Skole er en topmoderniseret 3-sporet skole med ca. 700 elever. Skolen ligger i et parcelhuskvarter i udkanten af Odense med dejlige udeområder, der indbyder til aktivitet og har kort afstand til skov, å og grønne områder.<br /><br />Vi er en veldrevet skole med en god atmosfære og en klar identitet. Et sted hvor voksne og børn trives, og hvor der ikke er langt fra hensigt til handling.<br /><br />Skolen og vores engagerede personale karakteriseres af en stor faglighed og udviklingsparathed, og skolen er et tilvalg for områdets familier. Det er af afgørende betydning for os, at vi har et tæt og respektfuldt forældresamarbejde med fokus på elevernes trivsel og faglige udvikling.<br /><br />Vi har fokus på udviklende børne- og ungemiljøer og peger på, at dannelse, vurdering for læring og teknologiforståelse, er vigtige faktorer i den gode undervisning anno 2020.<br /><br />Vores børnemiljø består af 470 glade og dygtige elever fra 0. - 5. klasse. Lærerne og pædagogerne i børnemiljøet arbejder aktivt med Vurdering for læring, Fri for Mobberi og De 24 styrker, fordi vi tror på, at elevernes involvering i egen læreproces samt evne til samarbejde har en positiv betydning for deres læring, trivsel og dannelse.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi søger en børnehaveklasseleder, der: <ul> <li>er pædagoguddannet.</li> <li>brænder for at arbejde med skolens yngste elever.</li> <li>ser muligheder i et tæt og konstruktivt samarbejde med forældrene.</li> <li>med engagement vil bidrage til såvel den enkeltes samt klassens sociale og faglige udvikling.</li> <li>vil indgå i et positivt, forpligtende samarbejde med ledelsen, kollegaer, forældre, elever og eksterne samarbejdspartnere.</li> <li>vil glæde sig til et tæt samarbejde med de 2 andre dygtige børnehaveklasseledere og pædagogerne tilknyttet klasserne.</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>En spændende skole med højt til loftet og et godt arbejdsmiljø.</li> <li>En skole, hvor medarbejderne skaber læringsmiljøer, der bygger på grundlæggende værdier som ærlighed, tolerance og respekt og omsorg for andre.</li> <li>En skole med et højt fagligt niveau og en god læringskultur.</li> <li>En skole, der vægter trivslen hos elever og medarbejdere højt.</li> <li>Dygtige, engagerede og imødekommende kollegaer.</li> <li>En forældregruppe, der bakker op om skolen.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen er på fuld tid med tiltrædelse 1. august 2019.<br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vi mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder for sfo og børnemijø Peter Due på 40329224 eller skoleleder Jesper Lund på 51464587. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 20. juni 2019. Samtaler forventes afholdt den 26.  juni 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  20-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Lærer til Tingløkkeskolen

  Er du lærer med hjertet på rette sted og begge ben på jorden? Har du lyst til at indgå i et fællesskab, hvor børns læring og udvikling er i centrum? Kan du se dig selv ind i ”Tingløkkeskolens forståelse af god undervisning”? Så er du måske den nye kollega, vi søger!

  <em>Er du lærer med hjertet på rette sted og begge ben på jorden? Har du lyst til at indgå i et fællesskab, hvor børns læring og udvikling er i centrum? Kan du se dig selv ind i ”<a href="https://tingloekke.skoleporten.dk/sp/298383/file/Fullscreen/459eb32a-5320-450b-88ae-6dae0e930d81" style="color:blue; text-decoration:underline">Tingløkkeskolens forståelse af god undervisning</a>”? Så er du måske den nye kollega, vi søger!</em><br /><br />Vi har behov for en lærer, der kan varetage dansk og kristendom (kulturfagene) på 7. og 8. årgang. Det er en forudsætning, at du kan varetage dansk i Ungeskolen – men andre fag end kulturfagene er også en mulighed. Derudover valgfag – billedkunst.<br /><br />Du vil være tilknyttet Ungeskolen.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Tingløkkeskolen har 79 engagerede lærere og pædagoger og ca. 800 dejlige børn, der alle bidrager til en spændende hverdag, hvor der er rum til forskellighed og højt til loftet.<br /><br />Vi lægger vægt på en anerkendende tilgang til hinanden, fordi det giver det bedste udgangspunkt for trivsel for alle. Vi værdsætter et godt samarbejde, hvor åbenhed og gensidig respekt er en selvfølge.<br /><br />Vi lægger meget stor vægt på teamsamarbejdet som en bærende kraft i skolen. Desuden satser vi meget på brugen af IT i undervisningen, så vi vægter også gode kompetencer inden for dette område.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen er på fuld tid.<br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vi mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte skoleleder Annette Jørgensen på 63 75 30 35. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 24. juni 2019. Samtaler afholdes den 26. juni 2019. <br /><br />Indkaldelse til samtaler vil ske telefonisk den 25. juni 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  24-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Pædagoger til Enghaveskolen - barselsvikariater

  Enghaveskolen søger 2 pædagoger til 2 barselsvikariater - et vikariat med opstart pr. 1. august 2019 og det andet med opstart den 1. oktober 2019. Begge er pt. placeret i skoledelen.

  Enghaveskolen søger 2 pædagoger til 2 barselsvikariater - et vikariat med opstart pr. 1. august 2019 og det andet med opstart den 1. oktober 2019. Begge er pt. placeret i skoledelen.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Enghaveskolen har integreret børnehave for børn i alderen 2-6 år og tilbyder vidtgående specialundervisning til elever i alderen 6-18 år. Vi tilbyder viden, indsigt og vidtgående specialundervisning og -pædagogik for børn og elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser - primært med diagnoser inden for det autistiske spektrum.  Åbningstiden er fra kl. 7.00 - 16.00.<br /><br />Skolen er opdelt i børnemiljø (børnehave, børnehaveklasse og indskoling), mellemtrin og udskoling. Der arbejdes tværfagligt og teambaseret. Børnehavens personale udgøres af  pædagoger og pædagogmedhjælpere, mens skolens personale omfatter lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere. Der arbejdes begge steder ud fra Ny styrket pædagogisk læreplan, børnehaveklassens kompetenceområder og skolens fagrække. Der tages udgangspunkt i de lokale læringsplaner for alle børn/elever.<br /><br />Undervisningen foregår fra kl. 8.30 - 15.00. Der tilbydes pasningsmoduler fra kl. 7.00 - 8.30 og fra kl. 15.00 - 16.00.<br /><br /><strong>Vi</strong><strong> tilbyder</strong> <ul> <li>en innovativ og udviklingsorienteret personalegruppe, der med respekt for hinandens fagområde og kompetencer arbejder tværfagligt</li> <li>introduktionskursus i handicapforståelse, autismepædagogik og low arousal</li> <li>intern kompetenceudvikling</li> <li>uddannelse i konflikthåndtering (forebyggende og løsningsorienteret)</li> <li>et udviklende miljø præget af dygtige kolleger i et tæt tværfagligt samarbejde</li> <li>en dynamisk arbejdsplads, hvor stadig udvikling, ansvar og medindflydelse er nøgleord</li> <li>et job med spændende pædagogiske og menneskelige udviklingsmuligheder</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Forventninger til organisering: <ul> <li>at skabe struktur for dagen så læringsmiljøet understøtter det enkelte barn/børnegruppen</li> <li>at bidrage til en velfungerende struktur og organisering i hele organisationen</li> <li>at afstemme og koordinere egen forståelse og handling med forældre, kolleger, fagkonsulenter og ledelse</li> </ul> Forventninger til pædagogfaglige kompetencer: <ul> <li>har specialpædagogisk erfaring - helst inden for autismespektret</li> </ul> <ul> <li>deltagelse i opstilling af kompetence- og læringsmål</li> <li>organisere og strukturere læring i et inkluderende miljø</li> <li>skabe autentiske læringsmiljøer og anvende differentierede metoder og læringsstile</li> <li>kan anvende IT</li> </ul> Forventninger til relationskompetencer: <ul> <li>af være tydelig, rammesættende og tryghedsskabende</li> <li>være på forkant i relationen </li> <li>etablering af et kommunikativt samspil - ekspressivt og impressivt</li> <li>er psykisk stærk, udviser tålmodighed, er rolig og afbalanceret i en travl hverdag, da elever kan være både fysisk og verbalt udadreagerende</li> <li>har en systemisk grundforståelse ift. sprog og relationer, har indfølingsevne</li> <li>at kommunikere anerkendende med børn, forældre, kolleger, ledelse og andre samarbejdspartnere</li> <li>at være medansvarlig for det daglige samarbejde med forældrene herunder sikre information og formidling om hverdagen og barnets udvikling og trivsel - både mundtlig og skriftlig information</li> <li>at planlægge og gennemføre forældresamtaler og forældremøder</li> </ul> Forventninger til refleksiv kompetencer: <ul> <li>at bidrage aktivt til en refleksionskultur,<strong> </strong>at kunne lytte og spørge</li> <li>at kunne forholde sig reflekterende og konstruktivt til processer</li> <li>at kunne give og modtage feedback og feedforward  </li> <li>at være åben og nysgerrig ift. ny viden, metoder, litteratur samt være villig til at opdatere egen faglighed, analysere og diskutere sammenhæng mellem mål, metoder og praksis</li> </ul> Forventninger til medarbejderskab: <ul> <li> at vise engagement i at skabe resultater og nå de fælles mål og strategier</li> <li>et positivt menneskesyn og vilje til at bidrage til en konstruktiv samarbejdskultur på arbejdspladsen</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til souschef Morten Højgaard og afdelingsleder Tina Storm på 6375 3500.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist torsdag den 20. juni 2019. Samtaler forventes <strong> </strong>afholdt onsdag den 26. juni 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  20-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til Elverhaven Børnehus

  Børneinstitution Kragsbjerg søger pr.1. seot.2019 en pædagog 37 timer til en 1-årig orlovsstilling i Børnehuset Elverhaven. Elverhaven er et udflyttertilbud for før-skolebørn fra 3 af institutionens 5 børnehuse. Pt. rummer Elverhaven 40 børn, der hver morgen kører med busser fra børnhuse i centrum.

  <strong>Børnehuset Elverhaven </strong><br />Børneinstitution Kragsbjerg søger pr. 1. september 2019 en pædagog 37 timer til en 1-årig orlovsstilling i Børnehuset Elverhaven.<br /><br />Børnehuset Elverhaven er et udflyttertilbud for før-skolebørn fra tre af institutionens 5 børnehuse. Pt. rummer børnehuset 40 børn, der hver morgen kører med elverbussen fra deres børnehuse i centrum ud i Elverhaven og hjem igen om eftermiddagen sammen med deres pædagoger. Børnehuset Elverhaven har fokus på leg og læring i sanselige uderum.<br />Som personalegruppe er vi fagligt velfunderede, lærings-lystne, positive og så tror vi på, at børn bliver glade af at omgås voksne, der behandler børn og kolleger med respekt og omsorg.<br /><br /><strong>Hvad forventer vi af dig?</strong><br />I Børneinstitution Kragsbjerg hyldes forskellighed blandt børn, forældre og personale. Det giver derfor ikke mening at fremhæve udvalgte, specifikke kompetencer, der værdsættes frem for andre. Nedenstående kompetenceprofil er derfor centreret om begreberne Ejerskab, Lederskab, Følgeskab og Fællesskab.<br /><br /><strong>Ejerskab og lederskab på kerneopgaven</strong><br />Den pædagogiske praksis i Børneinstitution Kragsbjerg tager nært afsæt i Dagtilbudslovens beskrivelse af kerneopgaven<strong>: <em>’</em></strong><em>Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv’.</em><br /><br /><strong>Det forventes derfor, at du:</strong> <ul> <li>tager ejerskab for den overordnede målsætning.</li> <li>tager lederskab på at omsætte målsætningen i fantasifulde, kvalitative og lærerige legemiljøer.</li> </ul> <br /><strong>Følgeskab </strong>omkring kerneopgaven<br />I Børneinstitution Kragsbjerg løftes kerneopgaven i et følgeskab mellem <em>alle</em> personaler.<br />Det forventes derfor, at du: <ul> <li>spiller professionelt sammen med ledelsen - formelt og uformelt</li> <li>har aktive og konstruktive og udviklende bidrag i handlinger og din kommunikation</li> <li>har respekt for organisationens kerneopgave, kommandoveje, rammer, vilkår, målsætninger og ressourcer</li> </ul> <br /><strong>Fællesskab</strong> omkring kerneopgaven<br />I Dagtilbudsloven tydeliggøres det, at <em>’dagtilbud i samarbejde med forældrene skal give børn omsorg og understøtte det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse og bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst’</em>.<br /><br /><strong>Det forventes derfor, at du:</strong> <ul> <li>formår at skabe en konstruktiv, ærlig og inddragende dialog til og med forældrene.</li> <li>formår at understøtte og give plads til forældrenes aktive ageren i forhold til deres barns trivsel og udvikling.  </li> <li>understøtter et inkluderende samarbejde forældrene imellem.</li> </ul> <br /><strong>Og så forventer vi:</strong><strong> </strong> <ul> <li>at du er iderig og har lyst til at præge børnehusets udvikling positivt.</li> <li>at du arbejder anerkendende og har fokus på inklusion.</li> <li>at du kan arbejde struktureret og målrettet.</li> <li>at du interesserer dig for intentionen bag børns handlinger.</li> <li>at du er loyal overfor fælles beslutninger.</li> <li>at du har overblik, er fleksibel og løsningsorienteret.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er meget velkommen til at komme på besøg i Børnehuset Elverhaven, Ravnebjerggyden 78 A, 5491 Blommenslyst, torsdag den 20. juni kl. 10.00 - 11.00. Gerne tilmelding til Daglig leder Iben Due Lund på mail Ibbel@Odense.dk.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Der er ansøgningsfrist torsdag den 27. juni 2019, og samtaler forventes afholdt torsdag den 4. juli 2019.<br /><br />Vi glæder os til at høre fra dig!<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  27-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Omsorgsmedhjælpere til respirationsteam

  Vi søger to medarbejdere til ansættelse 1. september 2019 eller tidligere, til at indgå i vores respirationsteam, som overvåger en kvinde på 42 år i egen lejlighed på Kollegiet Rytterkasernen.

  <strong>Omsorgsmedhjælpere til respirationsteam</strong><br />Vi søger to medarbejdere til ansættelse 1. september 2019 eller tidligere, til at indgå i vores respirationsteam, som overvåger en kvinde på 42 år i egen lejlighed på Kollegiet Rytterkasernen.<br /><br /><strong>Stilling 1 – Dag/aften/nat</strong><br />Stillingen er på 29 timer (gennemsnitlig arbejdsuge), med arbejde hver anden weekend. Arbejdstiden ligger primært mellem 07:00 og 23.00, men der vil også være arbejde om natten mellem 23:00 og 07.00.<br /><br /><strong>Stilling 2 – Nat</strong><br />Stillingen er på 29 timer (gennemsnitlig arbejdsuge). Arbejdstiden ligger primært mellem 23.00 og 07.00. Der arbejdes 7 dage sammenhængende, hvorefter der er 7 dages sammenhængene fri.<br /><br /><strong>Vi søger medarbejdere som</strong> <ul> <li>Kan bevare roen og håndtere evt. nødsituationer</li> <li>Kan arbejde selvstændig</li> <li>Anerkender borgerens selvbestemmelsesret</li> <li>Er fleksibel i arbejdsplanlægning</li> <li>Meget gerne har den klinisk uddannelse af hjælpere til hjemmerespiratorbrugere fra RCS</li> </ul> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Uddannelsesforløb på 60 timer ift. opgaveløsningen.</li> <li>Sparring</li> <li>Gode kollegaer</li> <li>En arbejdsplads med fokus på arbejdsmiljøet</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Det er en begivenhedsansættelse ift. opgaven ved den konkrete borger.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan fås ved telefonisk henvendelse til rehabiliteringsleder René Paaske Jørgensen på 23 99 65 59.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 26. juni 2019. Samtaler forventes afholdt den 1. juli 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  26-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Sygeplejerske til Mågebakkegruppen

  Har du lyst til at arbejde ud fra den rehabiliterende referenceramme og med borgere i et vedvarende sygdomsforløb?

  <em>Har du lyst til at arbejde ud fra den rehabiliterende referenceramme og med borgere i et vedvarende sygdomsforløb?</em><br /><br />På grund af stor borgertilgang og en sygeplejerske, der går på barsel, søger vi en sygeplejerske til ét års vikariat, 32 timer pr. uge med weekendvagt hver 4. uge.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Mågebakkegruppen er en daggruppe, sammensat af flere fagligheder, som alle har en sundhedsfaglig baggrund. Vi arbejder i tværfaglige teams, og varetager opgaver ved borgere, som er i et vedvarende sygdomsforløb, bla Demens, Parkinson m.m.<br /><br />Vi arbejder rehabiliterende  i samspil med borgerne og de pårørende og har mangeartede opgaver. <br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Har lyst til at arbejde ud fra den rehabiliterende referenceramme</li> <li>Har lyst til at arbejde med borgere i et vedvarende sygdomsforløb</li> <li>Kan planlægge din egen hverdag, være kreativ i en travl hverdag</li> <li>Medvirke til det gode arbejdsmiljø og samarbejde</li> <li>Indgå i det tværfaglige samarbejde med kerneopgaven i centrum</li> </ul> Vi forventer, at du:  <ul> <li>kan arbejde selvstændigt, og i tværfaglige teams</li> <li>har et stabilt fremmøde</li> <li>er anerkendende i kommunikationen med borger og pårørende</li> <li>er åben og imødekommende</li> <li>er positiv, og en god kollega</li> <li>er faglig kompetent</li> <li>har flair for IT så som Care og Én plan</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En kompetent personalegruppe</li> <li>En god introduktion</li> <li>Mulighed for faglig sparring og udvikling</li> <li>En arbejdsplads med god energi og humor</li> <li>En arbejdsplads i udvikling</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br />Tiltrædelse 1. august 2019 eller efter aftale. <br /><br /><strong>Vil du vi mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Inge Moesgaard på 65513642.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 23. juni 2019. Der afholdes ansættelsessamtaler den 28. juni 2019. <br /><br /><em>Vi genopslår stillingen for at udvide ansøgerfeltet. </em><br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  23-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Har du lyst til at arbejde rehabiliterende med respekt for borgernes forskelligheder? Arbejder du tværfagligt og tager initiativ til sparring med dine kollegaer?

  <em>Har du lyst til at arbejde rehabiliterende med respekt for borgernes forskelligheder? </em><em>Arbejder du tværfagligt og tager initiativ til sparring med dine kollegaer?</em><br /><br />Bolbro Plejecenter søger uddannet social- og sundhedshjælper til en stilling på 32-35 timer ugentligt til fast dagvagt med arbejde hver 2. weekend.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Bolbro Plejecenter er en del af Vedvarende sygdomsudvikling Nord/Vest i Ældre- og Handicapforvaltningen med i alt 5 plejecentre.<br />På Bolbro Plejecenter bor 50 borgere i egne lejligheder med tilhørende fællesarealer med opholdsrum.<br />Borgerne er i vedvarende sygdomsudvikling med stor hovedvægt på demens, hvor vores indsats i det daglige arbejde bl.a. handler om at kompensere for manglende evne til at overskue hverdagen.<br /><br />Vi er 44 faste medarbejdere og ca. 20 vikarer, som arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor vi i samarbejde med borgerne tilrettelægger forløb, der understøtter mestringer og giver livskvalitet i forhold til borgerens ønsker og drømme.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi hjælper med støtte/guidning, omsorg og nærvær til den enkelte til at få et godt liv.<br /><br />Vi vægter og vil gerne styrke det tværfaglige samarbejde, så vi får en helhedsorienteret indsats, hvor de pårørende bidrager med livshistorier.<br /><br />Vi arbejder i vores kommunikation ud fra en anerkendende tilgang, hvor borgerne er nærmeste samarbejdspartner.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi ønsker, at du som ansøger: <ul> <li>Har lyst til at arbejde ud fra den rehabiliterende tankegang med respekt for forskelligheder, hvor borgeren er nærmeste samarbejdspartner</li> <li>Arbejder selvstændigt - men også kan indgå i teamsamarbejde</li> <li>Tager initiativ til tværfaglige forløb, hvor du udfolder dine SSH kompetencer</li> <li>Byder ind med viden og udvikler tiltagene med din faglige baggrund</li> <li>Brænder for at gøre en forskel for de ældre borgere</li> <li>Har overblik og gode koordineringsevner</li> <li>Vil være koordinator for et antal borgere</li> <li>Evner at have nærvær med de ældre</li> <li>Gerne har interesse for/kendskab til demensområdet</li> <li>God til at dokumentere dit arbejde med borgerne</li> <li>Har flair for IT</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Grundig introduktion til vores arbejdssted</li> <li>En spændende arbejdsplads, hvor der er plads til udfoldelse og nytænkning</li> <li>En engageret personalegruppe, som er fleksibel og arbejder ihærdigt for at implementere rehabiliteringsstrategien</li> <li>En personalegruppe som trives og har et godt arbejdsmiljø, som der bliver arbejdet med løbende via dialoggrupper i og på tværs af afdelinger.</li> </ul> <strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan få yderligere oplysninger - bedst mellem 8.00 og 9.30 – hos assisterende rehabiliteringsleder Charlotte Suhr på 2344 0222 eller rehabiliteringsleder Berit Kuhlmann på 5142 8651.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingen er på 32-35 timer ugentligt og ønskes besat snarest muligt.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 20. juni 2019. Vi forventer at afholde samtaler i uge 26, 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  20-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Kunne du tænke dig at styrke sikkerheden og trygheden for borgere udsat for æresrelateret vold og negativ social kontrol?

