Souschef til Næsby Skole

Vil du være en del af et åbent og udviklingsorienteret ledelsesteam? Er du god til at kommunikere og skabe relationer? Og er du administrativt stærk og struktureret?

Til Næsby Skole søger vi en ny souschef med afdelingsansvar for enten ungemiljøet eller børnemiljøet med tiltrædelse 1. februar 2019.

Om os
Næsby Skole er en tosporet byskole i det nordlige Odense, beliggende i villakvarter tæt på skov og å – og alligevel kun en cykeltur fra centrum. Vores skole er lokalområdets skole og skolen bruges af borgerne i Næsby både i og uden for skoletiden. Skolen er delt op i børneskole for 0.-5.kl., ungeskole for 6.-9.kl., og vi har en velfungerende SFO med ForårsSFO, SFO og SFO2. I alt knapt 400 elever.

Vi arbejder ud fra værdierne respekt, ansvarlighed og anerkendelse - med en vision om, at børnene skal lære, trives og leve bedst muligt. Vores elevgruppe er god og undervisningsparat, vi har både elevråd og rettighedsråd, aktive forældre, en god bestyrelse og en personalegruppe, som er fagligt dygtige, engagerede og med i skolens udvikling. Vi arbejder med ét stort fællesskab med plads til mange små fællesskaber, både fagligt og socialt.

Næsby Skole er fra 1931, med udvidelser i 40’erne og 60’erne, og i disse år er vi i gang med større renoveringer, så vi kan fremstå som ”Fremtidens Skole” med gode fysiske rammer.

Skolen er blevet en af Odense Kommunes Robotskoler bl.a. gennem projektet Børnene i Robotbyen. Det er et område, som vi gerne vil udvikle på de kommende år – samtidig med, at vi arbejder med god faglighed i alle fag og arbejder på at gøre undervisningen mere variabel og innovativ.

Vi arbejder som ”Unicef Rettighedsskole” og fortsætter trivselsarbejdet gennem dette koncept – ligesom vi arbejder for det globale udsyn både gennem Unicef og internationalt samarbejde.

Ledelsen består af skoleleder, souschef og afdelingsleder. Vi har i alt 42 medarbejdere på skolen.

Vi arbejder med ressourceteam på skolen og har i skoleåret 17/18 arbejdet med Professionelle Læringsfællesskaber, som vi fortsætter i år med organisering i storteam, hvor teamkoordinatorerne er med i Koordinerende Udvalg. Dette – og tæt samarbejde i MED og AMO – gør, at medarbejderne og ledelsen arbejder tæt sammen. Det er håbet, at det nyoprettede rettighedsråd sammen med elevrådet kan medvirke til at øge elevernes indflydelse og engagement, ligesom vi har en engageret bestyrelse. Forældregruppen giver god opbakning gennem møder, samtaler og frivillig hjælp. Sammen skal vi drive skole.

Om stillingen
Stillingen indebærer ledelse af enten børne- eller ungemiljø og dine opgaver bliver bl.a.
 • pædagogisk ledelse
 • personaleledelse
 • administrative opgaver, som fx skemalægning
 • IT-ansvar (hvis du har profilen til det).

Om dig
Forventningerne til vores nye souschef på Næsby Skole mange. Vi håber, at du er
 • god til at kommunikere og skabe relationer
 • god til at samarbejde med og lede både børn og voksne
 • parat til at indgå i et ærligt, fortroligt og loyalt samarbejde i ledelsesteamet med sparring og opgaveløsning
 • god til at reflektere alene og sammen
 • både brændende engageret og realistisk
 • struktureret og fokuseret
 • god til at balancere i rummet mellem det, der virker, og det, der skal udvikles
 • autentisk og humoristisk
 • ambitiøs på skolens vegne.

Fagligt håber vi, at du
 • er administrativt stærk og engageret
 • vægter trivsel højt - både hos børn og voksne
 • er stærk i konfliktløsning
 • kommunikerer tydeligt og nærværende – både i skrift og tale.
Det vil være en fordel, hvis du har teknologiforståelse og har stærke IT-kompetencer – både pædagogisk, teknisk og med praktisk erfaring med fx hjemmeside, men det er ikke afgørende.


Vi tilbyder
 • et åbent og udviklingsorienteret ledelsesteam
 • en rigtig god elevgruppe og deres aktive og engagerede forældre
 • en medarbejdergruppe, som er fagligt dygtige og vil børnene og skolen
 • mulighed for at deltage i et meningsfyldt arbejdsfællesskab for børnene og deres læring og trivsel på en både professionel og medmenneskelig måde
 • mulighed for kompetenceudvikling.
Vores nye souschef vil få en hverdag med mangfoldige opgaver, samarbejde på kryds og tværs, udviklingsarbejde især inden for pædagogik, teknologi og ledelse og blive en vigtig brik i et vigtigt arbejdsfællesskab – vi er her for børnene, og de fortjener det bedste hver dag.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen ønskes besat pr. 1. marts 2019 i henhold til overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation. 

Vil du vide mere?
Læs mere om os på Næsbys Skoles hjemmeside.
Vil du høre mere om Næsby Skole og forventningerne til vores nye souschef, er du velkommen til at kontakte skoleleder Berith Bonnesen på 30 33 43 42.
Du er naturligvis velkommen til at aftale besøg på skolen og kan regne med at det blive behandlet fortroligt.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 1. januar 2019.
Vi forventer at gennemføre 1. samtalerunde den 9. januar og 2. samtalerunde den 16. januar. Forud for en eventuel anden samtalerunde vil du blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse, løse en skolepolitisk case samt oplyse referencer.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Ledelse og Projektledelse, Undervisning - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
01-01-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. marts 2019

Kontaktperson

Berith Bonnesen
30 33 43 42