Daglig pædagogisk leder til Børnehuset Mælkebøtten

Børneinstitution Højby Hjallese søger en daglig pædagogisk leder til Børnehuset Mælkebøtten med tiltrædelse den 1. marts 2019.
 
Børnehuset Mælkebøtten er en del af børneinstitution Højby - Hjallese, som består af 5 børnehuse: Skovløkken, Mælkebøtten, Bolden, Bjørnemosen & Brobækken.
 
Børnehuset Mælkebøtten
Børnehuset er normeret til 12 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn.
Personalet er godt fagligt funderet og har et udtrykt ønske om at være i faglig udvikling. Det er kendetegnende for det pædagogiske arbejde, at der er fokus på kerneopgaven, hvor det handler om at understøtte barnets dannelse gennem leg og læring. Personalet er optaget af, at gøre hverdagen, så meningsfuld som muligt for børnene. Der arbejdes ud fra de pædagogiske læreplanstemaer samt de tre temaer: sprog, dannelse og tidlig indsat.
I 2019 vil der være fokus på implementeringen og forankringen af et sprogprojekt igangsat i 2018.

Endvidere har Mælkebøtten en pædagogisk platform, der hviler på følgende:
Motorik, bevægelse, sundhed, trivsel og stærke fællesskaber.
Børnehuset har frokostordning.

Vil du vide mere om Mælkebøtten, det nærværende samarbejde med forældrene og se vores præsentationsfilm, så se mere her
 
Ledelsesteam og ledelse.
I institutionen er der et velfungerende ledelsesteam, som tilstræber at turde tænke og gennemføre forandringer, og hvor det forventes at alle bidrager med en anerkendende, engageret og konstruktiv tilgang til de udfordringer vi møder, både på institutionsplan og på husniveau.
 
Om dig
Som daglig pædagogisk leder i Højby Hjallese er det naturligt og ønskeligt, at du tænker dig som værende en person, der:
  • Har en tydelig, ærlig, og synlig kommunikation med personale og andre interessenter.
  • Er den drivende kraft og ansvarlig for at gennemføre en synlig pædagogisk udviklende proces.
  • Er børnehusets naturlige ansigt og repræsentant indadtil og udadtil. Det skal være selvfølgeligt og trygt for forældre og andre at henvende sig.
  • Kan udvikle og implementere tydelige faglige mål for børnehuset, der sikre en tidssvarende udvikling i pædagogik og drift.
  • Er synlig, anerkendende og handlekraftig i forhold til personaleledelse.
Du skal have kendskab til ledelse og gerne ledelseserfaring. Der vil blive lagt stor vægt på at du har indsigt i hvem du er og har gjort dig klart, hvordan du ønsker at virke og være som leder.

Du skal desuden have gjort dig tanker om og kunne formulere hvordan du på operationelt plan forestiller dig ledelse udmøntet til glæde, inspiration og udvikling for medarbejdere, børn og forældre.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
For yderligere oplysninger om stillingen kan du kontakte institutionsleder Lotte Vesterholm Thomsen på 2027 4978 eller llv@odense.dk

Vi opfordrer til, at du inden ansøgning om stillingen tager kontakt til institutionsleder Lotte Vesterholm Thomsen for aftale om besøg i huset.
 
Det praktiske
Ansøgningsfrist er torsdag den 3. januar 2019.

1. samtaler forventes afholdt i uge 3 2019, og 2. samtaler forventes afholdt i uge 4 2019. Går du videre til anden samtalerunde, vil du blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Ledelse og Projektledelse
Ansøgningsfrist
03-01-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. marts 2019

Kontaktperson

Lise Lotte Vesterholm Thomsen
2027 4978