  Krisecenter Odense søger en sikkerhedskonsulent til æresrelaterede sager.<br /><strong> </strong><br /><strong>Om Krisecenter Odense</strong><br />Krisecenter Odense er et kommunalt, midlertidigt døgntilbud til voldsudsatte kvinder og deres børn. Krisecenteret er landsdækkende og har plads til 15 kvinder med børn. Krisecenteret arbejder rehabiliterende med børn, der opholder sig på krisecenteret. Det betyder, at vi dels tilbyder hjælp i den akutte krise og dels samarbejder med og støtter kvinden og hendes børn på vej imod et selvstændigt liv uden vold.<br /> <br />Vi er en arbejdsplads med en leder og 18 tværfaglige medarbejdere fordelt på følgende teams: sikkerhedskonsulent-, socialrådgiver-, børne-, kontorvagt-, køkken- og aften/natteam. Vi har desuden tilknyttet en gruppe af elever/praktikanter, vikarer og frivillige.<br /><strong> </strong><br /><strong>Om jobbet</strong><br />I forbindelse med regeringens nationale handleplan til forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, varetager Odense Kommune funktionen som regional Sikkerhedskonsulent i Region Syddanmark og Region Sjælland.  Stillingen er forankret på Krisecenter Odense under en projektkoordinator, som refererer til lederen af krisecenter Odense.<br /> <br />Der er tale om en midlertidig stilling på 30 timer pr. uge. Ansættelsens varighed knyttes til projektperioden, der pt. forventes afsluttet 31. december 2020. Vi arbejder dog mod en videreførelse af projektet efter tilskudsperiodens udløb.<br /> <br />Du får kontor på Krisecenter Odense. Der vil være mulighed for at arbejde hjemmefra nogle dage. Du indgår i team med to andre sikkerhedskonsulenter.<br /> <br />Formålet med de kommunalt forankrede sikkerhedskonsulenter er, at færre borgere oplever sikkerhedsbrister ifm. æresrelaterede konflikter. Du vil blive en del af et nationalt team på i alt syv sikkerhedskonsulenter, idet der også er sikkerhedskonsulenter ansat i Aalborg, Aarhus og Københavns kommuner.<br /> <br />Som sikkerhedskonsulent vil du komme til at varetage nedenstående opgaver.<br />  <ul> <li><strong>Risikovurderinger. </strong>Du vil modtage henvendelser fra borgere i æresrelaterede konflikter såvel som kommunale sagsbehandlere, politi, ansatte på krisecentre og andre fagpersoner. Du vil skulle udarbejde mundtlige og skriftlige risikovurderinger baseret på informationsindhentning gennem samtaler med borgere og tværfaglige samarbejdspartnere<strong> </strong></li> <li><strong>Rådgivning og sparring. </strong>På baggrund af risikovurderingen vil du skulle vurdere de mest relevante risikoscenarier og yde løbende rådgivning og sparring med borgere og fagpersoner. Vi lægger vægt på, at vores anbefalinger og opmærksomhedspunkter skal være konkret brugbare og tilpasset den enkelte borgers situation<strong> </strong></li> <li><strong>Koordination. </strong>Du vil i mange sager komme til at arbejde tæt sammen med aktører såsom kommuner, politi, opholdssteder, Udenrigsministeriets borgerservice m.fl., og i nogle sager kommer du til at spille en koordinerende rolle<strong> </strong></li> <li><strong>Opfølgning og håndholdte indsatser.</strong> Du vil komme til at beskæftige dig med meget forskellige sagstyper. Eksempler herpå kan være borgere, som frygter at blive taget med til udlandet mod deres vilje, eller som allerede opholder sig ufrivilligt i udlandet; borgere der har brug for hjælp til at sikre beskyttelse fra voldsudøvere, eksempelvis via krisecenter eller safehouse; eller borgere og familier, der på anden måde har brug for støtte til at reducere konfliktniveauet og øge den enkeltes sikkerhed og tryghed. Der er ofte tale om komplekse sager, der kræver håndholdte indsatser og åbenhed ift. løsningsmuligheder<strong> </strong></li> <li><strong>Formidling. </strong>Der vil forekomme formidlingsopgaver om sikkerhedskonsulentarbejdet, risikovurdering og æresrelaterede konflikter </li> </ul> Der er tale om et projekt i rivende udvikling. Du vil komme til at deltage i den løbende udvikling og afprøvningen af metoder og procedurer. Du vil få uddannelse i risikovurderingsværktøjet PATRIARK og få viden om de forskellige aktører og den relevante lovgivning på området mv.<br /> <br />Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) og Deloitte forestår løbende netværksaktiviteter, supervision og undervisning af sikkerhedskonsulenterne.<br /><strong> </strong><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger først og fremmest en god kollega med lyst til at blive en del af vores team og til at hjælpe udsatte borgere og videreudvikle projektet.<br /> <br />Vi forventer, at du <ul> <li>har relevant erfaring gennem arbejde med udsatte borgere samt evt. indenfor æresrelaterede sager eller med sikkerhedsarbejde</li> <li>har en relevant faglig uddannelse eksempelvis socialrådgiver, pædagog, politibetjent, kriminolog, sociolog eller antropolog</li> <li>har forudsætninger og lyst til at sætte dig ind i nye områder – eksempelvis på baggrund af kurser at tillære forebyggende foranstaltninger ift. digital stalking og elektroniske spor</li> <li>har social og menneskelig indsigt og er god til at kommunikere med mennesker med forskellige sociale og kulturelle baggrunde</li> <li>kan reflektere over egen praksis og er fleksibel og loyal overfor vedtagne beslutninger</li> <li>kan arbejde selvstændigt og gerne har erfaring med konsulentarbejde</li> <li>kan bevare roen og overblikket, når der sker mange ting/opgaver på én gang</li> <li>kan sætte grænser i arbejdet og er psykisk robust  </li> </ul> Vi opfordrer både mænd og kvinder til at søge stillingen.<br /><strong> </strong><br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>mulighed for at være med til at videreudvikle og afprøve nye metoder og procedurer i et projekt i rivende udvikling</li> <li>mulighed for personlig og faglig udvikling som del af et team af højtengagerede kolleger</li> <li>løbende supervision og faglig sparring</li> <li>kompetenceudvikling</li> <li>stor berøringsflade ift. samarbejdspartnere og kolleger</li> <li>en alsidig arbejdsdag i et tæt teamsamarbejde</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingen ønskes besat den 1. september 2019.<br /><strong> </strong><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger kan du kontakte projektkoordinator Jesper Andersen på 24794570 eller mail <u>jeand@odense.dk</u><u>.</u><br /> <br />Du kan også læse mere om sikkerhedskonsulentordningen på Udlændinge og Integrationsministeriets hjemmeside<br /><a href="http://uim.dk/nyheder/2018/2018-05/nye-sikkerhedskonsulenter-skal-bekaempe-aeresrelaterede-konflikter-og-social-kontrol">http://uim.dk/nyheder/2018/2018-05/nye-sikkerhedskonsulenter-skal-bekaempe-aeresrelaterede-konflikter-og-social-kontrol</a><br /><strong> </strong><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag den 7. juli 2019. Ansættelsessamtaler forventes afviklet den 10. juli 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  07-07-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Er du nysgerrig på arbejdet som jurist og har du mod på at omsætte dine teoretiske færdigheder til praksis, så har du nu mulighed for at prøve kræfter i Børne- og Ungerådgivningen.

  <em>Er du nysgerrig på arbejdet som jurist, og har du mod på at omsætte dine teoretiske færdigheder til praksis, så søg en studentermedhjælperstilling i Børne- og Ungerådgivningen.  </em><br /> <br />Vi søger to studentermedhjælpere med tiltrædelse snarest muligt. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />I Børne- og Ungerådgivningen møder vi børn og familier med mange forskellige udfordringer og problemstillinger. Vores opgave er at sikre, at det enkelte barn får præcis den støtte, der er behov for. De mange forskelligartede opgaver gør Børne- og Ungerådgivningen til et spændende sted at arbejde.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Din primære arbejdsopgave vil være behandling af aktindsigter i personsager – både efter forvaltningsloven, offentlighedsloven og databeskyttelsesforordningen.<br /> <br />Du bliver en del af Udvikling og Matchning, som består af 3 koordinatorer, 1 socialfaglig konsulent, 1 juridisk konsulent og 1 leder. Du kommer til at arbejde tæt sammen med den juridiske konsulent og den anden studentermedhjælper, og vil modtage en grundig introduktion til arbejdet med aktindsigter i Børne- og Ungerådgivningen.<br /> <br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du læser cand.jur. og har afsluttet din bacheloruddannelse senest ved tiltrædelse.</li> <li>Du har et højt fagligt niveau og er interesseret i offentlig ret.</li> <li>Du kan arbejde selvstændigt med juridiske problemstillinger.</li> <li>Du kan behandle oplysninger fortroligt.</li> <li>Du er engageret, serviceorienteret og kan lide at have flere bolde i luften på én gang.</li> <li>Du er udadvendt og har et godt humør.  </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br />Dit arbejdssted bliver Børne- og Ungerådgivningen med adresse på Birkeparken 72 B, 5240 Odense NØ. <br /> <br />Arbejdstiden vil i gennemsnit være 10 timer ugentligt fordelt på to/tre arbejdsdage og tiltrædelse er snarest muligt. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til jobbet er du velkommen til at kontakte juridisk konsulent Line Schmidt Svendsen på 23715572. <br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfrist er den 23. juni 2019. Vi forventer at afholde samtaler i løbet af uge 27.<br /><br />For at komme i betragtning til stillingen, er det et krav, at du er studerende og indskrevet på en videregående uddannelse.<br /><br />Du bedes vedlægge cv, referencer, eksamensresultater og anden relevant dokumentation sammen med din ansøgning.<br />  <br />Følg vores Facebook side – Studerende i Odense Kommune – og hold dig opdateret på de nyeste studiejob og praktikstillinger.<br /><br /><em>Vi genopslår stillingerne for at udvide ansøgerfeltet. </em><br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  23-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Studerende
 • Odense Musikskole søger en engageret og fagligt velfunderet lærer, der kan undervise i elguitar og rytmisk sammenspil om mandagen i den kommende sæson 2019/2020.

  Odense Musikskole søger en engageret og fagligt velfunderet lærer, der kan undervise i elguitar og rytmisk sammenspil om mandagen i den kommende sæson 2019/2020.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Odense Musikskole tilhører organisatorisk Børn- og Ungeforvaltningen og indgår i tæt samarbejde med folkeskolerne i Odense Kommune. Odense Musikskole har en række partnerskabsskoler, hvor vi er til stede med undervisning både i skoletiden og i fritiden. <br /><br />Læs mere om musikskolen på <u><a href="http://www.odensemusikskole.dk/" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">www.odensemusikskole.dk</a></u>.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Undervisningen foregår dels på Risingskolen, som er en folkeskole i Odense, og dels i musikskolens lokaler i Danmarksgade 10.<br />Der er primært tale om undervisning af soloelever fra begynderniveau til mellemstadie, rytmisk sammenspil (band) og holdundervisning af 4-6 elever sammen.<br />Derudover skal der afvikles et antal koncerter samt et antal møder efter nærmere aftale.<br />Undervisningen ligger om mandagen inden for tidsrummet ca. kl. 14.30-20.00.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer at du har <ul> <li>Stærke musikfaglige kompetencer inden for dit fag</li> <li>Uddannelse fra musikkonservatorium eller lignende</li> <li>Gerne erfaring fra tidligere musikskoleundervisning</li> <li>Mod på et selvstændigt job med mange samarbejdspartnere</li> </ul> <strong>Vi tilbyder </strong> <ul> <li>Ca. 70 musikskolekollegaer</li> <li>Mulighed for faglig udvikling</li> <li>Fast tilknytning til rytmisk faggruppe på Odense Musikskole</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Stillingen har en ansættelsesgrad på 7,4/37 pr. uge og løber fra august 2019 til juni 2020.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte musikskoleleder Uffe Most på 63 75 85 95 eller mail <u><a href="mailto:umo@odense.dk" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">umo@odense.dk</a></u><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er torsdag 20. juni 2019. Vi forventer at holde samtaler i uge 26.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  20-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Vil du være en del af en velfungerende afdeling af økonomimedarbejdere og -konsulenter? Er du god til at samarbejde og formidle din viden til ikke-økonomer? Sætter du en ære i at have overblik og levere resultater af højeste kvalitet? Så bliv en del af vores team senest pr. 1. august 2019!

  <em>Vil du være en del af en velfungerende afdeling af økonomimedarbejdere og økonomikonsulenter?<br />Er du god til at samarbejde og formidle din viden til ikke-økonomer?<br />Sætter du en ære i at have overblik og levere resultater af højeste kvalitet?</em><br /> <br />Vi har travlt og søger derfor snarest muligt og senest pr. 1 august 2019 en dygtig økonomikonsulent, der i tæt samarbejde med sine kolleger, kan levere retvisende og gennemsigtige budgetopfølgninger og økonomisk ledelsesinformation.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />I Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er kerneopgaven at få borgerne i uddannelse og job. Økonomi understøtter - sammen med resten af Staben - driftsområderne i løsningen af denne kerneopgave. Vores ståsted er forvaltningens målsætninger, der spiller ind i byrådets effektmål.<br />Odense Kommune er stærkt optaget af en resultatskabende effektkultur og at gøre det, der virker bedst. I Økonomi giver det sig udslag i fokus på synliggøre kapacitetsudnyttelse og effektivitet i driften i forhold til at lykkes med kerneopgaven.<br /> <br />Vi er en velfungerende økonomifunktion, hvor vi prioriterer både en sikker drift og en progressiv udvikling. Vi har det store overblik over forvaltningens økonomi og understøtter den enkelte leder og chef med økonomi- og effektstyring.<br /> <br />Økonomi er en spændende og dynamisk arbejdsplads med et højt fagligt niveau. Afdelingen består af 42 engagerede medarbejdere, grupperet i Regnskab og Budget, to ledere og en økonomichef. Vi sætter pris på god sparring og samarbejde kolleger imellem.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som økonomikonsulent i Budget kommer du til at arbejde med mange forskelligartede opgaver, såsom budgetopfølgning, lønsimulering, økonomisk analyse, databearbejdning og løsning af diverse ad hoc forespørgsler fra såvel Staben som forvaltningens fagområder.<br /> <br />Du kommer til at lave opfølgning på investeringsmodeller og andre større projekter, der skal generere en økonomisk gevinst.<br />Du vil løbende indgå i arbejdsgrupper, der løser ad hoc opgaver af forskellig karakter.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi ser gerne, at du har erfaring med at lave budgetopfølgning og økonomisk analyse fra tidligere/nuværende job.<br />Du har en relevant akademisk uddannelse inden for offentlig administration og/eller økonomi.<br />Du er rutineret bruger af Excel og gerne SAS eller lignende databehandlingsprogram.<br />Du har måske kendskab til den kommunale kontoplan på beskæftigelses- og socialområdet.<br /><br />Personligt motiveres du af skarpe og til tider korte deadlines. Du er relationsskabende og formår at kommunikere med mange forskellige faggrupper på alle niveauer i organisationen.<br />Derudover er du ihærdig, udviser gå-på-mod, ansvarsbevidst, arbejder struktureret og selvstændigt samt overskuer flere, samtidige arbejdsopgaver.<br />Vi sætter stor pris på at få en ny kollega, der er åben og imødekommende og kommunikerer klart og tydeligt til kollegaer, ledere og chefer.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi tilbyder en arbejdsplads med gode muligheder for faglig og personlig udvikling. En arbejdsplads, hvor vi samarbejder med mange forskellige faggrupper og lovområder.<br />Vores kontor er beliggende centralt i Odense C kun få minutters gang fra stationen.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. For den rette kandidat vil der være mulighed for ansættelse som specialkonsulent.<br />Stillingen er til besættelse hurtigst muligt og senest 1. august 2019.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder for Budget Maria Bønløkke på 6134 7713 eller <a href="mailto:makrb@Odense.dk" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">makrb@Odense.dk</a>.<br />Alle henvendelser behandles fortroligt.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag den 23. juni 2019.<br />Vi afholder ansættelsessamtaler 26./27. juni 2019 - begge dage om eftermiddagen.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  23-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Du har set denne annonce før

  Lærere til Dalumskolen

  Dalumskolen har to faste stillinger ledig pr. 1. august 2019.

  <em>Vi søger to lærere til fuldtidsstillinger pr. 1. august 2019. Det er begge faste stillinger.</em><br /><br /><strong>Om os</strong><br />Dalumskolen er en velfungerende skole, der er præget af en mangfoldighed af elever, forældre og ansatte. På Dalumskolen lægger vi vægt på, at eleverne bliver så fagligt dygtige, som de kan og samtidig er i god trivsel gennem hele deres skoleforløb.<br /><br />Dalumskolen er kendetegnet ved et engageret og udviklingsorienteret personale. Vi værdsætter det kollegiale samarbejde og forventer, at alle deltager aktivt i det. Personalet lægger vægt på medindflydelse og er konstruktivt kritiske.<br /><br />Skolen har 80 ansatte: 52 lærere, 2 børnehaveklaseledere, 19 skolepædagoger/pædagogmedhjælpere, et servicemindet og velfungerende sekretariat med 2 sekretærer samt 2 tekniske servicemedarbejdere.<br /><br />Dalumskolen har pt. 576 elever fordelt på <ul> <li>Almenklasser fra 0.-9. klasse</li> <li>En specialklasserække for elever med generelle indlæringsvanskeligheder</li> <li>Funktionsklasser for elever med ADHD symptomer</li> <li>En modtageklasse</li> <li>120  børn i SFO</li> <li>40 børn i Forårs-SFO</li> </ul> Dalumskolens skoledistrikt afspejler samfundets diversitet og har en engageret forældrekreds, der er fokuseret på deres børns udvikling og læring. Vores skolebestyrelse bakker aktivt og konstruktivt op om skolens arbejde.<br /><br />Vi er en skole, der tilvælges af lokalområdets forældregruppe. Dalum er et udpræget lokalsamfund, hvor der er et tæt samarbejde med de lokale foreninger, hvilket skolen også er en del af. Dalum er et område i udvikling, som vi forventer vil give os en øget tilgang af elever i de kommende år.<br /><br />Dalumskolen er kendetegnet ved at de fleste lærere på skolen har et ben i både vores special- og almenafdeling. Begge stillinger vil primært være tilknyttet vores særlige tilbud for børn med generelle indlæringsvanskeligheder.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Lærer 1:<br />Vi søger en lærer med linjefag/linjefagskompetence i engelsk og dansk og med erfaring og interesse for special-pædagogik.<br />Til denne stilling vil der være tilknyttet dansk og engelskundervisning på vores kommende 7. årgang. Størstedelen af timerne vil være i en af vores specialklasser.<br /><br />Lærer 2:<br />Vi søger en lærer med en naturfaglig profil og linjefag i matematik til vores specialklasserækker. Til denne stilling vil der være timer i flere forskellige specialklasser.  <br /> <br />Udover linjefagene søger vi en lærer der: <ul> <li>Skaber trygge og varierede læringsmiljøer med spændende undervisning, hvor eleverne udvikler sig fagligt og socialt</li> <li>Evner at være en tydelig klasserumsleder og skaber tydelige rammer om elevernes læring</li> <li>Har fokus på samarbejdet med kollegaerne om fagenes indhold og undervisningens tilrettelæggelse</li> <li>Motiverer eleverne, rummer deres forskelligheder og ser dem som en styrke</li> <li>Kan lide udfordringer og gerne vil arbejde udviklingsorienteret i det pædagogiske og didaktiske arbejde.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et job med mange pædagogiske udfordringer i hverdagen</li> <li>En institution med mange samarbejdspartnere</li> <li>En personalegruppe, der er åben og fleksibel og som vægter arbejdsmiljøet højt</li> <li>En masse dejlige elever og forældre</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte skoleleder Thomas Mahler på 5136 8825 eller afdelingsleder Mette J. Madsen på 6155 5144.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fredag den 21. juni 2019. Vi forventer at afholde samtaler torsdag den 27. juni 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  21-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Har du mod på at starte ny frokostordning op i vores børnehus? Har du køkkenerfaring fra institutionsområdet? ​​​​​​​Har du erfaring med delvis tilvirkning af mad? Børnehuset Niels Bohr søger pr. 1. september 2019 en husassistent til at igangsætte vores nye frokostordning.

  <em>Har du mod på at starte ny frokostordning op i vores børnehus?<br />Har du køkkenerfaring fra institutionsområdet?<br />Har du erfaring med delvis tilvirkning af mad?</em><br /><br />Børnehuset Niels Bohr søger pr. 1. september 2019 en husassistent til at igangsætte vores nye frokostordning.<br /> <br />Forældrene har for første gang tilvalgt den obligatoriske frokostordning i Børnehuset Niels Bohr. Derfor søger vi en medarbejder, som er køkkenuddannet, husassistent eller kok, og som har mod på at starte en frokostordning op fra bunden i et helt nyt og flot køkken.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Børnehuset Niels Bohr er en del af institution Tornbjerg-Rosengård med 6 børnehuse placeret i Odenses østlige bydel.<br />Niels Bohr er et integreret børnehus med 22 vuggestuebørn (fordelt på to grupper) og 44 børnehavebørn samt 11 medarbejdere. Vi består af to huse for at skabe optimale læringsmiljøer for børnene: Hus 1 for de yngste børn og Hus 2 for de ældste børnehavebørn.<br /><br /><strong>Om stillingen</strong><br />Vi søger en medarbejder primært til køkkenfunktionen 27 timer/uge og med mulighed for 3 medhjælpertimer om ugen i vuggestuen/børnehaven. Det betyder, at stillingen sammenlagt kan blive på 30 timer om ugen.<br /><br />Børnehuset består af 2 huse (tæt på hinanden) med børn, der skal have mad i begge huse. Dette er der taget højde for i indretningen af det nye køkken.<br />Der er frokostordning i alle børnehusene i Børneinstitution Tornbjerg-Rosengård og en aktiv netværksgruppe omkring ordningen, der mødes ca. 4 gange årligt.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en medarbejder med et godt overblik, som er glad for at være sammen med børn. En person der kommunikerer på en god måde og som kan rumme, at der er børn, som interesserer sig for det, som foregår i køkkenet.<br />Vi forventer os, at du:  <ul> <li>Har køkkenerfaring fra institution eller anden organisation</li> <li>Har erfaring med delvis tilvirkning af mad</li> <li>Kan lave sund og mættende økologisk mad, som er inspirerende og varieret, og som gør børnene nysgerrige og giver dem lyst til at smage</li> <li>Er stabil og robust</li> <li>Har kendskab til Sundhedsstyrelsens retningslinjer, erfaring med egenkontrol og gennemført hygiejnekursus</li> <li>Kan lide at have travlt og bevarer et godt overblik</li> <li>Er effektiv og ikke går af vejen for udfordringer, fordi du er god til at finde løsninger </li> </ul> Vi tilbyder en spændende arbejdsplads i udvikling med et helt nyt køkken og et godt arbejdsmiljø, hvor du bliver en aktiv del af den måde, vi arbejder på.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingen er på deltid op til 30 timer/uge i kombination med 27 timer i køkkenfunktionen og 3 medhjælpertimer om ugen i vuggestuen/børnehaven.<br />Stillingen ønskes besat pr. 1. september 2019.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Læs mere om os på vores <a href="https://www.odense.dk/dagtilbud/boerneinstitutioner/tornbjerg-rosengaard/niels-bohr" target="_blank">hjemmeside</a>.<br />Har du spørgsmål eller brug for at høre nærmere om stillingen eller børnehuset, kan du kontakte daglig pædagogisk leder Jeannette Moos på 2979 7133.<br />Vi ser gerne, hvis du kommer på et kort besøg i børnehuset i løbet af opslagsperioden. Kontakt Jeanette for at aftale nærmere om besøg, som vil blive gennemført gruppevis<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er mandag den 17. juni 2019.<br />Samtaler afholdes tirsdag den 25. juni 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  17-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Køkken og Ernæring
 • Du har set denne annonce før

  Teknisk koordinator til Odense Letbane

  Motiverer systematik og struktur dig i opgaveløsningen? Har du teknisk flair og gode koordineringsevner? Kan du lide at arbejde i internationalt miljø hvor, du kommunikerer ubesværet på engelsk i skrift og tale?

