Afdelingsleder til Enghaveskolens Børnehave og Børnemiljø - Genopslag

Har du kendskab til vidtgående specialundervisning?
Vil du være med til at videreudvikle Enghaveskolens Børnehave og Børnemiljø?
Har du lyst til at udøve daglig ledelse for personalet i begge grupper?
Ser du medarbejderinddragelse som en styrke?

Stillingen er i genopslag for at tiltrække et bredere felt af kandidater.

Til vores Børnehave og Børnemiljø søger vi en afdelingsleder med kendskab til vidtgående specialundervisning.
Der er tale om en nyoprettet stilling med tiltrædelse senest 1. marts 2019.

Bliv en del af et velfungerende og udviklingsorienteret ledelsesteam
Som afdelingsleder på Enghaveskolen vil du blive en del af et velfungerende og udviklingsorienteret ledelsesteam på 5 personer, som i dagligdagen har fokus på kerneopgaven og optimal drift - herunder er i daglig kontakt med skolens teams.
Du vil derfor være tæt på praksis, så du kan udøve børne- og elevcentreret ledelse i sparring med medarbejderne og evaluere de fastlagte mål via dataindsamling som dokumentation for udvikling.

Vi er drevet af ønsket om at lave en så god børnehave og skole som muligt for vores målgruppe og af at finde balancen mellem at udvikle skolen - sammen med vores personale - og samtidig fastholde den bedst mulige hverdag for børnene.

Om jobbet
Der er tale om en nyoprettet stilling med hovedvægt på følgende arbejdsopgaver:
 • Daglig personaleleder for børnehave og børnemiljø
 • Deltage i pædagogiske og psykologiske fora internt og eksternt
 • Være ledelsens tovholder ift. skolebiblioteksfunktionen
 • Varetage visitation til Børnehaven og Børnemiljøet i samarbejde med souschef
 • Samarbejde med skolens souschef i udviklingen af Børnehavens læringsplaner
Om Enghaveskolen og Børnehaven
Enghaveskolen tilbyder vidtgående specialundervisning til elever i alderen 6-18 år. Der er tale om elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser - primært elever med diagnoser inden for det autistiske spektrum.
Børnehaven for de 2-6 årige er en integreret del af skolens børnemiljø, som desuden omfatter børnehaveklassen og indskolingsklasserne.  

Begge enheder er organiseret som heldagsstilbud, hvilket betyder, at det samlede personale arbejder sammen om børn/elever i et ”læringsrum”. Der er meget stor spredning i funktionsniveauet inden for en gruppe/klasse. Dette betyder, at der stilles store krav til personalets indfølings- og omstillingsevne samt nærvær.
Der tages udgangspunkt i elevernes forudsætninger og udviklingsalder med afsæt i undervisningsministeriets trinmål eller de lokale læringsplaner.

Om dig
Vi søger en afdelingsleder med kendskab til institutions- og skoleområdet og kendskab til specialtilbud - gerne autismeområdet - og som:
 • Gennem anerkendende og tydelig kommunikation har evnen til at bidrage aktivt til ledelse af en stor personalegruppe
 • Vil udøve pædagogisk og strategisk ledelse tæt på medarbejdernes dagligdag, styre processer og skabe rammer med og for medarbejderne
 • Har evnen til at motivere og styrke andre
 • Har en konstruktiv og reflekterende tilgang til udfordringer
 • Har evnen til at formidle effektivt - både i skrift og tale
 • Kan tage beslutninger, som også kan være svære eller med risici
 • Kan have mange bolde i luften og bevare overblikket
 • Vil indgå i netværk med samarbejdspartnere på alle niveauer
 • Er positiv i dagligdagen og har en god humor 
Fagligt forestiller vi os, at du har en bacheloruddannelse som enten lærer eller pædagog og er villig til at gennemføre en lederuddannelse på sigt. Erfaring med vidtgående specialundervisning er en klar fordel.
Du har - eller kan hurtigt opnå - viden om lovgivningen inden for vores felt: dagtilbud, folkeskoleloven, arbejdstidsregler for flere faggrupper og andet relevant lovstof.
 
Vi tilbyder
Vi tilbyder en spændende arbejdsplads med masser af udfordringer og meget engageret medarbejdere, som brænder for kerneopgaven. Vi har tradition for at indgå i faglige og tværfaglige fællesskaber og sætter pris på daglig sparring og gensidig respekt såvel på egen skole som på tværs i kommunen.
 
Vil du vide mere?
Læs mere om os på vores hjemmeside.
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte skoleleder Jørgen Schoop på 6375 3500.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
Tiltrædelse er snarest muligt og senest 1. marts 2019.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er tirsdag den 1. januar 2019.

Der vil blive afholdt to samtalerunder: 1. samtalerunde gennemføres tirsdag den 8. januar 2019 og 2. samtalerunde tirsdag den 15. januar 2019.
Ansøgere, som går videre til 2. runde, vil blive bedt om at gennemføre en personprofiltest.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Ledelse og Projektledelse, Undervisning - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
01-01-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
Senest 1. marts 2019

Kontaktperson

Jørgen Schoop
6375 3500