Assisterende rehabiliteringsleder til Lindegården og Hollufgårdsvej

Lindegården og Hollufgårdsvej søger en assisterende rehabiliteringsleder med socialfaglig baggrund pr 1. marts 2019. Du skal have lyst til faglig udvikling og personaleledelse.

Om os
Lindegården er botilbud for 13 psykisk udviklingshæmmede beboere, Lindegårdens beboere er en specialenhed. Beboerne er præget af udadreagerende adfærd som forsvarsmekanisme, derudover har en del af beboerne et psykiatrisk tillægshandicap og dom. Beboerne er kendetegnende ved at have et særligt behov grundet i deres handicap. Beboerne har brug for et miljø, hvor anerkendelse, tydelighed, struktur og respekt for den enkelte er i fokus. Beboernes særlige kendetegn er, at de ikke besidder sociale kompetencer, derfor arbejdes der individuelt med den enkelte. Fagligt arbejdes der ud fra den rehabiliterende tankegang, hvor Lindegårdens kerneopgave skal være gennemgående i alt det faglige arbejde.” at understøtte borgernes livskvalitet.

Beboerne er opdelt i to teams med henholdsvis 6 og 7 beboer i hvert teams. Personalet er på 24 medarbejdere og én studerende.

Lindegården er organisatorisk samlet under ”Særforanstaltningerne” sammen med Hollufgårdsvej og Grevenlund. Gennem de sidste 15 år har Lindegården været et specialpædagogisk bosted. Personalet har tilegnet sig en stor kompetence og professionalisme i arbejdet med beboerne. Lindegården modtager løbende supervision. Bostedet er et § 108tilbud.
 
Om jobbet
Stillingen som assisterende rehabiliteringsleder er ledelsesmæssigt placeret på niveau 5 i organisationen, og du vil i din hverdag være meget tæt på driften.

Du vil være nærmeste leder for medarbejderne på botilbuddene og refererer til rehabiliteringslederen. Som assisterende rehabiliteringsleder er du en del af Særforanstaltningernes samlede lederteam, som omfatter 2 assisterende rehabiliteringsleder og én rehabiliteringsleder.  
Du skal bedrive ledelse tæt på medarbejderne og kende deres hverdag, og give faglig sparring, coaching og opbakning. Din opgave bliver i høj grad at være med til at vedligeholde og understøtte den faglige udvikling, hvor vi arbejder med LA2, samt understøtte organisationens fælles målsætninger. Du skal kunne have fokus på at arbejde kreativt inden for de rammer, der er sat, så ressourcerne udnyttes bedst muligt.
 
Som leder i en forvaltning og en arbejdsplads i løbende udvikling skal du sikre implementering af nye tiltag, der kommer såvel centralt som lokalt fra. Vi har stort fokus på den faglige udvikling og på arbejdsmiljøet. Derfor forventes det at den assisterende rehabiliteringsleder har lyst og interesse i disse områder.
 
I stillingen ligger også en del administrative opgaver, som forventes løst lokalt af dig. Der er i den forbindelse ledelsesmæssig understøttelse fra centraladministrationen.
 
Dine opgaver bliver at
 • Varetage personaleledelse, faglig udvikling af personalet og kompetenceudvikling
 • Sikre at der er den nødvendige pædagogiske viden i afdelingen
 • Sikre at der løbende sker en tilpasning af afdelingen efter de til enhver tid udmeldte indsatsområder, både fagligt, strukturmæssigt og af økonomisk art
 • Sikre et pædagogisk miljø, hvor borgeren får hjælp til at træffe egne valg
 • Medvirke til et godt psykisk arbejdsmiljø
 • Have fokus på at beboernes psykiske habitus påvirker medarbejderne
 • Være en del af det pædagogiske team med henblik på sparring og ledelse både på Lindegården som på tværs af Særforanstaltningerne
Om dig 
Vi forventer at du
 • Har en socialfaglig grunduddannelse og erfaring inden for området
 • Erfaring med at lede – gerne et større pædagogisk arbejdssted
 • Kan inspirere den pædagogiske og tværfaglige debat
 • Kan arbejde selvstændigt og er robust
 • Har en dialogbaseret ledelsesstil og er god til at kommunikere og samarbejde
 • Brænder for denne specielle målgruppe og de faglige opgaver og udfordringer, som styrker beboernes indflydelse på eget liv
 • Ser muligheder frem for begrænsninger og kan gøre forskelligheder til en styrke
 • Tager udgangspunkt i Odense Kommunes ledelsesgrundlag (se www.odense.dk)
 • Er fleksibel og god til at uddelegere opgaver
 • Kan arbejde med samarbejdsplaner og dokumentation.
 • Har IT-erfaring, og gerne med kendskab til forskellige IT-systemer
 • Ambitiøs på Lindegårdens og Hollufgårdsvejs vegne i udvikling af vores faglighed
Vi tilbyder
 • En spændende lederstilling på en højt specialiseret arbejdsplads.
 • Et højt specialfagligt kvalificeret personale, som gerne vil være med til at tage ansvar for den pædagogiske udvikling og daglige drift.
 • En bred sammensat beboergruppe med mange pædagogiske udfordringer.
 • En organisation præget af dialog og forandring.
 • En ledergruppe, som samarbejder om.
 • En ledergruppe som hjælper og støtter hinanden.
 • Et aktivt Lokaludvalg.
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
 
Stillingen er på gennemsnitlig 37 timer om ugen, og med tiltrædelse pr. 1. marts 2019.
 
Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Ulla Leth 2949 9319.
 
Det praktiske
Ansøgningsfrist er onsdag den 19. december 2018.
 
Vi forventer at afholde 1. samtalerunde den 8. januar 2019, og evt. 2. samtalerunde 14. januar 2019. Kandidater som inviteres til 2. samtale vil blive bedt om at udfylde en personprofiltest i perioden mellem de to samtaler. Du kan blive bedt om udarbejdelse af en case ved 2. samtalerunde.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Ledelse og Projektledelse
Ansøgningsfrist
19-12-2018
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. marts 2019 eller snarest muligt

Kontaktperson

Ulla Leth
29499319