  <em>Motiverer systematik og struktur dig i opgaveløsningen? Har du teknisk flair og gode koordineringsevner? Kan du lide at arbejde i internationalt miljø hvor, du kommunikerer ubesværet på engelsk i skrift og tale?</em><br /><br />Odense Letbane er ved at forberede transitionen fra anlægsorganisation til driftsorganisation og søger derfor en teknisk koordinator, hvis primære rolle bliver at støtte afdelingschefen for drift og vedligehold i den interne projektkoordinering.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Odense Letbane er i gang med anlægsfasen, hvor anlægsarbejder langs hele traceet har været i gang siden sommeren 2017. I 2018 begyndte arbejdet med at bygge det kommende drifts- og vedligeholdelsescenter og med at anlægge selve letbanen med skinner, master og signaler. Derudover er arbejdet med at producere letbanetogene i fuld gang ligesom operatøren er i gang med at forberede sin organisation til den kommende drift. <br /><br /><strong>Om jobbet </strong> <br />Du bliver fra ansættelsens start en del af Odense Letbanes anlægsorganisation, men overgår ved driftsstart til driftsorganisationen. Opgaverne over de kommende år bliver derfor varierende og består af administrative opgaver kombineret med mere selvstændige og teknisk prægede opgaver.  En succesfaktor for den tekniske koordinator er at sikre et konstant overblik over opgaver og udestående i projektteamet. <br />For at få succes i stillingen som teknisk koordinator forventer vi, at du kan: <ul> <li>Bistå  afdelingschefen i opfølgning på såvel interne som eksterne leverancer og projektplaner </li> <li>Koordinere med eksterne parter omkring opgaver af teknisk natur  </li> <li>Agere selvstændigt og som tovholder på en række mindre projektopgaver </li> <li>Udarbejde mødematerialer, skrive referater på engelsk og dansk og følge op på møder </li> <li>Udarbejde indstillinger og statusrapporter til vores ledelsesteam og direktion </li> <li>Sikre overblik over kontrakter, indhold, løbetid og udeståender </li> <li>Supportere projektteamet og operatøren i elektronisk dokumenthåndtering</li> <li>Sikre compliance i overholdelse af procedurer og templates</li> <li>Udvikle og vedligeholde skabeloner i Office programmerne</li> <li>Assistere projektteamet med andre administrative og styringsmæssige opgaver </li> </ul> <br /><strong>Om dig </strong> <br />Vi forventer, at din arbejdstilgang er stabil og præcis med sans for detaljen.  Du er motiveret af systematik og struktur i din opgaveløsning. Da vi arbejder i et internationalt miljø med mange samarbejdspartnere, er det en forudsætning, at du kommunikerer ubesværet på engelsk i skrift og tale. <br />Desuden ønsker vi os, at du: <ul> <li>Besidder teknisk flair og er vant til at sætte dig ind i nye systemer og strukturer hurtigt.</li> <li>Tidligere har arbejdet i et projekt eller arbejdet med koordinering af opgaver i en kompleks organisation.</li> <li>Er motiveret af at være med til at skabe systematik og overblik samt være en del af det team, der sikrer en god og stabil drift for Odense Letbane. </li> <li>Har erfaring indenfor offentlig transport og/eller myndighedsbehandling. </li> </ul> Du bliver en del af et begejstret projektmiljø, og du får mulighed for at sætte dit synlige aftryk på transformationen af Odense. Odenses borgere har taget godt imod projektet, og der er alle muligheder for at skabe en varig succes. <br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong> <br />Spørgsmål til stillingen kan rettes i fortrolighed til afdelingschef for drift og vedligehold, Dan Ravn på 3069 4558 eller mail darav@odenseletbane.dk eller Gerd Munch-Christiansen på 2942 7425 eller gmda@odenseletbane.dk  <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong> <br />Løn- og ansættelsesvilkår aftales i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Forventet tiltrædelse er snarest muligt.    <br /><br /><strong>Det praktiske</strong> <br />Finder du jobbet interessant, kan du sende din ansøgning og CV via nedenstående link. Ansøgningsfristen udløber den 1. august 2019. Bemærk at vi behandler ansøgningerne løbende. Vi forventer at afholde 1. samtalerunde i uge 32 og 2. samtalerunde onsdag den 21. august 2019. I forbindelse med 2. samtale vil du blive præsenteret for en profiltest og en case.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  01-08-2019 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Teknik, Miljø og Brandvæsen
 • Vi søger social- og sundhedsassistenter, som vil have arbejdsmiljø og selvbestemmelse som dagsorden.

  Vi søger to social og sundhedsassistenter til dagvagt. Arbejdstiden er mellem kl. 7-15 og der arbejdes både hver 2. og hver 3. weekend. Du bestemmer hvad, der passer ind i dit privatliv. Du er selv med til og bygge din rulleplan op, så dine fridage passer ind i dit privatliv. Du har selv indflydelse på hvor mange timer du ønsker - vi søger 32 - 37 timer ugentlig. <br /><br /><strong>Om os </strong><br />Skt. Hansgruppen er en stærk  tværfaglig sammensat gruppe som består af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter.  Desuden samarbejder vi tæt med demenskoordinator samt rådgiver fra myndighed.<br /><br />De borgere vi har i Skt. Hansgruppen er stort set alle ramt af en demens sygdom. Du skal derfor elske og arbejde med denne borgerkategori. Det er vigtigt for os du har hjertet på det rette sted - vil gøre alt for dine kolleger og dine borgere. Du skal bidrage til fællesskabet og gå positivt ind i og bidrage til det gode arbejdsmiljø som vi vægter meget højt.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Du skal kunne lide og have mange bolde i luften, og du skal elske og blive udfordret og tage ansvar. Du skal være interesseret i og tage en demensuddannelse umiddelbart efter din start hos os - det vil sige det er et kursus vi giver dig, så dine kompetencer løftes, og du får en masse værktøjer, som du kan bruge i hverdagen hos vores borgere.<br /><br />Det er vigtigt du ser det hele mennesker og arbejder efter borgernes mål og deres drømme for fremtiden. Du skal arbejde rehabiliterende - hvor selv små mål er en succes. Du skal kunne lide og bruge dine IT-kompetencer i forbindelse med dokumentation og indsatser hos borgerne - vi giver god oplæring.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Til gengæld tilbyder vi dig en rigtig god arbejdsplads med de bedste kolleger og lydhøre ledere. Vi giver dig masser af udfordringer og udvikler på dig. Vi giver dig masser af tværfaglighed og de dejligste borgere.<br /><br />Du er velkommen til og besøge vores arbejdsplads og høre nærmere - dog skal du lige ringe og lave en aftale først.<br /><br />Så er du nyuddannet eller har mange "år på bagen" og er social og sundhedsassistent, som trænger til nye udfordringer så fat pennen og send os en ansøgning.<br /><br />Vi glæder os til og høre fra dig.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Du er velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Gitte Boslund på 21667110 eller assisterende rehabiliteringsleder Mette Brinkmann på 29659899, hvis du har spørgsmål til stillingerne. <br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse 1. august 2019. <br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 25. juni 2019. Vi forventer at holde samtaler den 27. juni 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  25-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Heldagsafdelingen er et specialpædagogisk skoletilbud til børn med generelle og specifikke indlæringsproblemer, som kan være kombineret med socio- og emotionelle problemstillinger.

  Vi søger en barselspædagog til Sanderumskolens Heldagsafdeling, Børnemiljøet 0-6. årgang.<br />Heldagsafdelingen er et specialpædagogisk skoletilbud til børn med generelle og specifikke indlæringsproblemer, som kan være kombineret med socio- og emotionelle problemstillinger.<br /> <br />Eleverne har brug for en helhedsorienteret og individuelt tilrettelagt indsats, hvor undervisning og socialpædagogiske indsatser går hånd i hånd.<br /> <br />Vi er: <ul> <li>En helddagsafdeling i udvikling med engagerede kollegaer og elever</li> <li>En skole, hvor der er et godt samarbejde mellem Heldagsafdelingen og den almene skoledel</li> <li>En Heldagsafdeling, hvor forældrene skal føle sig involveret i deres børns hverdag og tage ansvar for deres børns skolegang</li> <li>En Heldagsafdeling, hvor børnene skal føle sig medinddraget i deres hverdag</li> <li>En Heldagsafdeling i et spændende udviklingsforløb sammen med Korup Heldagsafdeling.</li> <li>En skole, som arbejder værdibaseret – aktuelt med eksperimenterende praksis, elevinvolvering og stolthed</li> </ul> <strong> Vi vil gerne have en kollega, som:</strong> <ul> <li>Har faglig viden om børn med generelle indlæringsvanskeligheder</li> <li>Kan være med til at skabe en hverdag, som er enkelt struktureret og præget af rutiner</li> <li>Besidder en robusthed og udpræget tålmodighed i det relationelle pædagogiske arbejde med eleverne</li> <li>Har gode relationskompetencer, kan være lyttende og anerkendende</li> <li>Har kendskab til den mentaliserende tilgang</li> <li>Har roen og overblikket når det går stærkt</li> <li>Har kendskab til miljøterapi</li> <li>Kan møde og udfordre børnene i deres nærmeste udviklingszone</li> <li>Være indstillet på personlig og faglig udvikling</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål, før du afsender din ansøgning, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder for Heldagsafdelingen Birgit Hjelme på. 63752406 eller skoleleder Claus Fagerlund på 63752404.<br /><br /><strong>Vil du gerne være vores nye kollega:</strong><br />Så ser vi frem til at modtage din ansøgning senest <strong>torsdag den 20. juni 2019.</strong><br />Vi forventer at afholde samtaler<strong> torsdag den. 27. juni 2019</strong><em>. </em>Før samtalen vil der være en lille forberedende opgave, som kan understøtte selve samtalen.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  20-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Sommerferien står snart for døren, og har du lyst til at arbejde i perioden fra 1. juli til og med resten af året, har vi det rette vikariat til dig! Det er derfor vigtigt for os, at du ikke har behov for ferie i ugerne 27 til og med 35.

  Sommerferien står snart for døren, og har du lyst til at arbejde i perioden fra 1. juli til og med resten af året, har vi det rette vikariat til dig! Det er derfor vigtigt for os, at du ikke har behov for ferie i ugerne 27 til og med 35.<br /><br /><strong>Om gruppen</strong><br />Tagtækkergruppen i Odense Kommune er en del af Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse i Syd. Borgerne i vores forløb har primært fysiske funktionsnedsættelser, de er kognitivt velbevarede og kan derfor tage vare på sig selv. Gruppen har også terminale borgere, som bliver i gruppen på trods af kognitive forandringer sidst i deres sygdomsforløb.<br /><br />Gruppen samarbejder med ca. 350 borgere og har lokaler på Tagtækkervej i Odense M.<br />Vi vægter høj faglighed, god kommunikation og tværfagligt samarbejde med borgeren i centrum. Vi arbejder ud fra borgerens mål og tværfaglige screeninger. Vi leverer i samspil sygepleje, personlig pleje og træning. Vi gør ikke ”som vi plejer” men reflekterer over, hvilke handlinger der tilgodeser og styrker borgernes rehabiliteringsplan i dialog med borgeren. Arbejdsdagen er præget af høj faglighed, højt tempo og skiftende arbejdsopgaver.<br /><br /><strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>En arbejdsplads der vægter høj faglighed og som gerne vil udvikle sig</li> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgerens aktuelle situation</li> <li>Et tværfagligt miljø med sammenhold på tværs af faggrupper</li> <li>Engageret og faglig dygtige kollegaer, der vægter humor og god energi</li> </ul> <br /><strong>Vi sørger en kollega</strong> <ul> <li>Der er dygtig og engageret kollega med uddannelse som social- og sundhedshjælper eller lignende</li> <li>Der kan tænke innovativt i opgaveløsning</li> <li>Er indstillet på at arbejde tværfagligt</li> <li>Har kørekort</li> <li>Har flair for IT</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vi indkalder løbende til samtaler</strong>, så tøv ikke med at sende os din spændende ansøgning.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Ønsker du yderligere oplysninger kan du kontakte Tagtækkergruppens rehabiliteringsleder Yvonne Rasmussen på  65 51 34 65 eller assisterende rehabiliteringsleder Mathias Munk Andersen på  65 51 36 88.<br />Vi glæder os til at høre fra dig<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 28. juni 2019 og vi holder løbende samtaler.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  28-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Ydelsessagsbehandlere med erfaring til Refusion & Sygedagpenge i Odense Kommunes Beskæftigelses- & Socialforvaltning. Vi søger et antal erfarne, udadvendte og selvstændige medarbejdere med gode samarbejdsevner og lyst til at indgå i en afdeling med mange administrative udfordringer.

  <em>Vi søger et antal erfarne, udadvendte og selvstændige medarbejdere med gode samarbejdsevner og lyst til at indgå i en afdeling med mange administrative udfordringer. Det er essentielt for os, at både arbejdsgivere og borgere oplever en venlig, effektiv og professionel sagsbehandling, når de er i kontakt med os.</em><br /><br /><strong>Om jobbet </strong><br />Dine arbejdsopgaver vil bestå af sagsbehandling i et eller flere af følgende områder: fleksløntilskud, ledighedsydelse, arbejdsgiverrefusion, ressourceforløbsydelse eller sygedagpenge. Derudover kan du forvente ekspedition af borgere og arbejdsgivere både telefonisk, skriftligt og personligt. Vi har travlt, så det er en forudsætning, at du har erfaring på området.<br /><br />Vi kan tilbyde dig 50 dygtige kollegaer, der prioriterer en høj faglighed og sætter pris på en god og respektfuld omgangstone og som gerne vil hjælpe hinanden, også når det brænder på.<br /> <br /><strong>Om dig<br />Vi forventer, at du</strong> <ul> <li>Har stor erfaring med arbejdet med beregning og udbetaling af fleksløntilskud, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, arbejdsgiverrefusion og sygedagpenge</li> <li>Har stor rutine i at arbejde med tal og kompleks (ydelses)lovgivning</li> <li>Har solid erfaring med IT-løsninger og systemer, herunder KMD-aktiv og KMD-dagpenge</li> <li>Er god til at formulere og forklare dig både skriftligt og mundtligt</li> <li>Er struktureret og god til at prioritere din tid i forhold til de daglige arbejdsopgaver</li> <li>Er god til at samarbejde både internt i afdelingen og eksternt i forhold til andre afdelinger</li> <li>Går professionelt til eventuelle konflikter eller uoverensstemmelser</li> <li>Har humor og en positiv tilgang</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn-og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem HK/Kommunal og Kommunernes Landsforening med udgangspunkt i trin 22.<br /> <br />Tiltrædelse er 1. august 2019. Stillingen er på 37 timer ugentligt.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til afdelingsleder Karina Ditlevsen, tlf. 40294271, <u>kad@odense.dk</u> eller afdelingsleder Heidi Nielsen tlf. 24750747, <u>heini@odense.dk</u><br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er torsdag den 20. juni 2019, og vi forventer at holde samtaler den 25. juni 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  20-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Brænder du for at arbejde med sundhed? Vil du være projektleder for en fremskudt alkoholindsats i Odense Kommune?

  <em>Brænder du for at arbejde med sundhed? Vil du være projektleder for en fremskudt alkoholindsats i Odense Kommune?</em><br /><br />Alkoholbehandlingen søger en projektleder til et barselsvikariat, 37 timer ugentlig, med tiltrædelse 1. august 2019. <br /><br />Odense Kommune har i 2017 igangsat en fremskudt alkoholindsats, der skal motivere flere borgere med et selverkendt problematisk alkoholforbrug til at modtage alkoholbehandling og ændre alkoholvaner.     <br />                  <br />Odense er i rivende udvikling og ambitionerne for byen og byens borgere er høje ikke mindst på sundhedsområdet. Vi søger derfor en dygtig projektleder, som brænder for sundhed og som kan skabe resultater sammen med relevante aktører både internt og eksternt i Odense Kommune.<br /><br /><strong>En fremskudt alkoholindsats</strong><br />Den fremskudte alkoholindsats er en del af en større politisk vision om at mindske ulighed i sundhed og der er ligeledes igangsat tidlige indsatser i forhold til tobak og kronisk sygdom. Arbejdet med den fremskudte alkoholindsats sker i et samspil med de projektledere og medarbejdere, som arbejder med de øvrige indsatser. Undersøgelser viser, at borgere med ingen eller kort uddannelse oplever større helbredsmæssige konsekvenser af et stort alkoholforbrug end borgere med videregående uddannelse, så derfor er indsatsen målrettet disse borgere for at mindske ulighed i sundhed.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Dine arbejdsopgaver: <ul> <li>Ansvar for at videreføre og udvikle den fremskudte alkoholindsats</li> <li>Dokumentere og styre indsatsen via styringsværktøjer såsom projektbeskrivelse, årshjul, effektmål, indikatorer og budget for indsatsen</li> <li>Udvikle og gennemføre en kommunikationsplan for indsatsen</li> <li>Synliggøre alkoholbehandlingens gratis tilbud via en opsøgende indsats i arenaer, hvor der er en koncentration af borgere uden for arbejdsmarkedet, borgere som ikke har en uddannelse eller som har en kort uddannelse</li> <li>Engagere både private, frivillige og offentlige samarbejdspartnere til at nå målet med indsatsen om at få flere i målgruppen til at søge behandling og ændre alkoholvaner</li> <li>Samarbejde med alkoholbehandlerne omkring den fremskudte indsats og bringe deres ekspertise i spil i samarbejdet med de interne og eksterne aktører</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Det forestiller vi os om dig: <ul> <li>Du udmærker dig ved at være god til at skabe relationer og samarbejder på tværs og ud af organisationen</li> <li>Du har evt. erfaring med kommunikation</li> <li>Du har erfaring med projektledelse</li> <li>Du er systematisk og har blik for, hvordan den bedst tilgængelige viden omsættes til praksis</li> <li>Du motiveres af at indgå i en politisk ledet organisation</li> <li>Du spiller ind i de strategiske og sundhedspolitiske visioner for forebyggelse</li> <li>Du kender sundhedsområdet, er interesseret i alkoholforebyggelse og kan formidle ændring af alkoholvaner i et livsstilsperspektiv</li> <li>Du skal være motiveret for at lede en indsats, der har politisk bevågenhed. Derfor skal du have forståelse for de politiske beslutningsprocesser og kunne omsætte beslutninger til handling. Det er derfor nødvendigt, at du kan arbejde systematisk og se den fremskudte alkoholindsats i en større strategisk sammenhæng i forhold til de overordnede ambitioner for sundhedsområdet.</li> </ul> <strong>Kort fortalt om alkohol i Odense Kommune</strong><br />Ifølge Region Syddanmarks Sundhedsprofil "Hvordan har du det?" fra 2017 er der ca. 21. 600 borgere i Odense med et problematisk forbrug af alkohol. Cirka 1/4 af denne gruppe i Odense mener selv, at deres forbrug er skadeligt for deres helbred og ønsker at nedsætte deres forbrug. De har dermed et selverkendt problematisk forbrug af alkohol som de ønsker at få hjælp til at ændre. På trods af dette er der årligt kun ca. 500-600 borgere i behandling i Odense Kommunes alkoholbehandling.<br /><br />Alkoholbehandlingen i Odense Kommune er et offentligt behandlingstilbud til alle, hvis forbrug af alkohol giver anledning til problemer – arbejdsmæssigt, privat, fysisk eller psykisk. Alkoholbehandlingen er en forskningsbaseret, kvalitetsbetonet behandlingsinstitution, der leverer behandling for alkoholmisbrug til flere fynske kommuner.<br /><br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte socialchef Henriette Korf Graversen på 2360 1192, hnyk@odense.dk eller leder af Alkoholbehandlingen Elisabeth Jessen på 20379230, ej@odense.dk.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 24. juni 2019. Samtaler forventes afholdt den 27. juni 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  24-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse
 • Vil du være en del Sundhedsklinikkerne i Odense Kommune?

