Social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere til Natgruppen

Er du frisk og tør du gå nye veje? Så er du måske vores nye kollega i Natgruppen?

Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune er i rivende udvikling, hen i mod at blive den rehabiliterende forvaltning. Vi er godt på vej i at finde tryghed i en ny måde at organisere os på, og lige nu har vi ledige stillinger i Natgruppen.
 
Derfor søger vi engagerede, udviklingsorienterede og selvstændige social og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere, som har lyst til at indgå i et samarbejde med andre faggrupper, og som brænder for at skabe et trygt, roligt og professionelt miljø for borgerne om natten.

Aktuelt har vi stillinger på enkelte af vores plejecentre i de udekørende grupper. For stillingerne gælder, at timetallet er på 28 timer om ugen, og der arbejdes i 7/7 vagter med weekendvagt hver 2. uge.

Ældre- og Handicapforvaltningen er organiseret i fem rehabiliteringsforløb. Hvert forløb har fokus på én bestemt borgergruppe. Vi er organiseret på denne måde for bedst muligt at kunne støtte borgerne i den aktuelle livssituation, de er i. Det betyder, at vi er lidt mere specialister, end vi er generalister, og det er både godt for de borgere, der har brug for vores faglighed og for os selv, fordi vi kan fastholde et skarpt, fagligt fokus på bestemte borgergrupper.

Natgruppen arbejder ind i og på tværs af de fem forløb, men hele tiden med forløbets fokus og med udgangspunkt i borgerens mål.

Vi arbejder ud fra de personalepolitiske værdier og medarbejdergrundlaget i kommunen, som derfor naturligt præger vores hverdag.

Om os
Natområdet består af forskellige plejeboliger, bosteder indenfor handicap, psykiatri-, og hjerneskade området, samt syge- og hjemmeplejegrupper i Odense. Medarbejderne i Natgruppen betjener hver nat ca. 2400 borgere

Der er ansat ca. 140 medarbejdere, fordelt på sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter, pædagoger, sygehjælpere og social- og sundhedshjælpere.

Vi arbejder med en anerkendende tilgang til det, vi begiver os ud i. Vores mål er, at det er fagligheden der styrer driften.

Om dig
Vel vidende at ingen ansøger besidder alt, ser vi gerne, at du:
 • Har en social- og sundhedsassistent eller hjælper uddannelse
 • Kan arbejde alene
 • Kan arbejde tværfagligt og er fagligt velfunderet
 • Har det fint med en travl og omskiftelig hverdag
 • Har et positivt og medmenneskeligt livssyn
 • Har en rehabiliterende tilgang til borgerne
 • Har flair for IT. Dokumentation i omsorgssystemer falder dig naturligt som en del af det daglige arbejde, og du er mundtligt velfunderet.
Vi tilbyder
Hvis du vælger at arbejde i Natgruppen kan du se frem til:
 • Nye udfordringer hver dag
 • At bruge din viden og dine erfaringer med mulighed for faglig sparring og udvikling
 • Velfærdsteknologi som en muligheds kultur
 • Du bliver en del af et fællesskab, hvor vi arbejder naturligt med social kapital og passer på værdien af denne.
 • At få medindflydelse og medansvar i forhold til ny organisation, til opgaver og varetagelsen af disse
 • En gruppe kollegaer, der er fleksible i samarbejde og omgang med hinanden, og er motiverede for arbejdet
 • Fællesmøder og løbende vidensdeling, hvor der drøftes faglige emner, og hvor sparring er en naturlig del 
 • En grundig introduktion til dine opgaver og til Kommunen
Vil du vide mere?
Er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Anne Mygind på 5116 2342 eller andmy@odense.dk, eller assisterende rehabiliteringsleder Mai-Britt Liedtke på 5142 8869 eller malie@odense.dk. 
 
Det praktiske
Ansøgningsfrist den 18.december 2018. Samtaler forventes afholdt den 21. december 2018.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
18-12-2018
Arbejdstid
Deltid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. januar 2019

Kontaktperson

Solveig Hauschildt
2428 8885
Mai-Britt Liedtke
5142 8869