Pædagogisk afdelingsleder til SFO/Børnemiljø på Holluf Pile Skole

Brænder du for at skabe de bedste rammer for elevernes læring og trivsel samt personalets muligheder for at lykkes?
Ser du et
tæt lærer- og pædagogsamarbejde som særligt værdifuldt?
Vil du være med til at udvikle vores SFO og forårs-SFO og bidrage til at sikre den gode overgang fra børnehave til skole?

Så er du måske vores nye pædagogiske afdelingsleder på Holluf Pile Skole fra 1. marts 2019.

Om os
Holluf Pile Skole er en topmoderniseret 3-sporet skole med ca. 700 elever og 80 ansatte. Skolen ligger i et parcelhuskvarter i Odense med dejlige udeområder og kort afstand til skov, å og grønne områder, der indbyder til et væld af aktiviteter.
Derudover har vi Syddansk Universitet som nærmeste nabo og lige om lidt også det nye ”Super-Sygehus” og ”Facebook”.

Holluf Pile Skole er en alsidig skole, hvor der både er modtageelever, et særligt sprogtilbud samt et specialtilbud for børn med socioemotionelle forstyrrelser.

Vi er en veldrevet skole med en god atmosfære og en klar identitet. Et sted hvor børn og voksne trives, fordi ambitionsniveauet og arbejdsglæden er høj, og så er det legitimt at være god.

Skolen og vores engagerede personale karakteriseres af en stor faglighed og udviklingsparathed, hvilket gør den attraktiv for områdets familier. Vi er en skole med fokus på sprog, dannelse, teknologiforståelse, vurdering for læring, det internationale samarbejde og udviklende børne- og ungemiljøer.

Hverdagen karakteriseres af variation, og mulighederne udvides af skolens store netværk i form af partnerskaber med bla. Syddansk Universitet, Odense Biblioteker og Borgerservice, Odense Musikskole og Tornbjerg Gymnasium. Derudover har vi også et “Haver til Maver” tilbud på skolen, som benyttes af både os selv og de omkringliggende skoler. 

Skolens børnemiljø består af forårs-SFO, 0. - 5. klasse samt SFO. Børnemiljøet er over de seneste år blevet renoveret, og læringsmiljøet fremstår inspirerende og indbydende med fx nyt håndværks- og designlokale.
Lærerne og pædagogerne arbejder sammen i årgangs- og klasseteams og samarbejder omkring elevernes udvikling, undervisningen og fordybelsesdagene.

Om jobbet
Som vores nye afdelingsleder bliver du en del af et nyt ledelsesteam, der desuden består af skoleleder og souschef. På kontoret er der foruden ledelsesteamet en sekretariatsleder, en sekretær og en teknisk serviceleder.

Du skal være afdelingsleder for skolens pædagoger og lærere i børnemiljøet.
I dit arbejde skal du:
 • Understøtte en fælles inkluderende og anerkendende tilgang til eleverne
 • Rammesætte arbejdet med Fri for mobberi, VFL og De 24 styrker
 • Kunne samarbejde med medarbejderne omkring brugen af Min Uddannelse
 • Deltage i didaktiske samtaler som opfølgning på aktionslæringsforløb med co-teaching
 • Sammen med pædagogerne videreudvikle definitionen på ’Pædagogen i skolen’ og understøtte det gode samarbejde mellem lærer og pædagog
 • Kunne give pædagogisk og faglig sparring til lærere og pædagoger
 • Samarbejde med institutionsleder for børneinstitutionen Holluf Pile-Tingkær
 • Starte en proces omkring nye læreplaner i sfo, der sikrer et fortsat interessant og relevant udbud af aktiviteter for eleverne
 • Med jævne mellemrum deltage i afdelings- og årgangsmøder
 • Sammen med resten af ledelsesteamet sætte retning og gøre en god skole endnu bedre

Om dig
Som person forventer vi, at du:
 • Udøver pædagogisk og strategisk ledelse tæt på medarbejdernes dagligdag
 • Har stærke kommunikationskompetencer
 • Kan både begejstre og begejstres
 • Har en tydelig og troværdig fremtoning
 • Har ambitioner på børnenes vegne
 • Tydeligt signalerer værdier og holdninger
 • Har bred viden om pædagogik, læring og didaktik – og arbejder ud fra præmissen: ”Børn gør det rigtige, hvis de kan”
 • Kan udvikle og understøtte stærke didaktiske fællesskaber bla. gennem observation og feedback
 • Er relationel stærk og møder elever, forældre og medarbejdere med smil og åbenhed
 • Kan skabe følgeskab og fællesskab
 • Brænder for både SFO-delen, folkeskolen og dens kerneopgave
 • Besidder en god portion humor og et positivt livssyn 
Fagligt har du:
 • Pædagog- eller læreruddannelse
 • Gennemført eller er i gang med en diplomuddannelse i ledelse eller tilsvarende lederuddannelse. Hvis ikke forventer vi, at du påbegynder en lederuddannelse i løbet af din første tid på skolen.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
Ansættelse ønskes pr. 1. marts 2019.
 
Vil du vide mere?
Læs mere på Holluf Pile Skoles hjemmeside.
Vil du høre mere om skolen og forventningerne til vores nye afdelingsleder, er du velkommen til at kontakte skoleleder Jesper Lund på 5146 4587 eller souschef Cecilie Winther på 5142 8779.
Du er meget velkommen til at aftale besøg på skolen.
Alle henvendelser behandles fortroligt.
 
Det praktiske
Ansøgningsfristen er onsdag den 2. januar 2019.

1. samtalerunde finder sted mandag den 7. januar 2019 og 2. samtalerunde onsdag den 16. januar 2019.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Ledelse og Projektledelse, Undervisning - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
02-01-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. marts 2019

Kontaktperson

Jesper Lund
5146 4587
Cecilie Winter
5142 8779