  <em>Vil du være en del Sundhedsklinikkerne i Odense Kommune?</em><br /><br />Vi søger en sygeplejerske til et 6 måneders barselsvikariat fra 1. august 2019 til 31. januar 2020 med mulighed for forlængelse. Timetal mellem 32-37 timer ugentlig med weekendvagt hver 5. weekend. Vi dækker ind for hinanden ved fravær.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Fra 1. juni 2018 til 31. oktober 2019 har vi i Odense Kommune gang i en prøvehandling, hvor vores sundhedsklinikker er organiseret selvstændigt. Gruppen er en del af Ældre- og Handicapforvaltningen, Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse Nord.<br /><br />Vi yder sygeplejeindsatser til borgere, der er så mobile, at de kan komme til os. Selvom vi er forankret under Fysisk Funktionsnedsættelse modtager vi i sundhedsklinikkerne borgere fra alle forløb i Odense Kommune.<br /><br />Hvis den selvstændige organisering af sundhedsklinikkerne ikke bliver permanent, skal du fra 1. november 2019 og til 31. januar 2020 være en del af den udekørende gruppe Ruggårgsgruppen.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som sygeplejerske i en af vores fire sundhedsklinikker får du 10 fantastiske kollegaer med et godt humør. Du får en varieret hverdag med tæt borgerkontakt og et godt arbejdsmiljø med masser af udvikling og masser af faglig sparring.<br /><br />Du får mulighed for at dyrke din sygeplejefaglighed i et tværfagligt miljø, hvor en af dine hovedopgaver er at yde sygepleje til borgere, som kommer i klinik samt være med til at sætte turbo på videreudviklingen af sundhedsklinikkerne, så vi lykkes med dem.<br /><br />Kliniksygepleje er en del af fremtiden på ældre- og handicapområdet, og du kan være med til at forme den.<br /><br />Så hvis du har hovedet fuldt af idéer til, hvordan vi får Danmarks bedste sundhedsklinikker. Hvis du har lyst til at være bannerfører for kliniksygepleje både over for borgere og kolleger, og hvis du lyst til at være med til at forme fremtidens sygepleje på ældre- og handicapområdet, så er det dig, vi har brug for i vores klinikker.<br /><br />Vi arbejder rehabiliterende, hvilket betyder, at vi i samarbejde med borgerne har fokus på, hvordan borgernes funktionsniveau bliver bedre. Som kliniksygeplejerske har du et tæt samarbejde med vores udkørende grupper, de alment praktiserende læger, speciallæger, OUH og selvfølgelig andre kolleger i kommunen.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Du ser lyset i kliniksygepleje og er ikke bange for at bryde med gamle traditioner om hjemmesygepleje. Herudover forventer vi, at du: <ul> <li>Er engageret, selvstændig og ansvarlig</li> <li>Har erfaring med komplekse sygeplejeopgaver</li> <li>Har gode kommunikative kompetencer</li> <li>Er stærk omkring dokumentation</li> <li>Du kan trives i en travl og til tider hektisk hverdag, hvor du skal træffe hurtige beslutninger.</li> <li>Du er god til at planlægge og kan bevare overblikket.</li> <li>Du har kendskab til IT på brugerniveau. Gerne kendskab til KMD care og Èn plan (Odense Kommunes nye dokumentationssystem).</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />For yderligere oplysninger kan du kontakte rehabiliteringsleder Karina Pedersen på 2115 4789. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er mandag, den 17. juni 2019. Vi forventer at holde samtaler torsdag, den 27. juni 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  17-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Børnehuset Blangstedgård søger 2-3 pædagogmedhjælpere 30 - 37 timer ugentligt med tiltrædelse den 1. september 2019 eller efter aftale.

  Børnehuset Blangstedgård søger 2-3 pædagogmedhjælpere 30 - 37 timer ugentligt med tiltrædelse den 1. september 2019 eller efter aftale. <br /><br />Du skal have lyst og interesse i at arbejde både i børnehave- og vuggestuegruppen.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Børnehuset Blangstedgård er en del af Børneinstitution<strong> </strong>Tornbjerg - Rosengård, som består af 6 børnehuse. Blangstedgård er pt. normeret til 56 børnehavebørn og 33 vuggestuebørn<br /><br />Børnehuset Blangstedgård er et hus i stadig forandring og udvikling. Vi arbejder ud fra et inkluderende grundsyn, hvilket i praksis betyder, at vores hverdag er meget foranderlig, da vi justerer praksis løbende for bedst muligt at imødekomme de forskellige behov, der er i den aktuelle børnegruppe.<br /><br />I Blangstedgård er vi åbne for udfordringer, udvikling af det pædagogiske arbejde, og vi arbejder med udvikling af hele personalegruppen. Vi har en dejlig stor legeplads, og børnehuset ligger i et område, hvor vi er tæt på naturen med skov, sø og å. <br /> <br /><strong>Om dig </strong><br />Vores forventninger til dig: <ul> <li>Du er engageret og vild med børn</li> <li>Du er ærlig og anerkendende i din omgangsform</li> <li>Du er moden og ansvarsbevidst</li> <li>Du har gå på mod og et godt humør</li> <li>Du kan lide at være ude i al slags vejr</li> <li>Du er initiativrig, selvstændig, stabil og fleksibel</li> <li>Du har lyst til at lære</li> <li>Du er i stand til at bevare roen og overblikket, også når ”det hele koger”</li> <li>Du må meget gerne have kreative evner indenfor musik  </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En engageret og velfungerende personalegruppe</li> <li>En spændende og foranderlig hverdag</li> <li>En meget blandet og dejlig børnegruppe  </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold efter gældende overenskomst mellem KL og PMF.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Du er velkommen til at kontakte daglig leder Anna Kathrine Egsgaard Sørensen på 51149201, hvis du har spørgsmål til stillingen. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 18. juni 2019. Samtaler forventes afholdt den 26. og 27. juni 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  18-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Plejecenter Sukkerkogeriet søger social- eller sundhedsfaglige medarbejdere til tre faste stillinger i blandede vagter og med arbejde hver anden weekend. Du skal være uddannet social- og sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper eller ergoterapeut.

  <em>Plejecenter Sukkerkogeriet søger social- eller sundhedsfaglige medarbejdere til tre faste stillinger i blandede vagter og med arbejde hver anden weekend. Du skal være uddannet som enten social- og sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper eller ergoterapeut.</em><br /><br /><strong>Om os</strong><br />Der bor 27 beboere på Sukkerkogeriet, fordelt på 3 etager. Beboerne bor i egne lejligheder med stue, soveværelse og bad. Lejlighederne ligger ud til fællesarealer, som et leve-bo miljø. Beboerne har meget forskellige støttebehov både fysisk og kognitivt. Flere af beboerne lider af demens. <br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Jobbet indebærer at du <ul> <li>I et tæt og anerkendende samarbejde med beboerne, støtter dem i at leve et så selvstændigt og trygt liv som muligt  </li> <li>Tager udgangspunkt i en rehabiliterende tilgang, hvor du inddrager beboerne i alle de ting der er betydningsfulde for dem og tager udgangspunkt i beboernes mål og ressourcer</li> <li>I samarbejde med beboerne involverer deres pårørende i at skabe så gode forudsætninger som muligt, for et godt ældreliv på Sukkerkogeriet</li> <li>Koordinator funktion for udvalgte beboere og eventuelle andre faglige ansvarsopgaver.</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forventer at du <ul> <li>Både kan arbejde selvstændigt og som teamplayer</li> <li>Kan koordinere beboernes tværfaglige indsatser</li> <li>Deler viden med kollegaer</li> <li>Er ansvarsfuld</li> <li>Bidrager til et godt arbejdsmiljø</li> <li>Tænker kreativt i en travl hverdag, så opgaverne løses på bedste vis</li> <li>Har kendskab til at arbejde med demente og med området generelt</li> <li>Er anerkendende i kommunikationen med kollegaer, beboere og pårørende.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En spændende arbejdsplads, hvor der er plads til at tænke nyt og innovativt</li> <li>Dygtige tværfagligt sammensatte kollegaer med opmærksomhed på trivsel og et godt arbejdsmiljø</li> <li>En hverdag hvor vi samarbejder om at gøre en forskel for beboerne</li> <li>God introduktion og faglig sparring</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Arbejdstiden vil i gennemsnit være på hhv. 32 eller 35 timer om ugen med opstart hurtigst muligt og senest 1. august 2019.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Få yderligere oplysninger om stillingerne hos rehabiliteringsleder Pia Tofte Madsen på 6551 3944/2946 9605 eller hos assisterende rehabiliteringsleder Rikke Bødker på 5146 4568.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 21. juni 2018, og vi forventer at holde samtaler i uge 26.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  21-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til Børnehuset Solskrænten

  Børnehuset Solskrænten søger en dygtig og udviklingsorienteret pædagog, som vil arbejde målrettet, selvstændigt og struktureret.

  <em>Børnehuset Solskrænten søger en dygtig og udviklingsorienteret pædagog, som vil arbejde målrettet, selvstændigt og struktureret. </em><br /><br /><strong>Om os</strong><br />Solskrænten er en del af Børneinstitution Bolbro-Højstrup, som udover Solskrænten består af yderligere 7 børnehuse: KFUM, Hjertegården, Haustruphave, Lille Højstrup, Bolbro, Regnbuen og Spiloppen.<br /><br />Vi bor i et gammelt hus, som er fra 1947 med en tilbygning fra 1994. Vi har en dejlig legeplads med udendørs tumlerum og andre spændende faciliteter og udgang til offentlig stisystem. Vi gør ofte brug af vores nærområde med stier, offentlige legepladser, skov, atletikstadion og Åløkkeskoven. Samtidig har vi to minibusser i vores institution.<br /><br />Vi arbejder i mindre læringsgrupper, hvor den enkelte ansatte er ansvarlig for hver sin børnegruppe/forældresamarbejde.<br /><br />Normeringen er 38 børn, vipper med  38-42 børn.<br /><br />Vores pædagogik er bygget op om en anerkendende og inkluderende tilgang til det enkelte barn, da barnet udvikles bedst i samspil med mennesker i et anerkendende og inkluderende miljø med nærværende, omsorgsfulde og engagerede voksne, der tager udgangspunkt i, hvor barnet udviklingsmæssigt og følelsesmæssigt befinder sig. Alle skal føle sig set, hørt og forstået.<br /><br />Vi bruger ICD-redskaber, som er et værktøj til at opnå bedst mulig trivsel for alle gennem udviklingsstøtte, nærvær, sociale relationer samt styrke den enkeltes selvværd. Vi har ICDP uddannede i huset, og alle ansatte skal igennem uddannelsen. Vi arbejder samtidig med Mindfulness.<br /><br />I personalegruppen arbejder vi ud fra prøvehandlinger og refleksioner for at skabe de bedste vilkår for at udvikle vores pædagogiske praksis. Vi vægter, at børnene skal have optimale muligheder for at udvikle sig personligt og socialt i harmoni med sig selv og med mulighed for kropslig udfoldelse. Det er baggrunden for, hvordan vores legeplads og de indendørs arealer er indrettet.<br /><br />Vi er en gruppe forskellige mennesker, med forskellige og ligeværdige kompetencer med fælles mål og opgaver. Vi forpligter os til at supplere, hjælpe og undre os over hinanden<strong><u>.</u></strong><br /><br />Forventninger til alle ansatte i Børneinstitution Bolbro-Højstrup<br />Vores værdigrundlag i Institutionen er: <br />  <div style="text-align:center"><strong>”Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg sikkert godt” (Pippi)<br />Vi vil – vi tør – vi gør</strong></div> <br />Som ansat i Børneinstitution Bolbro-Højstrup skal du kunne se dit eget børnehus i sammenhæng med institutionens andre 7 børnehuse. Du skal således både kunne forholde dig til udfordringer i eget hus og i den samlede Institution.<br /><br />Du skal være indstillet på en vedvarende omstilling af arbejdsvilkårene i takt med udviklingen af samfundet, og du må forvente, at opgaverne løbende ændrer sig. Det forventes, at du er fleksibel og vil udvikling af Hus/Institution og egne kompetencer.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer følgende:<br /><strong>Personlige egenskaber:</strong> <ul> <li>Har et positivt menneskesyn</li> <li>Kan træde i karakter og være tydelig</li> <li>Kan trives med konstante forandringer</li> <li>Se nye muligheder og være aktiv i implementeringen af nye tiltag</li> <li>Være medansvarlig og tage ansvar for et trygt/rart psykisk og fysisk arbejdsmiljø</li> </ul> <strong>Pædagogiske kvalifikationer:</strong> <ul> <li>Kan udvikle og implementere pædagogisk kvalitet – arbejde i mindre læringsgrupper</li> <li>Vil være en aktiv del af en personalegruppe, der bidrager til et superdygtigt team, hvor der arbejdes ud fra et åbent fællesskab, der summer af liv, glæde og pædagogisk udvikling, hvor alle er indbudt - børn, forældre og personale</li> <li>Vil have fokus på, at det altid er barneperspektivet, som er vigtigst – arbejde med mobbefri</li> <li>Vil give børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring gennem pædagogisk, strukturerede tilrettelagte aktiviteter</li> <li>Vil arbejde med sprog ud fra sprogforsker - Pia Thomsen og sprogtrapper.</li> <li>Vil arbejde med videofilmning og ICDP-redskaberne (bliver introduceret til ved ansættelse)</li> <li>Vil anvende IT i dit arbejde, som pædagogisk redskab og til dokumentation/kommunikation</li> <li>Vil arbejde ud fra Vækstmodellen udviklet af Marianne Grønbæk (bliver introduceret til ved ansættelse)</li> <li>Kan møde i tidsrummet mellem kl. 06.30 – 16.45.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Der indgår lønforhandling i samtalen.<br /><br />Stillingen er på 33,5 timer og ønskes besat pr. 1. september 2019 eller snarest derefter.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Ønsker du at høre nærmere om stillingen pr. telefon, kan du ringe til daglig leder Hanne Strøh, 6375 6161 i tidsrummet bedst mellem kl. 9 – 12.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 21. juni 2019 og der forventes at blive afholdt ansættelsessamtaler den 3. juli 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  21-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Vi søger en social- og sundhedsassistent / social- og sundhedshjælper til fast aftenvagt med tiltrædelse snarest muligt til Frederiksbroens Plejecenter. Vi søger en kollega der vil arbejde tværfagligt med helhed i opgaveløsningen, borgeren i centrum samt udvikling og trivsel på plejecentret.

  <em>Vi søger en kollega der vil arbejde tværfagligt med helhed i opgaveløsningen, borgeren i centrum samt udvikling og trivsel på Frederiksbroens plejecenter.<br /><br />Vi søger en social- og sundhedsassistent / social- og sundhedshjælper til fast aftenvagt med tiltrædelse snarest muligt.</em><br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Frederiksbroens Plejecenter har 28 boliger, fordelt på stue og 1. sal.<br /> <br /><strong>Om dig og jobbet</strong><br />Vi søger en kollega der vil arbejde tværfagligt med helhed i opgaveløsningen, borgeren i centrum samt udvikling og trivsel på plejecentret.<br /> <br />Vi forventer at du: <ul> <li>Er motiveret og målrettet til at lære og udvikle dine kompetencer som SSA/SSH, fagligt og personligt</li> <li>Ser udfordringer i at levere en indsats, der tilpasser borgernes egne mål og ønsker for fremtiden</li> <li>Kan agere i en uforudsigelig hverdag</li> <li>Kan arbejde ud fra den rehabiliterende referenceramme, og har fokus på hvilke faglige tiltag, der kan understøtte beboerne</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og indgå i det tværfaglige samarbejde</li> <li>Er reflekterende og kan forholde dig konstruktivt til egen praksis og kompetencer</li> <li>Er robust og har et stabilt fremmøde  </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et godt arbejdsmiljø med gode kollegaer, og indflydelse på din hverdag</li> <li>Gode rammer for opgaveløsningen i hverdagen</li> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgerens hverdagsliv</li> <li>En fyldestgørende introduktion</li> <li>En spændende arbejdsplads med stor mulighed for indflydelse og udvikling </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br />Der er tale om en fast aftenvagt på 28 timer ugentligt med arbejde hver 2. weekend.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan indhentes hos rehabiliteringsleder Britt Jaug på 6551 3311 eller assisterende rehabiliteringsleder Tina Lebæk på 6551 3365.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 24. juni 2019. Vi forventer at holde samtaler den 26. juni 2019.  Indkaldelser til samtaler vil ske telefonisk.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  24-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Villestofte Plejecenter søger social- og sundhedsassistenter til dag- og aftenvagt.

  <em>Villestofte Plejecenter søger social- og sundhedsassistenter til dag- og aftenvagt.</em><br /> <br /><em>Vi søger en social- og sundhedsassistent til en fast stilling på 35 timer om ugen i dagvagt og en social- og sundhedsassistent til fast aftenvagt 28 timer om ugen. Begge stillinger ønskes besat fra den 1. august 2019.</em><br /><br />Du vil indgå i et team bestående af medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund og I løser i fællesskab opgaverne i 2 huse, hvorfor samarbejde og fleksibilitet vægtes højt.<br /><br />På Villestofte Plejecenter arbejder vi ud fra Odense Kommunes værdi- og medarbejdergrundlag og med rehabilitering som et vigtigt omdrejningspunkt.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi lægger vægt på at du <ul> <li>Holder af at arbejde med mennesker og udviser respekt for borgerne i et rehabiliterende perspektiv.</li> <li>Er stabil og ansvarsbevidst.</li> <li>Er i stand til at arbejde selvstændigt og bevare overblikket i pressede situationer.</li> <li>Er engageret i dit arbejde og indstillet på at samarbejde for at opnå gode resultater.</li> <li>Ønsker at indgå i et fællesskab, hvor vi vægter loyalitet, nærhed og humor.</li> <li>Er indstillet på at udvikle dine faglige og personlige kompetencer.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Engagerede og dygtige kolleger, der hver dag medvirker til at skabe en god atmosfære for beboere og pårørende.</li> <li>En fleksibel arbejdsplads, der strækker sig langt for at du befinder dig godt.</li> <li>En krævende og tempofyldt hverdag med mange opgaver.</li> <li>En arbejdsplads, hvor du i høj grad har medbestemmelse og medindflydelse.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />For dagvagtens vedkommende arbejdes der i tidsrummet 7-15 og med arbejde hver anden weekend i lige uger.<br />For aftenvagtens vedkommende arbejdes der i tidsrummet 15-23 hver mandag og tirsdag samt fredag, lørdag og, søndag i lige uger.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger kan du kontakte rehabiliteringsleder Helle Bækkelund på 6551 3750 eller assisterende rehabiliteringsleder Susanne Hansen på 6551 3751.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er tirsdag den 24. juni 2019 og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 26. juni 2019. Indkaldelser til samtaler vil ske telefonisk.<br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  24-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Sygeplejerske til Vista Hus

  Sygeplejerske søges til 1 år gammel botilbud Det er et rehabiliterings- og behandlingstilbud til borgere med svære sindslidelser, et omfattende stof/alkoholmisbrug, samt store sociale udfordringer. De fleste har også en behandlingsdom.

  <em>Kan du se dig selv som en del af et engageret team på et 1 år gammelt bosted, hvor du i høj grad kan være med til at sætte dit præg? Har du erfaring fra psykiatri- og/eller misbrugsområdet, så er du måske den sygeplejerske vi søger.</em><br /><br />Vi søger en sygeplejerske til botilbud Vista Hus, som er et rehabiliterings- og behandlingstilbud til borgere med svære sindslidelser, et omfattende stof/alkoholmisbrug, samt store sociale udfordringer. De fleste har også en behandlingsdom.<br /><br /><strong>Om Vista Hus</strong><br />Der er plads til 5 borgere på dette rehabiliterings- og behandlingstilbud. Målgruppen er borgere med svære sindslidelser, et omfattende stof/alkoholmisbrug, samt store sociale udfordringer. De fleste har også en behandlingsdom.<br /><br />Bostedet tilbyder kortere eller længerevarende forløb til borgere, der af forskellige årsager ikke magter at bo i egen bolig, og som har brug for en særlig ramme der på sigt kan skabe kompetencer til at bo i eget hjem.<br /><br />Vista Hus har som overordnet formål at medvirke til at højne mestringsevnen og livskvaliteten hos en meget udsat borgergruppe, ved at tilbyde tæt kontakt og støtte op om de basale behov. Håbet er, at der kan etableres en træningsbane hvor målgruppen kan styrke og udvikle sociale kompetencer og arbejde hen imod større grad af selvstændighed og selvhjulpenhed.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Dagligdagen vil byde på en integreret indsats omkring støtte til behandling af sindslidelse og misbrug samt hjælp til at udvikle ressourcer til at klare hverdagens udfordringer.<br /><br />Vista Hus har et tæt samarbejde med de tværfaglige samarbejdspartnere omkring den enkelte borger, og har et særligt fokus på værdien i samarbejdet med vores beboeres private netværk.<br /><br />Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang. Både beboere og medarbejder ønsker at blive mødt i anerkendelse af de gode intentioner der kan findes i al adfærd.<br /><br />Vi ønsker en konfliktnedtrappende ansvarlighed fra vores medarbejdere, og en evne til at se mennesket bag diagnosen, beboere har stort behov for hjælp til affektregulering.<br />Vi anvender anerkendte metoder, som LA2, Åben Dialog, samt de systemisk/narrative principper.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en sygeplejerske der: <ul> <li>Har erfaring fra psykiatri- og/eller misbrugsområdet</li> <li>Har lyst til at indgå i et team, hvor vi "sætter ord" på den undren der kan opstå, når holdninger og handlinger er forskellige</li> <li>Er i stand til at etablere – og genetablere – den vigtige og respektfulde kontakt som er en ubetinget forudsætning for at kunne opbygge relationer til vores massivt udfordrede beboere</li> <li>Har evne og lyst til at se på egen andel af de relationer og situationer der udfordrer</li> <li>Kan anvende sit faglige og personlige fundament, være ydmyg og åben for andre veje at gå, og tage udgangspunkt i det der virker.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />En dynamisk og humørfyldt arbejdsplads, med højt til loftet på alle måder.<br />Vi søger at skabe de bedste forudsætninger for personlig og faglig udvikling gennem sparring, uddannelse og supervision.<br /><br />Kan du se dig selv som en del af et engageret team på et 1 år gammelt bosted, hvor du i høj grad kan være med til at sætte dit præg, ser vi meget frem til en ansøgning fra dig.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Du skal som udgangspunkt påtænke at skiftende vagter og arbejde hver 2. weekend.<br />Vagttyperne er dagvagt, aftenvagter samt aften/sovevagt.<br /><br />Stillingen er med tiltrædelse pr. 1. august 2019 eller snarest herefter. Det er en fuldtidsstilling. (Deltid er en mulighed).<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Helle B. Olsen på 2894 3996 eller rehabiliteringsleder Erik Holm på 2082 1833.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er onsdag den 19. juni 2019 og vi forventer at holde samtaler tirsdag den 25. juni 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  19-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Er du fagligt dygtig, og har du lyst til at gøre en forskel for udsatte børn og unge? Er du en dygtig planlægger og god til at opsøge viden og dele den med andre? Trives du i en travl hverdag med mange forskelligartede udfordringer i et stærkt fagligt miljø? Så er du måske en af vores nye kollegaer!

