Afdelingsleder til Dalumskolens Børnemiljø og SFO

Er du en tillidsvækkende og tydelig pædagogisk leder med overblik og fokus på praksis?
Kan du udøve ledelse tæt på medarbejdernes dagligdag?
Vil du bidrage til at udvikle skolen pædagogisk og værdimæssigt?

Dalumskolen søger afdelingsleder til Børnemiljø og SFO med forventet tiltrædelse pr. 1. marts 2019.

Som vores nye afdelingsleder får du ansvaret for vores SFO og børnemiljø der går fra 0.-6. klasse.
Du skal i samarbejde med skolen øvrige ledelse, engagerede medarbejdere og forældre fortsat udvikle skolen pædagogisk og værdimæssigt.
Vi søger en tillidsvækkende og tydelig pædagogisk afdelingsleder, der med overblik og fokus på praksis kan samarbejde med vores engagerede personale omkring skolens faglige ambitioner og udvikling.

Vi tilbyder dig
 • En rigtig god skole med dygtige og engagerede medarbejdere
 • En arbejdsplads, hvor der er en positiv stemning og en uhøjtidelig tone.
 • Et ledelsesteam som har fokus på effekt, kvalitet, høj grad af professionalisme, konstruktiv sparring, nytænkning samt gensidig respekt og loyalitet
 • En skole hvor lærere og pædagoger indgår i et godt og frugtbart samarbejde.

Om os
Dalumskolen er en velfungerende skole, der er præget af en mangfoldighed af elever, forældre og ansatte. Skolen har et værdigrundlag, der præger hverdagen, og hvor vi lægger vægt på, at eleverne både lærer noget og er i god trivsel og udvikling.

Dalumskolen er kendetegnet ved et engageret og udviklingsorienteret personale. Vi værdsætter det kollegiale samarbejde og forventer, at alle deltager aktivt i det. Personalet lægger vægt på medindflydelse og er konstruktivt kritiske.
Ledelsesteamet består af skoleleder, souschef, den kommende afdelingsleder samt en souschef for SFO.
Skolen har 80 ansatte: 52 lærere, 2 børnehaveklaseledere, 19 skolepædagoger/pædagogmedhjælpere, et servicemindet og velfungerende sekretariat med 2 sekretærer samt 2 tekniske servicemedarbejdere.

Dalumskolen har pt. 576 elever fordelt på:
 • Almenklasser fra 0.-9. klasse
 • En specialklasserække for elever med generelle indlæringsvanskeligheder
 • Funktionsklasser for elever med ADHD symptomer
 • En modtageklasse
 • 160 børn i SFO
 • 40 børn i Forårs-SFO
Dalumskolens skoledistrikt afspejler samfundets diversitet og har en engageret forældrekreds, der er fokuseret på deres børns udvikling og læring. Vores skolebestyrelse bakker aktivt og konstruktivt op om skolens arbejde.
Vi er en skole, der tilvælges af lokalområdets forældregruppe. Dalum er et udpræget lokalsamfund, hvor der er et tæt samarbejde med de lokale foreninger, hvilket skolen også er en del af.
Dalum er et område i udvikling, som vi forventer vil give os en øget tilgang af elever i de kommende år.

Om jobbet
Dine arbejdsområder vil være:
 • Pædagogisk udvikling i tæt samarbejde med ledelsesteamet og medarbejderne
 • Ansvar for børnemiljø 0.-6. klasse og skolens SFO
 • Fortsætte udviklingen af det gode pædagog-lærer samarbejde
 • Stå i spidsen for skolens ressourceteam
 • Pædagogiske opgaver i forhold til skoleårets planlægning og daglige drift

Om dig
Vi søger en afdelingsleder, som:
 • Har relevant uddannelse og ledelsesmæssige ambitioner
 • Vil indgå aktivt i ledelsesteamet og være en engageret og loyal medspiller
 • Vil udøve ledelse tæt på medarbejdernes dagligdag, styre processer og skabe rammer for fortsat pædagogisk udvikling i samspil med medarbejderne.
 • Har erfaring med planlægning af undervisning samt håndtering af elevsager og forældresamarbejde.
 • Har en konstruktiv og reflekterende tilgang til udfordringer og godt humør
 • Er tydelig i sin kommunikation
 • Har erfaring og interesse i at arbejde med børn og personale i børnemiljøet

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende aftale mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
Tiltrædelse ønskes pr. 1. marts 2019.

Vil du vide mere?
Læs om os på skolens hjemmeside.
Vil du høre mere om Dalumskolen og forventningerne til den nye afdelingsleder, er du velkommen til at kontakte skoleleder Thomas Mahler på 5136 8825 eller souschef Mette J. Madsen på 6155 5144.
Du er meget velkommen til at aftale et besøg på skolen.
Alle henvendelser behandles fortroligt.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er onsdag den 2. januar 2019.

I ansættelsesforløbet gennemføres 2 samtalerunder. 1. samtalerunde gennemføres onsdag den 9. januar 2019 og 2. samtalerunde tirsdag den 22. januar 2019.
Forud for en eventuel 2. samtalerunde vil du blive bedt om at løse en skolepolitisk opgave, gennemføre en personprofilanalyse samt oplyse referencer.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Administration, HR, Økonomi og Jura, Ledelse og Projektledelse, Undervisning - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
02-01-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. marts 2019

Kontaktperson

Thomas Mahler
5136 8825
Mette J. Madsen
6155 5144