Dynamisk og struktureret souschef til Enghaveskolen

Vil du bidrage til at videreudvikle Enghaveskolen som den gode skole for både elever og medarbejdere?
Er din force at arbejde projektorienteret, igangsætte og gennemføre aktiviteter?
Kommunikerer du præcist og tydeligt både i skrift og tale?
Ser du medarbejderinddragelse som en styrke?

Har du lyst til at udøve daglig teamledelse?
 
Vi skal have ansat en ny souschef, da vores nuværende er blevet skoleleder på en anden skole i kommunen.

Om os
Enghaveskolen er en skole med integreret børnehave, der tilbyder vidtgående specialundervisning til elever i alderen 6-18 år med gennemgribende udviklingsforstyrrelser - primært elever med diagnoser inden for det autistiske spektrum.
Skolen er opdelt i afdelinger: børnemiljø, mellemtrin og udskoling. Børnehaven for 2-6 årige er en integreret del af skolens børnemiljø. Begge enheder er organiseret som heldagsstilbud, hvilket betyder, at det samlede personale arbejder sammen om børn/elever i et ”læringsrum”. Der er meget stor spredning i funktionsniveauet inden for en gruppe/klasse.
Der tages udgangspunkt i elevernes individuelle forudsætninger og udviklingsalder med afsæt i undervisningsministeriets trinmål eller de lokale læringsplaner.
 
Bliv en del af et velfungerende og udviklingsorienteret ledelsesteam
Som souschef på Enghaveskolen vil du blive en del af et ledelsesteam på 5 personer, som i dagligdagen har fokus på kerneopgaven og den daglige drift - herunder at være i daglig kontakt med et antal team. Du skal være tæt på praksis, så du kan udøve elevcentreret ledelse i sparring med medarbejderne. Du skal kunne evaluere de fastlagte mål via dataindsamling som dokumentation for udvikling.
Vi er drevet af ønsket om at lave en så god skole som muligt for vores elever, og vi finder balancen mellem at udvikle skolen - sammen med vores personale - og samtidig fastholde den bedst mulige skolehverdag.

Vi tilbyder en spændende arbejdsplads med masser af udfordringer og et meget engageret personale, som brænder for kerneopgaven. Vi har tradition for at indgå i faglige og tværfaglige fællesskaber og sætter pris på daglig sparring og gensidig respekt såvel på egen skole som på tværs i kommunen.

Om jobbet
Ud over at varetage pædagogisk ledelse, indgår du i skolens ledelsesteam med hovedvægten på følgende arbejdsopgaver:
 • kort- og langsigtet strategiarbejde
 • styre processer og skabe rammer for skolens fortsatte udvikling
 • stedfortræder for skolelederen - herunder deltagelse i forvaltningsmøder
 • tovholder på administrative og organisatoriske opgaver i forhold til skoleårets planlægning
 • i samarbejde med sekretær at administrere IT-baserede platforme - herunder skolens hjemmeside og intern digital personalekommunikation
 • diverse øvrige administrative ledelsesopgaver

Om dig
Det væsentligste for os, at du gennem anerkendende og tydelig kommunikation evner at bidrage aktivt til ledelse af en stor personalegruppe samt besidder evnen til at formidle effektivt - både i skrift og tale. 
Vi søger dertil en souschef, som:
 • Vil udøve pædagogisk og strategisk ledelse tæt på medarbejdernes dagligdag, styre processer og skabe rammer med og for medarbejderne
 • Er en stærk procesleder, som formår at drive store og små udviklingsprojekter og få dem afsluttet
 • Tænker strategisk, langsigtet og formår at kommunikere målsætninger tydeligt
 • Har evnen til at motivere og styrke andre
 • Har en konstruktiv og reflekterende tilgang til udfordringer
 • Kan tage beslutninger, som også kan være svære eller med risici
 • Holder mange bolde i luften og bevare overblikket
 • Vil varetage opgaver i forbindelse med pasningsordningen
 • Vil være kontaktperson for visitationer
 • Vil indgå i netværk med samarbejdspartnere på alle niveauer
 • Er positiv og har en god humor 
Fagligt forestiller vi os, at du har en bacheloruddannelse gerne som lærer kombineret med lederuddannelse og/eller med ledelseserfaring, men andre uddannelser kan også være relevante.
Erfaring inden for specialundervisningsområdet vil være en fordel.
Du skal have eller være villig til at opnå viden om lovgivningen inden for vores felt: dagtilbud, folkeskoleloven, arbejdstidsregler for flere faggrupper samt andet relevant lovstof.

Vil du vide mere?
Læs mere om Enghaveskolen på vores hjemmeside.
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte skoleleder Jørgen Schoop på 6375 3500.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation.
Tiltrædelse ønskes pr. 1. januar 2019 eller snarest muligt.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er torsdag den 15. november 2018.

Der vil blive afholdt to samtalerunder. Første samtalerunde gennemføres tirsdag den 20. november 2018 og 2. samtalerunde tirsdag den 27. november 2018.
Ansøgere, som går videre til 2. runde, vil blive bedt om at gennemføre en personprofiltest.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Ledelse og Projektledelse, Undervisning - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
15-11-2018
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. januar 2019

Kontaktperson

Jørgen Schoop
6375 3500