  <em>Er du fagligt dygtig, og har du lyst til at gøre en forskel for udsatte børn og unge? Er du en dygtig planlægger og god til at opsøge viden og dele den med andre? Trives du i en travl hverdag med mange forskelligartede udfordringer i et stærkt fagligt miljø? Så er du måske en af vores nye kollegaer!</em><br /><br />Odense Kommune ønsker at sætte yderligere særligt fokus på den gode barndom med udgangspunkt i så tidlig indsats om muligt.  <br /><br />Vi søger en socialrådgiver til en fast stilling, og 4 socialrådgivere til vikariater af forskellige varigheder og med tiltrædelse snarest muligt eller senest 1. august 2019. <br /> <br /><strong>Om os</strong><br />I Børne- og Ungerådgivningen i Odense Kommune møder vi børn og familier med mange forskellige udfordringer og problemstillinger. Vores opgave er at sikre, at det enkelte barn får præcis den støtte, der er behov for.<br /><br />De mange forskelligartede opgaver gør Børne- og Ungerådgivningen til en spændende arbejdsplads i udvikling og forandring. Ud over et tæt samarbejde med dine kolleger i Børne- og Ungerådgivningen vægtes det samskabende og tværfaglige samarbejde højt.<br /><br />Børne- og Ungerådgivningen har til huse på Birkeparken 72B, 5240 Odense NØ.<br /><br /><strong>Om dig og jobbet</strong><br />Som socialrådgiver i Børne- og Ungerådgivningen bliver du en del af et faglig stærkt team med fagligt dygtige og kompetente kollegaer.<br /><br />Du bliver ansvarlig for din egen sagsstamme, og vi vægter faglig sparring og samarbejde højt.<br /><br />I en hverdag med mange opgaver og høj kompleksitet er det vigtigt, at du fagligt er: <ul> <li>Dygtig til at planlægge aktiviteter og systematisere samt tager hensyn til mulige skiftende omstændigheder.</li> <li>Stærk på lovgivningen og kan omsætte den til praksis og er opsøgende i forhold til ny lovgivning og anden relevant viden.</li> <li>God til at kommunikere med alle typer mennesker og formår at strukturere informationer, så de er til at forstå, og så de dækker behovet hos borgerne</li> <li>En del af et større system, hvor du har forståelse for, hvordan del og helhed spiller sammen</li> </ul> Derudover, at faglighed og samarbejde er vigtigt for dig. <br /><br />Dine personlige kompetencer:<br />Du besidder en høj grad af integritet og mestrer at balancere menneskelige, faglige og økonomiske hensyn. Du er et positivt menneske, der ser muligheder i en hverdag præget af forandringer og med mange forskelligrettede krav. Du er god til at håndtere kritik og er nysgerrig på at lære af de borgere, kolleger og samarbejdspartnere, som du interagerer med.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi tilbyder en arbejdsplads, hvor vi i den grad glæder os til at tage imod dig, og hvor du får rig mulighed for at udvikle dig og få styrket dine faglige kompetencer, samtidig med at du får et hav af dygtige kolleger at sparre med.<br /><br />Som ny medarbejder bliver du tilbudt en grundig introduktion til arbejdet i Børne- og Ungerådgivningen.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan læse mere om Børne- og Ungerådgivningen og Familie- og Velfærdsafdelingen <strong><a href="http://www.odense.dk/om-kommunen/forvaltninger/boern-og-ungeforvaltningen/familie-og-velfaerd" target="_blank" title="her">her</a></strong>.<br /><br />Har du spørgsmål til stillingerne er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Merete Brandt Hasen på 29428423. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 19. juni 2019. Samtaler forventes afholdt den 24. juni 2019.<br /><br />Vi forventer, at du har sat dig ind i vores opgaver, organisation og vigtigste samarbejdspartnere forud for en evt. samtale.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  19-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Dagplejen Syd, Skt. Klemens

  Bor du i Skt. Klemens, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Bor du i Skt. Klemens, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd søger en dagplejer i Skt. Klemens området med tiltrædelse efter aftale. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i Skt. Klemens. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi</strong><strong> kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Syd, Karin Munk Bach på 24597647.  <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og samtaler afholdes løbende.  <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Dagpleje Syd og Vest - Odense C

  Bor du i Odense C, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Bor du i Odense C, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd og Vest søger dagplejere i Odense C med ansættelse efter aftale. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i 5000 Odense C. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Syd, Karin Munk Bach på 24597647 eller dagplejeleder i Vest, Svend Besser Degn på 23727013.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og samtaler afholdes løbende. <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Bor du i Odense M og Odense SØ - området omkring Herluf Trollesvej, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Bor du i Odense M og Odense SØ - området omkring Herluf Trollesvej, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd søger dagplejere i Odense M og Odense SØ - Odense SØ - området omkring Herluf Trollesvej - med tiltrædelse efter aftale. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i Odense M eller Odense SØ - området omkring Herluf Trollesvej. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi</strong><strong> kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Syd, Karin Munk Bach på 24597647.  <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og samtaler afholdes løbende. <br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Har du lyst til at arbejde rehabiliterende med respekt for borgernes forskelligheder? Arbejder du tværfagligt og tager initiativ til sparring med dine kollegaer?

  <em>Har du lyst til at arbejde rehabiliterende med respekt for borgernes forskelligheder?</em><br /><em>Arbejder du tværfagligt og tager initiativ til sparring med dine kollegaer?</em><br /> <br />Bolbro Plejecenter søger 1 medarbejder - Social- og sundhedsassistent -uddannet - 28 timer/ugen til fast eftermiddags-/aftenarbejde og hver 2. weekend.<br />Tiltrædelse ønskes snarest muligt.<br /><strong> </strong><br /><strong>Om os</strong><br />Bolbro Plejecenter er en del af Vedvarende sygdomsudvikling Nord i Ældre- og Handicapforvaltningen.<br />På Bolbro Plejecenter bor 50 borgere i egne lejligheder med tilhørende fællesarealer med opholdsrum.<br />Borgerne er i vedvarende sygdomsudvikling med stor hovedvægt på demens, hvor vores indsats i det daglige arbejde bl.a. handler om at kompensere for manglende evne til at overskue hverdagen.<br /> <br />Vi er 40 faste medarbejdere og ca. 20 vikarer, som arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor vi i samarbejde med borgerne tilrettelægger forløb, der understøtter mestringer og giver livskvalitet i forhold til borgerens ønsker og drømme.<br /><br /><strong>Vi tilbyder:</strong> <ul> <li>Grundig introduktion til vores arbejdssted</li> <li>En spændende arbejdsplads, hvor der er plads til udfoldelse og nytænkning</li> <li>En engageret personalegruppe, som er fleksibel og som arbejder ihærdigt for at implementere rehabiliteringsstrategien</li> <li>En personalegruppe som trives og har et godt arbejdsmiljø</li> </ul>  <br /><strong>Om jobbet</strong> <ul> <li>Vi hjælper med støtte/guidning, omsorg og nærvær til  den enkelte til at få et godt liv.</li> <li>Vi vægter og vil gerne styrke det tværfaglige samarbejde, så vi får en helhedsorienteret indsats, hvor de pårørende bidrager med livshistorier</li> <li>Vi arbejder i vores kommunikation ud fra en anerkendende tilgang, hvor borgerne er i centrum</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi ønsker, at du som ansøger: <ul> <li>Har lyst til at arbejde ud fra den rehabiliterende tankegang med respekt for forskelligheder, hvor borgeren er nærmeste samarbejdspartner</li> <li>Arbejder selvstændigt - men også kan indgå i teamsamarbejde</li> <li>Tager initiativ til tværfaglige forløb, der understøtter struktur og livskvalitet for den enkelte</li> <li>Byder ind med viden og udvikler tiltagene med din faglige baggrund</li> <li>Brænder for at gøre en forskel for de ældre borgere</li> <li>Har overblik og gode koordineringsevner</li> <li>Evner at have nærvær med de ældre</li> <li>Gerne har interesse for/kendskab til demensområdet</li> <li>God til at dokumentere dit arbejde med borgerne</li> <li>Har flair for IT</li> </ul>  <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan få yderligere oplysninger - bedst mellem 8.00 og 9.30 – hos Assisterende Rehabiliteringsleder Charlotte Suhr på 2344 0222 eller Rehabiliteringsleder Berit Kuhlmann på 5142 8651.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingerne, der begge er på 28 t/uge, ønskes besat snarest muligt.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er mandag den 17. juni 2019. Vi holder løbende samtaler.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  17-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Natgruppen søger en engageret, udviklingsorienteret og selvstændig social-og sundhedsassistent til Lysningen, de midlertidige boliger i Odense kommune, som har lyst til at indgå i et samarbejde med andre faggrupper, og som brænder for at skabe et trygt, roligt og professionelt miljø for borgerne.

  Natgruppen søger en engageret, udviklingsorienteret og selvstændig social-og sundhedsassistent til Lysningen, de midlertidige boliger i Odense kommune, som har lyst til at indgå i et samarbejde med andre faggrupper, og som brænder for at skabe et trygt, roligt og professionelt miljø for borgerne om natten.<br /><br />Stillingen er med timetal på 28 timer om ugen, og der arbejdes i 7/7 vagter med weekendvagt hver 2. uge. Tiltrædelse 1. juli 2019. <br /><br /><strong>Om Lysningen</strong><br />På Lysningen er der plads til i alt 64 borgere fordelt på 4 afdelinger. Lysningen modtager udelukkende borgere til midlertidige døgnrehabiliteringsophold primært fra Odense Universitetshospital (OUH), men også fra eget hjem. Lysningen modtager desuden borgere i §84-ophold af varierende længde.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Natområdet består af forskellige plejeboliger, bosteder indenfor handicap, psykiatri-, og hjerneskade området, samt syge- og hjemmeplejegrupper i Odense. Medarbejderne i Natgruppen betjener hver nat ca. 2400 borgere<strong> </strong><br /><br />Der er ansat ca. 140 medarbejdere, fordelt på social-og sundhedsassistenter, pædagoger, sygehjælpere og social- og sundhedshjælpere.<br /><br />Vi arbejder med en anerkendende tilgang til det, vi begiver os ud i. Vores mål er, at det er fagligheden der styrer driften.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Arbejdsdagen på Lysningen er præget af mange komplekse borgerforløb, høj faglighed, tempo, koordinering og dokumentation i Care samt arbejde med Èn plan.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vel vidende at ingen ansøger besidder alt, ser vi gerne, at du: <ul> <li>Har en social- og sundhedsassistentuddannelse</li> <li>Kan arbejde alene</li> <li>Kan arbejde tværfagligt og er fagligt velfunderet</li> <li>Har det fint med en travl og omskiftelig hverdag</li> <li>Har et positivt og medmenneskeligt livssyn</li> <li>Har en rehabiliterende tilgang til borgerne</li> <li>Har flair for IT. Dokumentation i omsorgssystemer falder dig naturligt som en del af det daglige arbejde, og du er mundtligt velfunderet</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Hvis du vælger at arbejde i Natgruppen kan du se frem til: <ul> <li>Nye udfordringer hver dag</li> <li>At bruge din sundhedsfaglige viden og dine erfaringer med mulighed for faglig sparring og udvikling</li> <li>Velfærdsteknologi som en mulighedskultur</li> <li>Du bliver en del af et fællesskab, hvor vi arbejder naturligt med social kapital og passer på værdien af denne</li> <li>At få medindflydelse og medansvar i forhold til ny organisation, til opgaver og varetagelsen af disse</li> <li>En gruppe kollegaer, der er fleksible i samarbejde og omgang med hinanden, og er motiverede for arbejdet</li> <li>Fællesmøder og løbende vidensdeling, hvor der drøftes faglige emner, og hvor sparring er en naturlig del </li> <li>En grundig introduktion til dine opgaver og til kommunen</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Camilla Hedegaard på 51164223. <br /><strong> </strong><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 19. juni 2019. Samtaler forventes afholdt den 26. juni 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  19-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Er du lærer med hjertet på rette sted og begge ben på jorden? Har du håndværk/design som liniefag​​? Har du lyst til at indgå i et fællesskab, hvor børns læring og udvikling er i centrum? Kan du se dig selv ind i vores forståelse af god undervisning? Så er du måske vores nye kollega!

  <em>Er du lærer med hjertet på rette sted og begge ben på jorden?<br />Har du håndværk/design som liniefag​​?<br /><em>H</em>ar du lyst til at indgå i et fællesskab, hvor børns læring og udvikling er i centrum?<br />Kan du se dig selv ind i ”Tingløkkeskolens forståelse af god undervisning”?</em><br /><br />Så er du måske den nye lærerkollega, som vi søger til en fast stilling på Tingløkkeskolen pr. 1. august 2019!<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Tingløkkeskolen har 79 engagerede lærere og pædagoger og ca. 800 dejlige børn, der alle bidrager til en spændende hverdag, hvor der er rum til forskellighed og højt til loftet.<br />Vi lægger vægt på en anerkendende tilgang til hinanden, fordi det giver det bedste udgangspunkt for trivsel for alle.<br />Vi værdsætter et godt samarbejde, hvor åbenhed og gensidig respekt er en selvfølge.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi har behov for en lærer, der kan varetage håndværk/design, engelsk, billedkunst, kristendom og historie. <br />Det er et krav, at du har håndværk/design som liniefag.<br />Du vil være tilknyttet Børneskolen.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi lægger meget stor vægt på, at du kan anerkende teamsamarbejdet som en bærende kraft i skolen.<br />Det er også vigtigt for os, at kan du se dig selv ind i <a href="https://tingloekke.skoleporten.dk/sp/298383/file/Fullscreen/459eb32a-5320-450b-88ae-6dae0e930d81" style="color:blue; text-decoration:underline">Tingløkkeskolens forståelse af god undervisning</a>.<br />Endelig satser vi meget på brugen af it i undervisningen, så vi vægter også dine gode kompetencer inden for dette område.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br />Stillingen er på fuld tid og tilknyttet Børneskolen.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Læs mere om os på vores <a href="http://tingloekke.skoleporten.dk/sp" target="_blank">hjemmeside</a>.  <br />Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte skoleleder Annette Jørgensen, souschef Lise Kjems Knattrup eller afdelingsleder Kristine Frandsen - alle via skolens hovednummer 6375 3035.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er torsdag den 20. juni 2019<br />Vi forventer at afholde samtaler tirsdag den 25. juni 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  20-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Social- og sundhedsassistentelev

  Leder du efter en uddannelse med gode fremtidsmuligheder? Vil du arbejde med mennesker i mange forskellige livssituationer? Har du mod på udfordringer indenfor social– og sundhedsområdet? Er du nysgerrig på læring og personlig udvikling?

  <em>Leder du efter en uddannelse med gode fremtidsmuligheder?<br />Vil du arbejde med mennesker i mange forskellige livssituationer?<br />Har du mod på udfordringer indenfor social– og sundhedsområdet?<br />Er du nysgerrig på læring og personlig udvikling?</em><br /> <br />Så kan du søge en social- og sundhedsassistentuddannelse med: <ul> <li>Praktikgaranti i hele forløbet</li> <li>Løn under hele uddannelsen - både i skole og praktik</li> <li>Mulighed for udlandspraktik, talentspor m.m.</li> </ul> Odense Kommune, Assens Kommune og Region Syddanmark samarbejder om at ansætte tilsammen ca. 250 SSA–elever pr. år til social- og sundhedsassistentuddannelsen ved Social- og Sundhedsskolen Fyn. Du har mulighed for at prioritere mellem de tre skoleafdelinger på Fyn – Middelfart, Svendborg og Odense.<br /><br /><strong>Om social- og sundhedsassistentuddannelsen</strong><br />Uddannelsen varer op til 2 år, 9 måneder og 3 uger.<br />Uddannelsesforløbet afkortes, hvis du er over 25 år og/eller har gennemført en pædagogisk eller sundhedsfaglig uddannelse.<br /><br />En social- og sundhedsassistent er en autoriseret sundhedsperson.<br /><br />Som social– og sundhedsassistentelev uddannes du til selvstændigt at løse praktiske og sundhedsfaglige opgaver hos mennesker med behov for helhedspleje og omsorg.<br /><br />Du lærer at strukturere, tilrettelægge og udføre rehabiliterende tiltag, der kan fremme sundhed og trivsel for borger/patient i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.  <br /><br />Du arbejder med assistentens rolle i kvalitetsudvikling på arbejdspladsen.<br /><br />Du kan læse mere om uddannelsen på <a href="https://sosufyn.dk/uddannelser-2/social-og-sundhedsassistent/" target="_blank"><u>Social- og Sundhedsskolen Fyns webside</u></a>.<br /><br />Efter endt uddannelse kan du arbejde inden for hjemmepleje/plejecentre, på handicapområdet, på sygehuse og det psykiatriske område. Du kan også vælge at søge de mellemlange videregående uddannelser inden for de sundhedsfaglige områder.<br /><br /><strong>VIGTIGT: Læs <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=c8661348-343a-4816-bef2-04c4de6631d3">denne vejledning</a></strong>, inden du udfylder ansøgningen, så du får det hele med.<br /><br /><strong>Adgangskrav</strong><br />Adgangskrav til uddannelsen er Grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedsassistentuddannelsen. <br /><br />Har du gennemført social– og sundhedshjælperuddannelsen, eller har du en anden faglig baggrund skal du have udarbejdet en realkompetencevurdering på en SOSU–skole.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder dig</strong> <ul> <li>Engagerede praktikvejledere og udviklende læringsmiljøer</li> <li>Samtaler og opfølgning i dit uddannelsesforløb</li> <li>Samarbejde mellem skole og din ansættende virksomhed om dit uddannelsesforløb</li> </ul> <strong>Om dig </strong> <ul> <li>Du er uddannelsesparat og motiveret for at være elev</li> <li>Du er fagligt nysgerrig og reflekterende</li> <li>Du er robust og har lyst til at indgå i relationer med syge og sårbare mennesker</li> <li>Du har gode samarbejdsevner og kan indgå i professionelle relationer</li> <li>Du har overblik, situationsfornemmelse og handlekraft</li> <li>Du har forståelse for de pligter, der følger med en elevansættelse eksempelvis stabilt fremmøde</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong> <br />Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Du skal påregne skiftende arbejdstider og hjemmeforberedelse i både skole og praktik.<br /><br />Praktikpladserne er fordelt over hele Fyn. Du skal kunne transportere dig og være på praktikstedet til arbejdstids begyndelse og afslutning. Du skal kunne færdes på cykel.<br /><br />Du kan blive bedt om at aflevere en straffeattest forud for ansættelse og praktik.<br />Er du over 25 år og opfylder kriterierne, kan du søge om voksenelevløn <u><strong><a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=604d0ab9-b2d4-45ec-9507-e44c1f9cf807">her.</a></strong></u><br />Ansøgningsskemaet <strong>skal</strong> vedlægges ansøgningen.<br /><br /><strong>Har du spørgsmål, kan du kontakte:</strong><br /><em>Odense Kommune</em><br /><em>Uddannelseskoordinator Lotte Rosendorf – </em><a href="mailto:lrkl@odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">lrkl@odense.dk</a><br />Uddannelseskoordinator Bente Høllsberg Filstrup - <a href="mailto:bhfil@odense.dk?subject=bhfil%40odense.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">bhfil@odense.dk</a><br />                <br /><em>Assens Kommune</em><br />Uddannelses- og udviklingskoordinator Lene Frandsen - <a href="http://www.assens.dk/uddannelsesafdelingen" style="color:blue; text-decoration:underline">www.assens.dk/uddannelsesafdelingen</a><br /><em> </em><br /><em>Region Syddanmark</em><br />Uddannelseskoordinator Anja Nørr Nielsen - <a href="mailto:anja.noerr.nielsen@rsyd.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">anja.noerr.nielsen@rsyd.dk</a><br />Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Bente Brogaard - <a href="mailto:bente.brogaard@rsyd.dk" style="color:blue; text-decoration:underline">bente.brogaard@rsyd.dk</a><br /><br /><strong>Ansættelsesprocessen</strong><br />Alle dine oplysninger i ansøgningen afgiver du på tro og love mht. indhold og rigtighed.<br />Dit materiale behandles af et ansættelsesudvalg, der består af repræsentanter fra de 3 samarbejdende virksomheder. Ansættelsesudvalget læser ansøgninger, vælger kandidater til samtale, afholder samtaler og træffer beslutning om ansættelse. <br />  <br />Når du søger, giver du os samtykke til at dele informationerne mellem virksomhederne og Social- og Sundhedsskolen Fyn.<br /> <br /><strong>Ansættelsessamtaler</strong><br />Vi afholder samtaler med de udvalgte kandidater <strong>den 28. august og den 3. og 5. september 2019</strong>.  <br />Skal du til samtale, modtager du en indkaldelse fra os pr. mail i <strong>uge 34 </strong>(vær opmærksom på at mailen kan havne i ”uønsket post”).<br /><strong> </strong><br /><strong>Ansøgningsfrist:</strong> Søg gerne nu – og senest den 4. juli 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  04-07-2019 23:59
  Jobområder:
  Elever||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vi tilbyder et kollegialt fællesskab, hvor høj faglighed og sparring er i højsædet. Hvor der er mulighed for at arbejde systematisk med de enkelte elevers udfordringer og hjælpe dem godt på vej i uddannelsessystemet.

