Supervisor til Uddannelse 2 i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Uddannelse 2 i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen søger en supervisor 15 timer ugentligt med start 1. januar 2019.

Om os
I Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har vi som overordnet mål, at alle skal i uddannelse og job. Det er en stor udfordring, og vi arbejder til stadighed med at iværksætte nye tiltag. Vi vil noget – og vi vil lykkes.
 
Det betyder i praksis, at forvaltningen skal løse kerneopgaven om job og uddannelse i tæt samarbejde med Kommunens virksomheder, institutioner, frivillige, andre organisationer og borgerne selv.


Forvaltningen arbejder ud fra de 5 principper:
 • Uddannelse og job først
 • Hos os er hver dag en træningsdag mod uddannelse eller job
 • Vi bruger vore ressourcer dér, hvor flest kommer i uddannelse eller job
 • Borgerens situation definerer altid det konkrete samarbejde på tværs
 • Den første medarbejder, borgeren møder, har koordineringsansvaret  

I Uddannelse 2 arbejdes der blandt andet med de unge aktivitetsparate, som vurderes til ikke at kunne påbegynde uddannelse eller beskæftigelse inden for de nærmeste 12 måneder. Mange af disse unge har psykiske udfordringer. De kan lide af angst, ensomhed, spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd, depressioner, stress og ADHD etc. Nogle i lettere grad uden diagnoser - men også mange i svær grad. En del af de unge har sideløbende et misbrug.
 
Psykiske udfordringer viser sig at være den væsentligste årsag til, at en stor del af målgruppen ikke umiddelbart kan indgå i en virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats. Dette mønster, vil vi gerne forsøge at bryde.
  
Vi ønsker derfor en supervisor, som fagligt kan gå ind og styrke medarbejderne gennem undervisning, sparring, feedback og supervision og dermed være med til at løfte videns- og handleniveauet hos rådgivere og indsatsfolk på beskæftigelses- og servicelovsområdet. Fokus vil være på medarbejdere, der arbejder med unge mellem 18 og 30 år.
 
Om jobbet
Arbejdsopgaverne vil være:
 • Øge vidensniveauet om psykisk sårbarhed hos unge blandt vores medarbejdere
 • Styrke vores medarbejders sikkerhed og handlekompetence
 • Være tilgængelig for sparring i konkrete og komplekse forløb
 • Yde feedback og udvikle vores feedbackkultur  
 • Først og fremmest trives og gnistre som en aktiv forandringsagent/medspiller blandt vores medarbejdere i deres hverdagspraksis  
 
Om dig
Vi ønsker en supervisor, der:
 • Har bred erfaring indenfor ungeområdet
 • Har erfaring med supervision af grupper
 • Har erfaring med psykiske sårbar og udsatte unge
 • Har viden om psykiatriske diagnoser og problematikker
 • Kan yde feedback til forskellige faggrupper
 • Kan arbejde selvstændigt, fleksibelt og prioritere opgaver
   
Vi tilbyder
 • En mulighed for at træde ind i et spændende kommunalt spændingsfelt, hvor du får mulighed for at gøre en stor forskel
 • Samarbejde med en masse dybt engagerede medarbejdere og samarbejdspartnere, som også brænder for at få de unge i gang med en relevant uddannelse
 • At blive en del af en mangfoldig medarbejderstab både i Uddannelse 2 og den samlede forvaltning
 • En mulighed for at sætte dit eget præg på udviklingen med relationer ud i hele organisationen og ud til eksterne samarbejdspartnere  
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
 
Vil du vide mere?
For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Merete W. Josefsen på 5146 3973.

Du kan læse mere om Odense Kommune som arbejdssted og om forvaltningen på odense.dk. Her kan du også læse meget mere om vores beskæftigelsespolitik, vores Strategi for mødet med borgeren og vores uddannelsesstrategi.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er fredag den 14. december 2018. Vi forventer, at afholde samtaler den 19. december 2018.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
14-12-2018
Arbejdstid
Deltid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. januar 2019

Kontaktperson

Merete W. Josefsen
5146 3973