Lærer til voksenspecialundervisningen til afdelingen for sent erhvervet hjerneskade - CSV Odense


                                                                                          
 
CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup. Specialundervisning for Voksne søger 1 lærer til undervisning af borgere med sent erhvervet hjerneskade. Stillingen er en fast stilling på 37 timer til besættelse pr. 1. december 2019. 

Om CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup
CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup er placeret i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Uddannelse 1 i Odense Kommune. Centret betjener primært Odense, Nordfyns og Assens kommuner og for Region Syd sygehusundervisning på Retspsykiatrisk Afd. i Middelfart.
Centret har afdelinger i Odense og Assens, men driver også undervisning på en lang række eksterne undervisningssteder. Senhjerneskadeundervisningen foregår på Rismarksvej 80, CSV Odense og afdelingen Odensevej 29 B i Assens.
Personalet består ud over ledelse af lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere og kontor-/servicemedarbejdere. Den samlede medarbejderstab udgør ca. 119 ansatte.
 
Vil du undervise voksne med sent erhvervet hjerneskade og være med i front, når det gælder specialundervisning for voksne, så er der 1 ledig stilling ved Center for Specialundervisning for Voksne på CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup. Stillingen er i afdelingen for undervisning af personer, som har fået en sent erhvervet hjerneskade.

Undervisningen foregår inden for rammerne af Lovbekendtgørelse om specialundervisning for voksne nr. 658 af 3. juli 2000, som ændret ved § 2 i lov nr. 592 af 24. juni 2005.

Undervisningen er fordelt på hverdage med fast ugentlig undervisningstid og mødevirksomhed til teamsamarbejde og afdelingsmøder samt fast fremmødetid i henhold til arbejdstidsreglerne. 
CSV har egne lokaler på Rismarksvej 80 i Odense og på Odensevej 29 b i Assens.
Desuden er der undervisning på andre matrikler efter aftale.

Om Jobbet
Opgaverne bliver:
 • undervisning af borgere, som er senhjerneskadede som følge af en blodprop eller hjerneblødning eller sygdom, som har givet en hjerneskade.
 • undervisning i forskellige fag og emner og temaer efter aftale, men kunne eksempelvis være kognitionsundervisning, musik, læsning, matematik, træværksted, idræt/motion og kommunikation
 • kerneopgaven er at bringe borgerne videre i forhold til uddannelse eller job og at hjælpe dem til at        
 • kunne deltage så aktivt i samfundslivet som muligt
 • pårørendekontakt
 • indgå i et fast team
 • deltagelse i teammøder og afdelingslærermøder
 • anden mødevirksomhed
 • særligt aftalte opgaver
Om dig
Vi ser gerne, at du kan genkende dig selv i følgende stikord:
 • læreruddannet evt. med specialundervisningserfaring i forhold til voksne med hjerneskader
 • har bred faglig kompetence
 • initiativ og ansvar
 • engagement og energi
 • teamsamarbejde
 • høj faglighed og kvalitet
 • fleksibilitet og selvstændighed
Vi tilbyder
 • en voksenspecialundervisningsafdeling med 3 teams, hvor der er tilknyttet 16 lærere, 1 audiologopæd og 1 pædagogmedhjælper
 • et spændende og udviklingsorienteret specialundervisningsmiljø med flere projekter
 • god mulighed for selv at være med til at præge dine opgaver
 • et attraktivt undervisningscenter med ansvarlighed, åbenhed og tillid, hvor kursisterne er i centrum
 • at arbejde i et selvstyrende team
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
Yderligere information fås ved henvendelse til leder af voksenspecialundervisningsafdelingen Anders Thomsen på 6375 3900 eller direkte på 6375 3909 eller på asth@odense.dk. Træffes ikke i uge 42 grundet ferie.

Der afholdes informationsmøde torsdag d. 8.11 kl. 15.00 – 16.00 på Rismarksvej 80 5200 Odense V. Se også vores hjemmeside: www.csv-odense.dk

Det praktiske
Ansøgningsfrist fredag den 16. november 2018. Samtaler forventes afholdt mandag den 26. november 2018 kl. 12.00 - 16.30 og onsdag den 28. november 2018 kl. 12.00 - 16.30.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Undervisning - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
16-11-2018
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. januar 2019

Kontaktperson

Anders Thomsen
6375 3909