  <em>Vi tilbyder et kollegialt fællesskab, hvor høj faglighed og sparring er i højsædet.</em><br /><em>Hvor der er mulighed for at arbejde systematisk med de enkelte elevers udfordringer og hjælpe dem godt på vej i uddannelsessystemet. </em><br /><strong> </strong><br /><em>Stillingen vil være tilknyttet Centerafdelingens klasser på mellemtrinnet og i overbygningen og ansættelsen er med start den 1. august 2019.</em><br /><br />Centerafdelingen er organiseret som en helhedsskole og modtager normaltbegavede elever med en diagnose inden for autismespektret, bl.a. Aspergers syndrom samt børn med andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser eller grænsepsykotiske tilstande. Flere af eleverne har tilgrænsende vanskeligheder som f.eks. angst, OCD, opmærksomhedsforstyrrelse og perceptuelle vanskeligheder.<br /> <br />Eleverne følger som udgangspunkt fagrækken svarende til deres aktuelle klassetrin, men vi tager altid udgangspunkt i den enkelte elevs aktuelle ressourcer og arbejder med mange individuelle løsninger. De fleste går til afgangsprøver i et eller flere fag eller dele af et fag. Nogle tager fuld afgangsprøve som afslutning på deres skolegang.<br /> <br />Vi lægger stor vægt på både at udfordre eleverne fagligt og på at støtte dem i udviklingen af personlige og sociale kompetencer. <strong>Som lærer skal du være indstillet på, at en aktiv indsats ift. at styrke elevernes trivsel og psykiske overskud kan være det nødvendige fundamentet for, at de har overskud til at tilegne sig ny viden.</strong><br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi søger en lærer som <ul> <li>Har linjefag eller undervisningserfaring inden for den matematiske / naturfaglige fagrække  </li> <li>Har nogle års undervisningserfaring, evt. også inden for specialområdet, dette er dog ikke noget krav</li> <li>Er god til at opbygge stilladsering omkring de faglige opgaver og har sans for elevernes særlige behov for grundig forberedelse og tydelig kommunikation</li> <li>Er god til at variere din pædagogiske tilgang til eleverne alt efter deres forskellige kompetencer og problemområder</li> <li>Er fleksibel og kan tænke i utraditionelle løsninger, når tingene fungerer anderledes end forventet </li> <li>Er psykisk robust og kan klare både psykiske og fysiske udfordringer fra eleverne</li> <li>Er indstillet på et tæt forældresamarbejde.</li> </ul> Centerafdeling er en del af Skolefællesskabet Odense Nord og har pt. ca. 60 elever. Elevgruppen er primært fordelt på mellemtrin og udskoling, og klassestørrelsen ligger på 7-12 elever.<br />Indskoling, mellemtrin og yngste overbygningsklasser er placeret på Lumby skole mens de fleste afgangsklasser er placeret på Søhusskolen. Begge afsnit har gode rummelige lokaler og grønne omgivelser.<br /> <br />Vores personalegruppe består af lærere og pædagoger, og vi har en lang velfungerende tradition for et tæt tværprofessionelt samarbejde, hvor omdrejningspunktet er klassens team.<br /> <br />Som afdeling har vi fokus på at udvikle vores kompetencer både inden for temaerne i folkeskolereformen og ift. den specialpædagogiske opgave.<br />Du vil løbende deltage i Centerafdelingens kollegiale sparring og i kurser vedr. undervisning og specialpædagogik. Sammen med dit team vil du desuden modtage vejledning og supervision fra afdelingens psykolog samt terapeuter fra børneterapien. Som ny medarbejder vil du i løbet af de første år skulle deltage i forskellige kursusforløb ift. arbejdet med vores elevgruppe, bl.a. grundlæggende autismeforståelse, konfliktforebyggelse, kognitiv affektiv træning og arbejde med angst.<br /> <br />Vi vil gerne invitere dig ind i et kollegialt fællesskab, der er kendetegnet ved åbenhed ift. nye kolleger og gensidig respekt for andres faglighed. Vi supplerer gerne dette med humor og godt humør. Vi har et godt samarbejde med skolernes almen afdelinger, og der er tradition for sammenhold og sociale arrangementer på skolen.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Arbejdstiden tilrettelægges ud fra den gældende lokalaftale mellem Odense kommune og Odense Lærerforening.<br /><br />Din mødetid vil primært ligge inden for tidsrummet 7.45- 15.30. Vores sene møder ligger hovedsageligt på tirsdage. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Læs også om Centerafdelingen på Lumby Skoles hjemmeside <a href="http://lumbyskole.skoleporten.dk/sp">her</a>.  <br /><br />For yderligere information er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Michala Mandrup Larsen på 2331 0523.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er mandag den 17. juni 2019, og samtaler forventes afholdt torsdag den 20. juni 2019 fra k. 15.00.<br /><br />Ansøgning skal vedlægges <strong>eksamensbevis, CV</strong> og evt. andre relevante bilag, f.eks. udtalelser fra tidligere ansættelser.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  17-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejer til Dagpleje Nord, område Seden

  Bor du i Seden, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Bor du i Seden, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /><br />Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>.<br /><br />Område Nord søger en dagplejer til område Seden med ansættelse snarest muligt. Du må selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø.<br /><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /><br /><strong>Om jobbet og arbejdstid</strong><br />Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer, og ligge indenfor tidsrummet kl. 6.00 – 18.00, f.eks. 6.45 til 16.30.  <br /> <br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du</strong> <strong>skal være bosiddende i det område vi søger til - område Seden. </strong><br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og kan i perioder modtage et gæstebarn. <br /><br />Selvom du arbejder alene i eget hjem, står du aldrig alene. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, som sørger for pædagogisk vejledning. <br /> <br />Du og børnene vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br /><strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>du har erfaring med små børn</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>du servere sunde og attraktive måltider</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på det</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar</li> <li>en pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Anne Grethe Helmer-Hansen på 65515997.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 30. juni 2019.  Samtaler vil blive holdt løbende. <br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  30-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Bor du i Skibhus / Risingområdet, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? -  Så er du måske en af vores nye dagplejere?

  <em>Bor du i Skibhus / Risingområdet, og brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø?<br />-  Så er du måske en af vores nye dagplejere?</em><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /><br />Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>.<br /><br />Område Nord søger en dagplejer til Skibhus / Risingområdet med ansættelse snarest muligt. Vi ansætter også ægtepar, p.t. i Skibhusområdet. Du må selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø.<br /><br />Skibhus / Risingområdet dækker også Østerbro, Grønlandsgade, Danmarksgade, Palnatokesvej og Pjentedamsgade.<br /><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /><br /><strong>Om jobbet og arbejdstid</strong><br />Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer, og ligge indenfor tidsrummet kl. 6.00 – 18.00, f.eks. 6.45 til 16.30.  <br /> <br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du</strong> <strong>skal være bosiddende i det område vi søger til - Skibhus / Risingområdet. </strong><br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og kan i perioder modtage et gæstebarn. <br /><br />Selvom du arbejder alene i eget hjem, står du aldrig alene. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, som sørger for pædagogisk vejledning. <br /> <br />Du og børnene vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br /><strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>du har erfaring med små børn</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>du servere sunde og attraktive måltider</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på det</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar</li> <li>en pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Anne Grethe Helmer-Hansen på 65515997.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 30. juni 2019. <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  30-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Er du skarp på SoMe? Kunne du tænke dig at komme helt tæt på den udvikling, der sker i Odense lige nu? Og har du en ambition om at blive verdensmester i at omsætte din teoretiske viden fra studiet til praksis? Så har du muligheden for at komme i praktik i efterårssemesteret 2019.

  <em>Er du skarp på SoMe? Kunne du tænke dig at komme helt tæt på den udvikling, der sker i Odense lige nu? Og har du en ambition om at blive verdensmester i at omsætte din teoretiske viden fra studiet til praksis? Så har du muligheden for </em><em>at komme i praktik i efterårssemesteret 2019.  </em><br /><br />Vi er på udkig efter byens mest ihærdige kommunikationsstuderende til at hjælpe os med kommunikationsopgaver i ”Dit Bolbro – områdefornyelse”. Et omfattende projekt, hvor bydelen Bolbro er ved at blive fornyet for i alt 30 mio. kr.<br /><br />Praktikken er ulønnet, men til gengæld får du helt sikkert en masse kompetencer og ny viden med herfra.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Du bliver tilknyttet projektlederen af ”Dit Bolbro – områdefornyelse”, og du bliver en del af vores kontor med seks kolleger, der udover områdefornyelsen beskæftiger sig med kollektiv trafik og almene boliger. Derudover skal du arbejde sammen med og hente sparring hos den kommunikationskonsulent, der er tilknyttet projektet.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du skal være med til at formidle alt det spændende, der sker som led i områdefornyelsen i Bolbro. Du får bl.a. ansvaret for at drive projektets platforme på Facebook og Instagram. Du vil med garanti også blive kastet ud i alle mulige andre typer af kommunikationsopgaver, der hver dag finder vej til os. Det vil fx være en fordel, hvis du har flair for grafisk design og fx kan layoute en folder.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forestiller os, at du <ul> <li>er i gang med en kommunikationsfaglig uddannelse, gerne på kandidatniveau</li> <li>har teknisk snilde og lyst til at arbejde med digital kommunikation</li> <li>færdes hjemmevant på alle former for sociale og digitale medier</li> <li>er en god formidler, der skriver sikkert og fejlfrit.</li> </ul> Du skal kort sagt være skarp til det med kommunikation, og det lader du skinne igennem i den ansøgning, du sender os sammen med dit CV.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Praktikken er ulønnet. Arbejdstiden er ca. 30 timer om ugen.<br />Det ideelle vil være, at du starter i august, og at praktikken varer minimum tre måneder.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, så kontakt projektleder Rikke Falgreen på <u><a href="mailto:rifmo@odense.dk" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">rifmo@odense.dk</a></u> eller 30120758.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 20. juni 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 26.<br /><br />For at komme i betragtning til stillingen, er det et krav, at du er studerende og indskrevet på en videregående uddannelse.<br /><br />Følg vores Facebook side – Studerende i Odense Kommune – og hold dig opdateret på de nyeste studiejob og praktikstillinger.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  20-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Kommunikation og Formidling||Studerende
 • Du har set denne annonce før

  Sommerferieafløsere til Stadiongruppen

  Er du ufaglært, uddannet social- og sundhedshjælper eller uddannet social- og sundhedsassistent med lyst til at arbejde inden for hjemmeplejen? Er du frisk på at arbejde i din sommerferie -  i juli og august 2019?

  <em>Har du lyst til at arbejde inden for hjemmeplejen? Er du frisk på at arbejde i din sommerferie -  i juli og august 2019? </em><br /><br />Vi søger sommerferieafløsere med tiltrædelse hurtigst muligt. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Stadiongruppen er en udekørende gruppe i Vest, som varetager plejeopgaver ved borgere med vedvarende sygdomsudvikling. Medarbejdergruppen er tværfaglig med sygeplejersker, pædagog, assistenter, social- og sundhedshjælpere og terapeuter. Vi har stort fokus på tværfagligheden og rehabiliteringsforløbet, og vægter dette meget højt.<br /><br />Vi lægger vægt på et godt samarbejde, kvalitet, engagement, respekt og dialog. Du vil få et tæt samarbejde med dine kollegaer, som brænder for at arbejde med borgere med vedvarende sygdomsudvikling.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi søger sommerferieafløsere, der:  <ul> <li>er ufaglærte, uddannet social- og sundhedshjælpere eller uddannet social- og sundhedsassistenter</li> <li>har flair for IT</li> <li>er positiv, mødestabil, fleksibel, god til at kommunikere med andre mennesker og til skriftlig dokumentation</li> <li>kan arbejde selvstændigt og ansvarligt i en travl og omskiftelig hverdag</li> <li>kan bevare overblikket i pressede situationer<em>? </em></li> </ul> Kan du sige ja til ovenstående, så send os straks din ansøgning.<br /><br /><strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Faglige, engagerede og ansvarlige kollegaer</li> <li>Humor som en del af hverdagen</li> <li>En arbejdesplads med høj trivsel og fokus på det gode arbejdesmilløj</li> <li>Et job fyldt med udfordringer og udvikling </li> <li>En arbejdsplads, der arbejder med relationel koordinering og rehabilitering</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Du kan kontakte rehabiliteringsleder Vivian Winkel Møller Balle på 65513834 eller assistenrende rehabiliteringsleder Helle Sørensen på 65513836, hvis du vil vide mere om stillingen. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 30. juni 2019. Vi afholder løbende samtaler, så skynd dig at sende os din ansøgning. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  30-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Er du social- og sundhedsassistent, så se her.

  <em>Har du lyst til at arbejde rehabiliterende med respekt for borgernes forskelligheder? Arbejder du tværfagligt og tager initiativ til sparring med dine kollegaer?</em><br /> <br />Bolbro Plejecenter søger en social- og sundhedsassistent 32 -35 timer/uge til fast dagvagt og med arbejde hver 2. weekend. Tiltrædelse ønskes snarest muligt.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Bolbro Plejecenter er en del af Vedvarende sygdomsudvikling Nord i Ældre- og Handicapforvaltningen med i alt 5 plejecentre.<br /><br />På Bolbro Plejecenter bor 50 borgere i egne lejligheder med tilhørende fællesarealer med opholdsrum. Borgerne er i vedvarende sygdomsudvikling med stor hovedvægt på demens, hvor vores indsats i det daglige arbejde bl.a. handler om at kompensere for manglende evne til at overskue hverdagen.<br /> <br />Vi er 45 faste medarbejdere og ca. 20 vikarer, som arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor vi i samarbejde med borgerne tilrettelægger forløb, der understøtter mestringer og giver livskvalitet i forhold til borgerens ønsker og drømme.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Grundig introduktion til vores arbejdssted. </li> <li>En spændende arbejdsplads, hvor der er plads til udfoldelse og nytænkning.</li> <li>En engageret personalegruppe, som er fleksibel og som arbejder ihærdigt for at implementere rehabiliteringsstrategien.</li> <li>En personalegruppe, som trives og har et godt arbejdsmiljø. </li> </ul> <strong>Om jobbet</strong><br />Vi hjælper med støtte/guidning, omsorg og nærvær til den enkelte til at få et godt liv. Vi vægter og vil gerne styrke det tværfaglige samarbejde, så vi får en helhedsorienteret indsats, hvor de pårørende bidrager med livshistorier. Vi arbejder i vores kommunikation ud fra en anerkendende tilgang, hvor borgerne er i centrum.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi ønsker, at du som ansøger: <ul> <li>Har lyst til at arbejde ud fra den rehabiliterende tankegang med respekt for forskelligheder, hvor borgeren er nærmeste samarbejdspartner.</li> <li>Arbejder selvstændigt - men også kan indgå i teamsamarbejde.</li> <li>Tager initiativ til tværfaglige forløb, der understøtter struktur og livskvalitet for den enkelte.</li> <li>Byder ind med viden og udvikler tiltagene med din faglige baggrund.</li> <li>Brænder for at gøre en forskel for de ældre borgere.</li> <li>Har overblik og gode koordineringsevner.</li> <li>Vil være koordinator for et antal borgere.</li> <li>Evner at have nærvær med de ældre.</li> <li>Gerne har interesse for/kendskab til demensområdet.</li> <li>God til at dokumentere dit arbejde med borgerne.</li> <li>Har flair for IT. </li> </ul> <strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan få yderligere oplysninger - bedst mellem kl. 8.00 og 9.30 – hos assisterende rehabiliteringsleder Charlotte Suhr på 2344 0222 eller rehabiliteringsleder Berit Kuhlmann på 5142 8651.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 17. juni 2019 og der holdes løbende samtaler.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  17-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Da en af vores faste psykologer skal på barsel søger vi en autoriseret psykolog til et barselsvikariat 35 timer ugentligt. Så vil du være med på holdet, og bidrage til at højne indsatsen over for børn og unge, som har været udsat for vold eller seksuelle overgreb, så har du muligheden her.

  <img src="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=d2eecd7d-9dc2-497c-88a1-f6fc2b253b3d" /><br />Da en af vores faste psykologer skal på barsel søger vi en autoriseret psykolog til et barselsvikariat 35 timer ugentligt.<br />Så vil du være med på holdet, og bidrage til at højne indsatsen over for børn og unge, som har været udsat for vold eller seksuelle overgreb, så har du muligheden her.<br /><br /><strong>Om Børnehus Syd</strong><br />Børnehus Syd er en del af regeringens overgrebspakke, som trådte i kraft oktober 2013. Det er Børnehus Syds opgave at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig indsats af høj kvalitet overfor børn ml. 0-18 år, hvor der er viden eller mistanke om, at der er begået vold eller seksuelle overgreb mod dem.<br /><br />Børnehuset arbejder i de sager, hvor der er behov for en tværsektoriel indsats mellem kommune, politi og/eller sundhedssektoren, og hvor kommunen har truffet afgørelse om iværksættelse af en børnefaglig § 50 undersøgelse. Målet med indsatsen er, at barnet/den unge modtager den rette støtte og hjælp og får bedre mulighed for at komme videre efter overgrebet eller mistanken herom. Vi arbejder hver dag på at skabe gode sagsforløb og udredninger, hvor<strong> </strong>barnets perspektiv er i fokus. Samtidigt er vi en udviklingsorienteret organisation, der værdsætter et lærende miljø og arbejdsglæde i hverdagen.<br /><br />Børnehus Syd er forankret i Odense Kommune og servicerer de 22 kommuner i Region Syddanmark med udredning af børn, sagskoordinering, krisehåndtering og konsulentbistand. Børnehus Syd har en afdeling i Odense, en afdeling i Esbjerg, og pr. 1. september 2019 en afdeling i Aabenraa. Det er til vores hus i Esbjerg vi fra den 1. august 2019 søger en barselsvikar.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du er stærk i din psykologfaglighed og kan bidrage med denne ind i udrednings- og muligvis behandlingsopgaver, tæt tværfagligt teamsamarbejde, såvel som være med til at udvikle den høje faglighed og specialviden indenfor overgrebsområdet. Du har flair for både drifts- og udviklingsopgaver, ligesom du har lyst til at tage ansvar for det tværsektorielle arbejde, der er forankret i huset.<br /><br />Som psykolog i Børnehuset er dine opgaver primært: <ul> <li>via samtaler, psykologisk screening og legeobservation at vurdere barnets støtte-/behandlingsbehov, samt udarbejde afsluttende notater til kommunernes myndighedsrådgivere</li> <li>at overvære videoafhøringer af børn og afholde omsorgssamtaler med børn og deres nære omsorgspersoner</li> <li>at gennemføre kortevarende kriseinterventionsforløb med børnene og deres nære omsorgspersoner</li> <li>at bidrage til børnehusets funktion som vidensenhed. Der er et veludviklet samarbejde mellem Børnehus Syd og Syddansk Universitet. Børnehus Syd indgår i såvel nationale som internationale forskningsprojekter. Endvidere er der et veletableret samarbejde med Socialstyrelsen og mellem landets 5 Børnehuse</li> </ul> Endvidere er dine opgaver i et vist omfang: <ul> <li>sammen med børnehusets socialrådgivere at deltage i tværsektorielle sagssamrådsmøder med børnehusets øvrige samarbejdspartnere</li> <li>at yde rådgivning og vejledning i sager om overgreb til kommunernes myndighedsrådgivere, samt til børnehusets øvrige samarbejdspartnere</li> <li>formidling af Børnehus Syds kerneopgaver til samarbejdende kommuner</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde dig</strong> <ul> <li>et meningsfuldt, varieret og fagligt spændende arbejdsfelt, hvor vi vægter høj kvalitet i opgaveløsningen</li> <li>en arbejdsplads, som løbende arbejder med kvalitetsudvikling</li> <li>mulighed for at fordybe dig og tilegne dig specialistviden inden for feltet</li> <li>opkvalificering og en arbejdsplads med fokus på videreuddannelse inden for området, herunder også supervision</li> <li>en arbejdsplads, hvor man arbejder tæt sammen i teams - socialrådgivere og psykologer - hvor det er den fælles indsats, der gør forskellen, og hvor mono- og tværfaglig sparring vægtes højt</li> <li>at arbejde sammen med imødekommende kolleger i et spændende hus, hvor humor og godt kollegialt sammenhold værdsættes og prioriteres</li> <li>at blive en del af et tværsektorielt samarbejde med kommuner, politi og sygehusvæsen</li> <li>en arbejdsplads, som har øje for de politiske interesser og tendenser på overgrebsområdet</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi forventer af dig, at du: <ul> <li>er autoriseret psykolog og har erfaring med at anvende psykologisk teori og metoder - helst indenfor overgrebsområdet, men ellers med interesse for at lære at anvende dem her</li> <li>har viden om - og praksiserfaring fra - området med udsatte børn og familier, og meget gerne erfaring med børn og unge udsat for vold og seksuelle overgreb. Muligvis har du også relevant efteruddannelse</li> <li>er imødekommende og evner at skabe en tillidsfuld kontakt overfor alle dem, der kommer i børnehuset herunder børn, forældre og samarbejdspartnere</li> <li>har lyst til tværfagligt samarbejde og trives med rollen som faglig konsulent</li> <li>fungerer godt i feltet mellem stabilitet og udvikling og derved bidrager til begge</li> <li>formår både at arbejde selvstændigt og i teams og tager ansvar både fagligt og organisatorisk</li> <li>er fleksibel, imødekommende og kan bevare roen i en travl hverdag</li> <li>bidrager ind i det kollegiale fællesskab – og til børnehusets ansigt udadtil</li> <li>har gode skriftlige formuleringsevner og erfaring med at udarbejde skriftlige vurderinger, samt finder det interessant at formidle sig skriftligt</li> </ul> Læs mere om Børnehus Syd <a href="https://www.boernehuse.dk/" target="_blank" title="https://www.boernehuse.dk/">her</a>. <br /><br />Endvidere henvises der til <a href="https://ast.dk/publikationer/kommunernes-brug-af-de-danske-bornehuse" target="_blank">Ankestyrelsens praksisundersøgelse af kommunernes brug af Børnehusene.</a><br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og DP.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Yderligere information får du hos børnehusleder Ditte Askerod på <u><a href="mailto:dkka@odense.dk">dkka</a><a href="mailto:dkka@odense.dk">@odense.dk</a></u>, 29104553, faglig teamleder Lane Lund på <u><a href="mailto:lalun@odense.dk">lalun</a><a href="mailto:lalun@odense.dk">@odense.dk</a></u>, 30694497, faglig koordinator Tina Andersen på <u><a href="mailto:tinka@odense.dk">tinka</a><a href="mailto:tinka@odense.dk">@odense.dk</a></u>, 30913657, psykolog Thomas Iversen på thiv@odense.dk, 30694504.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 18. juni 2019.<br /> <br />Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 25. juni 2019 i Esbjerg.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  18-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejer til Dagplejen Syd, Fraugde området

  Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer i Fraugde. </em><br />  <br />Dagplejen Syd søger en dagplejer i Fraugde området med tiltrædelse efter aftale. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i Fraugde. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi</strong><strong> kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Syd, Karin Munk Bach på 24597647.  <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen løbende, og vi indkalder løbende til samtaler.  <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejer til Dagplejen Syd, Højby området

  Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer i Højby?</em><br />  <br />Dagplejen Syd søger en dagplejer i Højby området med tiltrædelse efter aftale. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i Højby. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi</strong><strong> kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Syd, Karin Munk Bach på 24597647.  <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen løbende og vi indkalder løbende til samtaler.  <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Børnehus Syd udvider med en afdeling i Aabenraa. Så vil du være med til at bygge en ny afdeling op og at udvikle psykologfagligheden i dette hus, samt bidrage til at højne indsatsen over for børn og unge, som har været udsat for vold eller seksuelle overgreb, så har du muligheden her.

  <img src="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=d2eecd7d-9dc2-497c-88a1-f6fc2b253b3d" /><br /><br />Børnehus Syd udvider med en afdeling i Aabenraa. Så vil du være med til at bygge en ny afdeling op og at udvikle psykologfagligheden i dette hus, samt bidrage til at højne indsatsen over for børn og unge, som har været udsat for vold eller seksuelle overgreb, så har du muligheden her.<br /><br /><strong>Om Børnehus Syd</strong><br />Børnehus Syd er en del af regeringens overgrebspakke, som trådte i kraft oktober 2013. Det er Børnehus Syds opgave at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig indsats af høj kvalitet overfor børn ml. 0-18 år, hvor der er viden eller mistanke om, at der er begået vold eller seksuelle overgreb mod dem.<br /><br />Børnehuset arbejder i de sager, hvor der er behov for en tværsektoriel indsats mellem kommune, politi og/eller sundhedssektoren, og hvor kommunen har truffet afgørelse om iværksættelse af en børnefaglig § 50 undersøgelse. Målet med indsatsen er, at barnet/den unge modtager den rette støtte og hjælp og får bedre mulighed for at komme videre efter overgrebet eller mistanken herom. Vi arbejder hver dag på at skabe gode sagsforløb og udredninger, hvor<strong> </strong>barnets perspektiv er i fokus. Samtidigt er vi en udviklingsorienteret organisation, der værdsætter et lærende miljø og arbejdsglæde i hverdagen.<br /><br />Børnehus Syd er forankret i Odense Kommune og servicerer de 22 kommuner i Region Syddanmark med udredning af børn, sagskoordinering, krisehåndtering og konsulentbistand. Børnehus Syd har en afdeling i Odense, en afdeling i Esbjerg, og pr. 1. september 2019 en afdeling i Aabenraa, Kystvej 22, og det er til dette hus, vi søger 2 psykologer. Stillingerne er faste og er på 32-37 timer om ugen. Du bedes i din ansøgning angive, hvilket timetal du ønsker.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />På grund af travlhed og et behov for at komme tættere på børnene i de sydligste kommuner søger vi to autoriserede psykologer til vores nye afdeling i Aabenraa pr. 1. august 2019 eller snarest derefter. Det betyder, at den første måned er tjenestestedet i børnehuset i Esbjerg, hvor der en oplæringsperiode, således at du bliver klædt godt på til opgaven af vores erfarne psykologer. Den 1. september 2019 får du arbejdssted i Aabenraa. Der gøres opmærksom på, at der ikke ydes kørselsgodtgørelse i august måned.<br /><br />Du er stærk i din psykologfaglighed og kan bidrage med denne ind i udrednings- og muligvis behandlingsopgaver, tæt tværfagligt teamsamarbejde, såvel som være med til at udvikle den høje faglighed og specialviden indenfor overgrebsområdet. Du har flair for både drifts- og udviklingsopgaver, ligesom du har lyst til at tage ansvar for det tværsektorielle arbejde, der er forankret i huset.<br /><br />Som psykolog i Børnehuset er dine opgaver primært: <ul> <li>via samtaler, psykologisk screening og legeobservation at vurdere barnets støtte-/behandlingsbehov, samt udarbejde afsluttende notater til kommunernes myndighedsrådgivere</li> <li>at overvære videoafhøringer af børn og afholde omsorgssamtaler med børn og deres nære omsorgspersoner</li> <li>at gennemføre kortevarende kriseinterventionsforløb med børnene og deres nære omsorgspersoner</li> <li>at bidrage til børnehusets funktion som vidensenhed. Der er et veludviklet samarbejde mellem Børnehus Syd og Syddansk Universitet. Børnehus Syd indgår i såvel nationale som internationale forskningsprojekter. Endvidere er der et veletableret samarbejde med Socialstyrelsen og mellem landets 5 Børnehuse</li> </ul> Endvidere er dine opgaver i et vist omfang: <ul> <li>sammen med børnehusets socialrådgivere at deltage i tværsektorielle sagssamrådsmøder med børnehusets øvrige samarbejdspartnere</li> <li>at yde rådgivning og vejledning i sager om overgreb til kommunernes myndighedsrådgivere, samt til børnehusets øvrige samarbejdspartnere</li> <li>at varetage behandlingsopgaver som tilkøb fra kommunerne, herunder stabiliserende samtaler, traumebehandling og supervisionsopgaver, ud fra de kvalifikationer man har som psykolog</li> <li>formidling af Børnehus Syds kerneopgaver til samarbejdende kommuner</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde dig</strong> <ul> <li>et meningsfuldt, varieret og fagligt spændende arbejdsfelt, og vi vægter høj kvalitet i opgaveløsningen</li> <li>en arbejdsplads, som løbende arbejder med kvalitetsudvikling</li> <li>mulighed for at fordybe dig og tilegne dig specialistviden inden for feltet</li> <li>opkvalificering og en arbejdsplads med fokus på videreuddannelse inden for området, herunder også supervision</li> <li>en arbejdsplads, hvor man arbejder tæt sammen i teams - socialrådgivere og psykologer - hvor det er den fælles indsats, der gør forskellen, og hvor mono- og tværfaglig sparring vægtes højt</li> <li>at arbejde sammen med imødekommende kolleger i et spændende hus, hvor humor og godt kollegialt sammenhold værdsættes og prioriteres</li> <li>at blive en del af et tværsektorielt samarbejde med kommuner, politi og sygehusvæsen</li> <li>en arbejdsplads, som har øje for de politiske interesser og tendenser på overgrebsområdet</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi forventer af dig, at du: <ul> <li>er autoriseret psykolog og har erfaring med at anvende psykologisk teori og metoder - helst indenfor overgrebsområdet, men ellers med interesse for at lære at anvende dem her</li> <li>har viden om - og praksiserfaring fra - området med udsatte børn og familier, og meget gerne erfaring med børn og unge udsat for vold og seksuelle overgreb. Muligvis har du også relevant efteruddannelse</li> <li>er imødekommende og evner at skabe en tillidsfuld kontakt overfor alle dem, der kommer i børnehuset herunder børn, forældre og samarbejdspartnere</li> <li>har lyst til tværfagligt samarbejde og trives med rollen som faglig konsulent</li> <li>fungerer godt i feltet mellem stabilitet og udvikling og derved bidrager til begge</li> <li>formår både at arbejde selvstændigt og i teams og tager ansvar både fagligt og organisatorisk</li> <li>er fleksibel, imødekommende og kan bevare roen i en travl hverdag</li> <li>bidrager ind i det kollegiale fællesskab – og til børnehusets ansigt udadtil</li> <li>har gode skriftlige formuleringsevner og erfaring med at udarbejde skriftlige vurderinger, samt finder det interessant at formidle sig skriftligt</li> </ul> Læs mere om Børnehus Syd <a href="https://www.boernehuse.dk/" target="_blank" title="https://www.boernehuse.dk/">her</a>. <br /><br />Endvidere henvises der til <a href="https://ast.dk/publikationer/kommunernes-brug-af-de-danske-bornehuse" target="_blank">Ankestyrelsens praksisundersøgelse af kommunernes brug af Børnehusene.</a><br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og DP.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere information får du hos børnehusleder Ditte Askerod på <u><a href="mailto:dkka@odense.dk">dkka</a><a href="mailto:dkka@odense.dk">@odense.dk</a></u>,  29104553, faglig teamleder Lane Lund på <u><a href="mailto:lalun@odense.dk">lalun</a><a href="mailto:lalun@odense.dk">@odense.dk</a></u>, 30694497, faglig koordinator Elisabeth Rødbro på <u><a href="mailto:elrbr@odense.dk">elrbr</a><a href="mailto:elrbr@odense.dk">@odense.dk</a></u>, 30605774 eller psykolog Thomas Iversen på thvi@odense.dk, 30694504.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 18. juni 2019.<br /><br />Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 25. juni 2019 i Esbjerg.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  18-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Børnehus Syd udvider med en afdeling i Aabenraa. Så vil du være med til at bygge en ny afdeling op og bidrage til at højne indsatsen over for børn og unge, som har været udsat for vold eller seksuelle overgreb, så har du muligheden her.

  <img src="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=d2eecd7d-9dc2-497c-88a1-f6fc2b253b3d" /><br /><br />Børnehus Syd udvider med en afdeling i Aabenraa. Så vil du være med til at bygge en ny afdeling op og bidrage til at højne indsatsen over for børn og unge, som har været udsat for vold eller seksuelle overgreb, så har du muligheden her.<br /><br /><strong>Om Børnehus Syd</strong><br />Børnehus Syd er en del af regeringens overgrebspakke, som trådte i kraft oktober 2013. Det er Børnehus Syds opgave at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig indsats af høj kvalitet overfor børn ml. 0-18 år, hvor der er viden eller mistanke om, at der er begået vold eller seksuelle overgreb mod dem.<br /><br />Børnehuset arbejder i de sager, hvor der er behov for en tværsektoriel indsats mellem kommune, politi og/eller sundhedssektoren, og hvor kommunen har truffet afgørelse om iværksættelse af en børnefaglig § 50 undersøgelse. Målet med indsatsen er, at barnet/den unge modtager den rette støtte og hjælp og får bedre mulighed for at komme videre efter overgrebet eller mistanken herom. Vi arbejder hver dag på at skabe gode sagsforløb og udredninger, hvor<strong> </strong>barnets perspektiv er i fokus. Samtidigt er vi en udviklings-orienteret organisation, der værdsætter et lærende miljø og arbejdsglæde i hverdagen.<br /><br />Børnehus Syd er forankret i Odense Kommune og servicerer de 22 kommuner i Region Syddanmark med udredning af børn, sagskoordinering, krisehåndtering og konsulentbistand. Børnehus Syd har en afdeling i Odense, en afdeling i Esbjerg, og pr. 1. september 2019 en afdeling i Aabenraa, Kystvej 22, og det er til dette hus vi søger en socialrådgiver på fuld tid.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />På grund af travlhed og et behov for at komme tættere på børnene i det sydlige Danmark søger vi en erfaren socialrådgiver, som er stærk i sin socialfaglighed, som har flair for, lyst til og erfaring med at samarbejde tæt og har lyst til at udvikle en høj faglighed indenfor overgrebsområdet. Du trives med at have ansvar for såvel de daglige driftsopgaver som udviklingsopgaver, ligesom du vil være med til at præge det tværfaglige og tværsektorielle arbejde, der er forankret i huset.<br /><br />Som socialrådgiver i Børnehus Syd er dine arbejdsopgaver: <ul> <li>koordinering af sagsforløb i samarbejde med barnets handlekommune, politi og sygehusvæsen</li> <li>yde konsultativ bistand til kommunernes myndighedsrådgivere</li> <li>være sparringspartner ved børnefaglige § 50-undersøgelser</li> <li>overvære videoafhøringer og afholde omsorgssamtaler med børn og deres nære omsorgspersoner</li> <li>gennemføre korterevarende kriseinterventionsforløb med børnene og deres nære omsorgspersoner</li> <li>i samarbejde med børnehusets psykologer at udrede børnenes traume- og belastningsgrad og vurdere barnets støtte-/behandlingsbehov, samt udarbejde afsluttende rapporter til kommunernes myndighedsrådgivere</li> <li>løbende administrative opgaver som dataregistrering, journalisering, referater mv.</li> <li>bidrage til børnehusets funktion som vidensenhed. Der er et veletableret samarbejde mellem Børnehus Syd og Syddansk Universitet. Børnehus Syd indgår i såvel nationale samt internationale forskningsprojekter. Endvidere er der et veletableret samarbejde med Socialstyrelsen og mellem landets 5 Børnehuse</li> </ul> Endvidere er dine opgaver i et vist omfang: <ul> <li>formidling af Børnehus Syds kerneopgaver til samarbejdende kommuner</li> <li>på sigt at varetage behandlingsopgaver som tilkøb fra kommunerne – vi har udviklet et ydelseskatalog til kommunerne</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et meningsfuldt, varieret og fagligt spændende arbejdsfelt</li> <li>en arbejdsplads, som løbende arbejder med kvalitetsudvikling, og som vægter høj kvalitet i opgaveløsningen</li> <li>mulighed for at fordybe dig og tilegne dig specialistviden inden for feltet</li> <li>opkvalificering, og en arbejdsplads med fokus på videreuddannelse inden for området, herunder også supervision</li> <li>en arbejdsplads, hvor man arbejder tæt sammen i teams - socialrådgivere og psykologer - hvor det er den fælles indsats, der gør forskellen, og hvor mono- og tværfaglig sparring vægtes højt</li> <li>at arbejde sammen med imødekommende kolleger i et spændende hus, hvor humor og godt kollegialt sammenhold værdsættes og prioriteres</li> <li>at blive en del af et tæt tværsektorielt samarbejde med kommuner, politi og sygehusvæsen</li> <li>en arbejdsplads som har øje for de politiske interesser og tendenser på overgrebsområdet<strong> </strong></li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi forventer af dig, at du: <ul> <li>har erfaring med myndighedsarbejdet på børn- og ungeområdet, og meget gerne erfaring med børn og unge, der har været udsat for vold eller seksuelle overgreb, herunder gerne erfaring med udrednings- og/eller behandlingsarbejde inden for denne målgruppe. Muligvis har du en relevant efteruddannelse</li> <li>har stor viden om børns udvikling</li> <li>er komfortabel med mødelederrollen</li> <li>er imødekommende og evner at skabe en tillidsfuld kontakt overfor alle dem, der kommer i børnehuset herunder børn, forældre og samarbejdspartnere</li> <li>erfaring med kriseintervention, og at du kan rumme børn og familier, som har det meget svært</li> <li>har lyst til tværfagligt samarbejde og trives med rollen som faglig konsulent</li> <li>har høj grad af samarbejdskompetence og fleksibilitet og erfaring med tværfagligt og tværsektorielt samarbejde</li> <li>er fleksibel, imødekommende og kan bevare roen i en travl hverdag</li> <li>er udviklingsorienteret og ønsker at bidrage til den videre opbygning af en højt specialiseret tværfaglig enhed – og at være børnehusets ansigt udadtil</li> <li>har gode mundtlige og skriftlige kommunikationskompetencer</li> <li>formår både at arbejde selvstændigt og i teams og tager ansvar både fagligt og organisatorisk</li> </ul> Læs mere om Børnehus Syd <a href="https://www.boernehuse.dk/" target="_blank" title="https://www.boernehuse.dk/">her</a>. <br /><br />Endvidere henvises der til <a href="https://ast.dk/publikationer/kommunernes-brug-af-de-danske-bornehuse" target="_blank">Ankestyrelsens praksisundersøgelse af kommunernes brug af Børnehusene.</a><br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og Dansk Socialrådgiverforening.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere information får du hos børnehusleder Ditte Askerod på <u><a href="mailto:dkka@odense.dk">dkka</a><a href="mailto:dkka@odense.dk">@odense.dk</a></u>, 2910 4553, faglig teamleder Lane Lund på <u><a href="mailto:lalun@odense.dk">lalun</a><a href="mailto:lalun@odense.dk">@odense.dk</a></u>, 30694497 eller socialrådgiver og faglig koordinator Elisabeth Rødbro på <u><a href="mailto:elrbr@odense.dk">elrbr</a><a href="mailto:elrbr@odense.dk">@odense.dk</a></u>, 30605774.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 17. juni 2019.<br /><br />Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 24. juni 2019 i Esbjerg.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  17-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Har du lyst til at medvirke til børns oplevelse og trivsel af at komme i Børnehus Syd og lyst til at være med til at bygge en ny afdeling op? Og har du erfaring med og flair for administrative og praktiske opgaver? Så kan du være vores nye administrative medarbejder og husassistent.

  <img src="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=d2eecd7d-9dc2-497c-88a1-f6fc2b253b3d" /><br /><br />Har du lyst til at medvirke til børns oplevelse og trivsel af at komme i Børnehus Syd og lyst til at være med til at bygge en ny afdeling op? Og har du erfaring med og flair for administrative og praktiske opgaver? Så kan du være vores nye administrative medarbejder og husassistent.<br /><br /><strong>Om Børnehus Syd</strong><br />Børnehus Syd er et højtspecialiseret hus for børn, der har behov for særlig hjælp. Vi har et hus i Odense og et hus i Esbjerg og pr. 1. september 2019 et hus i Aabenraa. Det betyder, at den første måned er tjenestestedet i børnehuset i Esbjerg, hvor der er en oplæringsperiode ved den administrative medarbejder/husassistent, således at du bliver klædt godt på til opgaven. Den 1. september 2019 får du arbejdssted i Aabenraa. Der gøres opmærksom på, at der ikke ydes kørselsgodtgørelse i august måned.<br /><br />I Børnehuset koordinerer vi samarbejdet mellem sektorer i sager omkring børn, som har været udsat for seksuelle overgreb eller vold, og vi yder krisesamtaler med børnene og deres omsorgspersoner samt foretager udredninger af børnenes behov for støtte/behandling.<br /><br />Børnehus Syd er en velfungerende organisation med vægt på tryghed og trivsel for børnene, og vi står sammen om at yde en høj kvalitet i vores opgaveløsning. Vi har øje for betydningen af, at alle funktioner i Børnehuset spiller sammen og søger derfor en administrativ medarbejder og husassistent, der vil være med til at bygge huset i Aabenraa op, binde huset sammen og samarbejde om driften og styringen af de administrative og praktiske opgaver.<br /><br />Børnehus Syd er – sammen med landets 4 øvrige Børnehuse – et af initiativerne i regeringens Overgrebspakke, som trådte i kraft den 1. oktober 2013. Det er Odense Kommune, der er driftskommune for de tre afdelinger af Børnehus Syd.<br /><br />Formålet med børnehusene er dels at styrke rammerne for det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde i sager om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge, og dels at barnet/den unge og dets nære omsorgspersoner modtager den bedst mulige og mest nænsomme indsats og hjælp med barnets/den unge i centrum. I børnehusene håndteres således sager, hvor der er behov for et samarbejde mellem kommune, politi og/eller sygehusvæsen. Det er her Børnehusets opgave i samarbejde med kommunen at udrede barnets/den unges behandlingsbehov samt at koordinere sagen, mens den er i Børnehuset.<br /><br />Børnehus Syd dækker de 22 kommuner i Region Syddanmark og samarbejder endvidere med 3 politikredse, 2 sygehuse og 1 retsmedicinsk institut. Du skal have lyst til at være en del af et højtspecialiseret og unikt hus, hvor du vil indgå i et tæt samarbejde med husets socialrådgivere, psykologer, faglig koordinator og ledelse.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Stillingen er en fast stilling på 25 timer om ugen. Timerne er fordelt på 15 timer som administrativ medarbejder og 10 timer som husassistent – du vil derfor få 2 forskellige ansættelsesforhold. Arbejdsdage er mandag til torsdag, nærmere arbejdstider afklares ved ansættelse.<br />Der gøres opmærksom på, at Odense Kommune ikke udsteder frigørelsesattest.<br /><br />I Børnehuset er der rum til at blive hørt, og tillid og tryghed præger samarbejdet i huset og arbejdet med børnene og deres nære omsorgspersoner. Ud over at blive en del af en velfungerende arbejdsplads, hvor vi hjælper hinanden, henter du din faglige inspiration i samarbejdet med de administrative medarbejdereog husassistenter i husene i Odense og Esbjerg.<br /><br />Dine opgaver er: <ul> <li>administrative opgaver vedrørende sagsarbejdet, herunder indkalde til møder, journalisere, bidrage til telefonbetjeningen og lettere statistiske opgaver, bestille kontorartikler mv. samt løbende ad hoc opgaver</li> <li>modtagelse af borgere og samarbejdspartnere</li> <li>sørge for forplejning til borgere og samarbejdspartnere, herunder indkøb, bage mv.</li> <li>medansvarlig for at huset fremstår præsentabelt, herunder lettere rengøring og oprydning af diverse samtalelokaler, holde blomster mv.</li> <li>lettere mødeservicering samt afrydning</li> <li>ansvarlig for at holde køkkenet pænt og ryddeligt</li> <li>mindre forefaldende opgaver</li> <li>ansvarlig for at tilkalde håndværkere ved behov for vedligehold af håndværksmæssige opgaver</li> <li>administrative ad hoc opgaver</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi forestiller os, at du har erfaring med administrative og praktiske opgaver og har kendskab til og flair for at møde børn.<br /><br />Hvis du er vores nye administrative medarbejder og husassistent, er du: <ul> <li>imødekommende - så du kan tage godt imod gæster og brugere i huset</li> <li>engageret og servicemindet</li> <li>positiv og har et godt humør, der smitter af på børnene, kollegaer og samarbejdspartnere</li> <li>i stand til at møde børn, forældre, kollegaer og samarbejdspartnere ligeværdigt</li> <li>fleksibel i din tilgang til dine opgaver - og træder gerne til og hjælper - også selvom det falder uden for dit ansvarsområde</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst mellem KL og henholdsvis HK og FOA.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere information kan du få hos børnehusleder Ditte Askerod på dkka@odense.dk, 29104553, faglig teamleder Lane Lund på <u>lalun@odense.dk,</u> 30694497, administrativ medarbejder og husassistent Iben Popp på <u>ibkp@odense.dk,</u> 30660739 i tidsrummet 9-13.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 18. juni 2019.<br /><br />Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 26. juni 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  18-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Rengøring, Ejendomsservice og Håndværk
 • Vil du indgå i et dynamisk team og arbejde i en lufthavn under udvikling og vækst?

  <em>Vil du indgå i et dynamisk team og arbejde i en lufthavn under udvikling og vækst?</em><br /><br />Hans Christian Andersen Airport er i kraftig udvikling, og vi forventer en støt stigende trafikmængde fremover. For at kunne imødekomme udfordringen, og styrke vores gode team i tårnet, søger vi en uddannet AFIS-operatør, der er omstillingsparat og er god til at handle, når der er travlt. Du skal også forvente, at der er administrativt arbejde. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Hans Christian Andersen Airport har p.t. sommercharter trafik.<br />Private business jets er også et stort marked for os. Vi har bygget en VIP-lounge og Pilot-lounge til vores business operatører. Ydermere har vi en del skoleflyvning, faldskærmsflyvning, og privatflyvning. <br /><br />Derudover faciliterer lufthavnen et af de største dronecentre i Europa.<br />Vi har vores eget test-site til droner, og droneflyvning udgør i dag en større og større del af aktiviteterne på Hans Christian Andersen Airport. Der er ydermere områder specialdesignede til at rumme drone trafik ved Hans Christian Andersen Airport, men også give plads til den almene flytrafik.  <br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Dine opgaver vil blandt andet være: <ul> <li>Flyvepladsflyveinformationstjeneste og alarmeringstjeneste</li> <li>Vejrobservationstjeneste</li> <li>Briefing-opgaver</li> <li>Føring af lufthavnsjournaler og andre administrative opgaver</li> <li>Behandling af Handling-forespørgsler</li> </ul> Du skal også forvente, at der er administrativt arbejde.<br />Du vil indgå i en fast månedlig vagtplan, som også indbefatter rådighedsvagter.<br />Lufthavnen beflyves også om natten - du skal derfor påregne periodisk udkald til nattevagter.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi ønsker os, at du har: <ul> <li>Gerne minimum tre års erfaring som AFIS-operatør, men ikke et krav</li> <li>Gyldigt FIS-certifikat</li> <li>Gyldig JAR-FCL Class 2 medical</li> <li>Gennemført uddannelse som vejrobservatør</li> <li>Tilfedsstillende straffeattest - ansættelsen er betinget af du kan godkendes til Fortroligt</li> <li>Gode IT-kundskaber</li> <li>Gode kommunikationsevner på både dansk og engelsk i såvel skrift som tale</li> </ul> Du skal kunne arbejde selvstændigt og målrettet, men evner samtidig også at kommunikere og samarbejde med kolleger og samarbejdspartnere<br />Du trives med at arbejde under tidspres, men forstår også at få arbejdsopgaver fra hånden i stille perioder<br />Du er ansvarsbevist, fleksibel og pålidelig<br />Du er omstillingsparat og er god til at handle når der er travlt.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst for AFIS-operatører ved kommunale lufthavne og flyvepladser.<br /><br />Stillingen er en fuldtidsstilling med 37-timers arbejdsuge i vagtplan til besættelse snarest muligt. <br /><br />Der er 3 måneders prøvetid.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte daglig leder og AFIS-operatør Christa H. Hansen på 2566 7134/<a href="mailto:7134/cha@hca-airport.dk">cha@hca-airport.dk</a> eller AFIS-operatør Kim Thomsen på 4114 3385/<a href="mailto:3385/kat@hca-airport.dk">kat@hca-airport.dk</a> <br /><br /><a href="http://www.hca-airport.dk/Hans-Christian-Andersen-Airport">Du kan læse mere om lufthavnen </a><a href="http://www.hca-airport.dk/" target="_blank">her</a><a href="http://www.hca-airport.dk/Hans-Christian-Andersen-Airport">.</a><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er mandag d. 17 juni 2019. Vi afholder samtaler løbende - så søg gerne straks.<br /><br />Husk at vedhæfte dine relevante og gyldige beviser som elektroniske bilag til ansøgningen - herunder især FIS-certifikat og JAR-FCL Class 2.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  17-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Kommunikation og Formidling
 • Vi søger social- og sundhedsassistenter på 30-32 timer om ugen til fast stilling og vikariat med start hurtigst muligt. Timetallet er til drøftelse, således det kan passe ind i dit familieliv.

  Vi søger social -og sundhedsassistenter på 30-32 timer om ugen til fast stilling og et længerevarende vikariat med start hurtigst muligt. Timetallet er til drøftelse, således det kan passe ind i dit familieliv. Du vil skulle arbejde hver 2. eller 3. weekend. Vi vil forsøge at tage hensyn til dine ønsker. Arbejdstiden vil ligge i tidsrummet kl. 7-15, i nogle tilfælde fra kl. 6.30-14.30.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Hjallese Syd er en udekørende hjemmeplejegruppe, som kører i et stort geografisk område omkring Hjallese-Højby-Skt. Klemens-Blangstedgårdkvarteret-Birkum, Sanderum og Bellinge m.m. Vores forløb er borgere med sindslidelser, erhvervet hjerneskade og medfødt hjerneskade. Vi vægter tværfaglighed, godt arbejdsmiljø og god trivsel højt.<br /><br />Gruppen er tværfaglig sammensat af sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Vi samarbejder ligeledes tæt med vores rehabiliteringsrådgivere. Vi vægter den anerkendende tilgang til borgere, pårørende og samarbejdspartnere.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>du brænder for at arbejde med borgere, som tilhører ovennævnte forløb, og du sætter din faglighed højt</li> <li>du arbejder bevidst ud fra den rehabiliterende tilgang</li> <li>du arbejder selvstændigt, er ansvarlig og initiativrig og har en åben og ærlig tilgang</li> <li>du har overblik og er god til og planlægge</li> <li>du spiller dine kolleger gode og vægter tværfagligheden</li> <li>du prioriterer dokumentation højt og har IT færdigheder</li> <li>du har en god menneskelig forståelse og er et tålmodigt menneske</li> <li>du brænder for at udvikle dig og har fokus på kerneopgaverne</li> <li>du kan lide at arbejde i et forløb, hvor det kan gå meget stærkt</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>gode muligheder for kompetenceudvikling</li> <li>gode kolleger og samarbejdspartnere</li> <li>en rummelig arbejdsplads</li> <li>en arbejdsplads med god humor, og hvor vi kontinuerligt arbejder med arbejdsmiljøet</li> <li>et spændende og alsidigt job</li> </ul> Vi lægger vægt på et godt samarbejde, kvalitet, engagement, respekt for hinanden og at alt foregår i god og tæt dialog og samarbejde.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Louise Hvedstrup Brøchner på 65513293 eller 21396126, alternativt kan du kontakte assisterende rehabiliteringsleder Sara Mortensen i Hjallese Centrum på 65513265.<br /> <br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfrist er løbende, og vi afholder samtaler løbende. <br /><br />Vi forbeholder os ret til at fjerne jobannoncen, når vi har modtaget et tilstrækkeligt rekrutteringsgrundlag.  <br /><br /><em>Vi genopslår stillingerne for at udvide ansøgerfeltet. </em><br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vi søger social- og sundhedsassistenter til aftenvagt. I Aften Syd ønsker vi sammen at tilrettelægge dit arbejds­liv således der er harmoni med dit privat liv. Derfor vil du få STOR indflydelse på tilrettelæggelsen af dine arbejdsdage.

  <img alt="" height="" src="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=a924f494-7910-47c8-9343-db9404cee312" width="" /><br /><br /><br /><strong>Vi søger social- og sundhedsassistenter til faste stillinger i aftenvagt. Ugentlig timetal og weekendevagter aftales ud fra behov. </strong><br /><br />I Aften Syd ønsker vi sammen at tilrettelægge dit arbejds­liv således der er harmoni med dit privat liv. Derfor vil du få STOR indflydelse på tilrettelæggelsen af dine arbejdsdage. <br /><br />Aften Syd er en udekørende gruppe med bilruter og med base på Jacob Hansens Vej. <br /><br />Som social- og sundhedsassistent i Aften Syd får du mulig­hed for at være en del af et sundhedsfagligt team med stor indflydelse på dine daglige opgaver. Der arbejdes  meget selvstændigt, men i tæt samarbejde med andre social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpe­re og sygeplejersker. <br /><br />Der er rig mulighed for faglig udvikling og udfordringer i form af kurser, undervisning samt deltagelse i forskellige implementeringsopgaver.<br /><br />Vi forventer, at du er dygtig , ansvarsbevidst og selvstændig og vil bidrage til en god trivsel<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen, så er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Heidi Toftdahl på 2042 7650 eller rehabiliteringsleder Karin Vang på 25441436. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og vi forventer at holde samtaler løbende. <br /><br />Vi forbeholder os ret til at fjerne jobannoncen, når vi har modtaget et tilstrækkeligt rekrutteringsgrundlag. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Tilkaldevikarer til Børnehjemmet Birkelund

  Vi søger engagerede og fleksible tilkaldevikarer. Er ud klar til at byde ind på vagter, og kan du møde op med kort varsel i forbindelse med sygdom og lign., så der det dig, vi søger.

  Børnehjemmet Birkelund søger engagerede og fleksible tilkaldevikarer<br /><br />Birkelund er en afdelingsopdelt døgninstitution, der ligger i Seden. Institutionen har 32 børn i alderen 0-21 år. Fælles for børnene er, at de kommer fra socialt følelsesmæssigt belastede familier, og de har som følge heraf ofte svære sociale og personlighedsmæssige vanskeligheder.<br /><br />Vi er 2 huse med hhv. 5 og 16 børn – det ene hus er opdelt i 3 afdelinger. Derudover har vi Kompasset, som er et mor/far og baby projekt, og et parcelhus med 4 unge mennesker samt et handicappet barn, der har døgndækning. Der bruges vikarer til alle afdelinger.<br /><br /><strong>Vi forventer, at du:</strong> <ul> <li>Er robust og har et stabilt fremmøde</li> <li>Byder ind på vagter, også med kort varsel i forbindelse med sygdom og lign.</li> <li>Har lyst til at arbejde med målgruppen</li> <li>Har evner til at skabe struktur og forudsigelighed og kan sætte grænser i arbejdet</li> <li>Kan tage vagter så hele døgnet dækkes. De ligger primært som dag, aften og nattevagter. Dog kan der forekomme rådighedsvagter</li> <li>Er nysgerrig på arbejdsområdet</li> <li>Har et gyldigt kørekort, hvilket er en ufravigelig forudsætning</li> <li>Har et godt humør, der kan bidrage til et åbent, ærligt og sundt arbejdsmiljø</li> </ul> <strong>Vi tilbyder:</strong> <ul> <li>En dynamisk arbejdsplads, hvor forandring og udvikling er en naturlig del af arbejdet</li> <li>Engagerede og kompetente kollegaer</li> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i børnenes hverdag</li> <li>Kollegialt fællesskab og ansvar omkring opgaverne</li> <li>Et spændende arbejdsområde</li> </ul> Du kan læse mere om Birkelund på <u><a href="http://www.di-birkelund.dk/">www.di-birkelund.dk</a></u><br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenstkomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål, kan du henvende dig til forstander Poul Pedersen på 63 75 60 00 eller stedfortræder Anja Høegsberg på 63756000.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningerne vil løbende blive vurderet, og der vil løbende blive indkaldt telefonisk til samtaler. Hvis du ikke har hørt fra os inden 3 uger efter fremsendelse af din ansøgning, må du gå ud fra, at du ikke er kommet i betragtning som tilkaldevikar på Birkelund.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  30-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Afløsere til Aftengruppe Syd og Centrum

  Har du en relevant uddannelse/erfaring, og har du mod på at arbejde om aftenen? Har du erfaring fra hjemmeplejen og helst en udekørende gruppe? Så send os en ansøgning.

  <em>Har du en relevant uddannelse/erfaring i forhold til et eller flere af nedenstående områder, og har du mod på at arbejde om aftenen? Har du erfaring fra hjemmeplejen og helst en udekørende gruppe? Så send os en ansøgning.</em><br /><br />Vi søger friske afløsere med tiltrædelse hurtigst muligt. <br /><br />Du skal påregne alene-arbejde/-kørsel i jobbet​ under hensyntagen til borgernes behov og din trivsel.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Aftenområdet består af de udekørende aftengrupper, der dækker hele Odense Kommune, men er geografisk inddelt i 3 grupper, Aften Nord, Aften Syd og Aften Centrum. <br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du  <ul> <li>Har erfaring fra hjemmeplejen og helst en udekørende gruppe</li> <li>Har styr på din egen faglighed og kan sige til og fra</li> <li>Kan støtte den enkelte borger og tilpasse/graduere støtten løbende i forhold til den enkelte borgers ønsker, behov og ressourcer</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og indgå i en teamorganisering</li> <li>Er dynamisk, åben, fagligt nysgerrig og motiverende</li> <li>Vil arbejde med dig selv, og tør forholde dig til din egen andel af den givne situation</li> <li>Er robust og har et stabilt fremmøde</li> <li>Har kørekort</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes hverdagsliv</li> <li>Kollegialt fællesskab og ansvar omkring opgaverne</li> <li>Introduktion til området og til det/de specifikke steder, du ønsker at afløse/vikariere i</li> <li>Et spændende arbejdsområde</li> <li>Mulighed for faglig sparring</li> <li>En arbejdsplads i udvikling</li> <li>Mulighed for ansættelse på fast timetal i sommerferieperioden</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til assisterende rehabiliteringsleder Heidi Toftdahl på 20427650. <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende. Samtaler vil blive afholdt løbende. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • NæsbyHus søger en social- og sundhedsassistent til et sommerferievikariat fra uge 26 og til og med uge 35.

  NæsbyHus søger en social- og sundhedsassistent til et sommerferievikariat fra uge 26 og til og med uge 35.  Arbejdstiden ligger på et gennemsnit på 32 til 35 timer om ugen i blandede vagter.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />NæsbyHus har 40 lejligheder til voksne mennesker med mange forskellige støttebehov og problemstillinger. Den primære målgruppe er borgere med en erhvervet hjerneskade. Der bor også ældre borgere og borgere med sindslidelser.<br /><br />På NæsbyHus arbejder vi ud fra den rehabiliterende referenceramme. Opgaven er at støtte borgere til at leve et selvstændigt liv ud fra deres ressourcer, behov og ønsker. Borgerne har en individuel plan, hvor indsatser og funktionsevne er beskrevet. Medarbejderne arbejder i teams og indsatsen er tværfaglig og tager afsæt i en neuropædagogisk tilgang.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Er uddannet social- og sundhedsassistent</li> <li>Er fleksibel i forhold til arbejdstider</li> <li>Kan anvende følgende dokumentationsprogrammer Care (herunder FMK), og Én plan</li> <li>Har en god fysik</li> <li>Kan eller ønsker at arbejde ud fra en neuropædagogisk tilgang</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og har evnen til overblik i en travl hverdag</li> <li>Har erfaring med håndtering af de opgaver, der gør sig gældende i forhold til målgruppen</li> <li>Har fokus på borgernes ressourcer og er anerkendende i dit arbejde</li> <li>Har evner til at skabe struktur og forudsigelighed og kan sætte grænser i arbejdet</li> <li>Med godt humør kan bidrage til et åbent, ærligt og sundt arbejdsmiljø.</li> </ul>  <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En dynamisk arbejdsplads, hvor forandring og udvikling er en naturlig del af arbejdet</li> <li>Engagerede og kompetente kollegaer</li> <li>En spændende og uforudsigelig dag med vekslende arbejdsopgaver og en bredt sammensat beboergruppe  </li> <li>Et godt arbejdsmiljø</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Du er velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Rikke Bødker på 51464568 mellem kl. 8 og 10 om formiddagen, hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende. Der afholdes løbende ansættelsessamtaler. <br /><br />Vi forbeholder os ret til at fjerne jobannoncen, når vi har modtaget et tilstrækkeligt rekrutteringsgrundlag. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Social- og sundhedshjælpere til Aftengruppe Syd

  Vi søger gode og stabile social- og sundhedshjælpere til vores udekørende aftengrupper i Syd og Centrum. Vi tilbyder faste stillinger, korte og længerevarende vikariater på 28 timer ugentligt i faste aftenvagter.

  Vi søger gode og stabile social- og sundhedshjælpere til vores udekørende aftengrupper i Syd og Centrum.   <br /><br /><strong>Om os</strong><br />I Ældre- og Handicapforvaltningen har vi besluttet, at rehabilitering skal være grundlaget for samarbejdet med alle de borgere, der henvender sig til os. Derfor har vi udviklet 12 rehabiliteringsforløb, der sikrer, at alle borgere mødes med den rehabiliterende tilgang. Som borger tildeles man et rehabiliteringsforløb alt efter hvilken livssituation, man befinder dig i, og alt efter hvilken evne man har til selv at koordinere sit forløb.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi har medarbejdere, der skal på barsel og efterløn, så vi tilbyder faste stillinger, korte og længerevarende vikariater i faste aftenvagter på 28 timer ugentligt med arbejde hver 2. weekend. Arbejdstiden er fra kl. 15.30 – 23.30. Stillingerne er til besættelse hurtigst muligt.  <br /><br />Du skal påregne alene-arbejde/-kørsel i jobbet.<br /><br /><strong>Om</strong><strong> dig</strong><br />Vi forventer til gengæld, at du: <ul> <li>ser udfordringer i at levere en indsats, der er tilpasset borgerens eget mål</li> <li>kan støtte den enkelte borger og tilpasse/graduere støtten løbende i forhold til den</li> <li>enkelte borgers ønsker, behov og ressourcer</li> <li>kan arbejde ud fra en rehabiliterende referenceramme og har fokus på hvilke faglige tiltag, der kan understøtte borgeren og kollegaernes arbejde</li> <li>kan arbejde selvstændigt og indgå i en teamorganisering</li> <li>er dynamisk, åben, faglig nysgerrig og motiverende</li> <li>vil arbejde med dig selv, og tør forholde dig til din egen andel af den givne</li> <li>situation</li> <li>er robust og har et stabilt fremmøde</li> <li>har kørekort</li> <li>er sikker i egne kompetencer</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes hverdagsliv</li> <li>Et spændende arbejdsområde med mulighed for indflydelse og udvikling</li> <li>Mulighed for faglig sparring</li> <li>En arbejdsplads i udvikling</li> <li>En fyldestgørende introduktion</li> <li>Et udfordrende, selvstændig og meget varieret arbejde i højt tempo</li> <li>Et godt kollegialt samarbejde, hvor vi hjælper og støtter hinanden</li> <li>En gruppe med godt humør og socialt fællesskab</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere så er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Heidi Toftdahl på 2042 7650 eller rehabiliteringsleder Karin Vang på 25441436. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og vi afholder samtaler løbende. <br /><br />Vi forbeholder os ret til at fjerne jobannoncen, når vi har modtaget et tilstrækkeligt rekrutteringsgrundlag. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Fruens Bøge, Dalum og Sanderum

  Brænder du for at give børn en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær, og er du klar på også at bruge de digitale medier i denne forbindelse – så er du måske vores nye dagplejer.

  Brænder du for at give børn en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær, og er du klar på også at bruge de digitale medier i denne forbindelse – så er du måske vores nye dagplejer. Som dagplejer må du selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø.<br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br />Vi søger dagplejere til området Fruens Bøge, Dalum og Sanderum med ansættelse efter aftale.<br /> <br />Da din arbejdsplads vil være dit eget hjem, er det vigtigt at du er bosiddende i det område vi søger til.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune består af Nord, Syd og Vest, som hver har ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.  <br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år, og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 - dette tilpasses forældregruppens behov. Du vil blive en del af en legestuegruppe på 5 - 6 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. <br /> <br />Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer at: <ul> <li>Du har lyst til arbejdet med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære rum til børnene altid er røgfrie</li> </ul>  <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, såsom inventar, legetøj m.m.</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Svend Besser Degn på 2372 7013 eller teamleder Kiril Rasmussen på 2363 9433.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fortløbende, og stillingerne besættes løbende.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer, vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, din ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  24-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Odense SV

  Brænder du for at give børn en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær, og er du klar på også at bruge de digitale medier i denne forbindelse – så er du måske vores nye dagplejer.

  Brænder du for at give børn en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær, og er du klar på også at bruge de digitale medier i denne forbindelse – så er du måske vores nye dagplejer. Som dagplejer må du selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø.<br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br />Dagplejen Vest søger 2 dagplejere til området Odense SV med ansættelse efter aftale.<br /> <br />Da din arbejdsplads vil være dit eget hjem, er det vigtigt at du er bosiddende i det område vi søger til.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune består af Nord, Syd og Vest, som hver har ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.  <br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år, og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 - dette tilpasses forældregruppens behov. Du vil blive en del af en legestuegruppe på 5 - 6 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. <br /> <br />Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer at: <ul> <li>Du har lyst til arbejdet med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære rum til børnene altid er røgfrie</li> </ul>  <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, såsom inventar, legetøj m.m.</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Svend Besser Degn på 2372 7013 eller teamleder Kiril Rasmussen på 2363 9433.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fortløbende, og stillingerne besættes løbende.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer, vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, din ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  24-06-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet