Engagerede tale-/sprogkonsulenter til Sundhed og Forebyggelse

I Sundhed og Forebyggelse søger vi snarest muligt engagerede tale-/sprogkonsulenter til følgende; fast stilling på 37 timer ugentligt, fast stilling på 33 timer ugentligt samt et barselsvikariat på 37 timer ugentligt.
 
Du vil som ny tale-/sprogkonsulent blive en del af en tværfaglig enhed bestående af psykologer, sundhedsplejersker, tale-/sprogkonsulenter, ekstra sprogstøtter, ergo-/fysioterapeuter, professionsbachelorer i kost og ernæring og familiebehandlere i Sundhed og Forebyggelse/SoF.

Om os
SoF er en del af Sundhed og Forebyggelsesafdelingen, som er én afdeling ud af de seks som samlet set udgør Børn og Ungeforvaltningen. Udover Sundhed og Forebyggelse er der følgende afdelinger; Skole-, Dagtilbud-, Familie og Velfærd-, Økonomi og Styring-, Politik og Strategiafdelingen.

Sprog indsatsen tager udgangspunkt i at forebygge og inkludere i almenområdet i dagtilbud og skole-regi. Tilgangen til arbejdet er relations - og procesorienteret, hvor vi samarbejder med pædagoger, forældre og barnets øvrige netværk, i de lærings- og udviklingsmiljøer, børnene befinder sig i. Samarbejdet foregår på tværs af faggrænser, hvor fagligheden bringes i spil, som led i en undersøgende og udviklende proces i bl.a. det tværfaglige team.

Om jobbet
Tale-/sprogkonsulentens hovedarbejdsopgave er konsultativ rådgivning og vejledning til forældre og fagpersoner ift. barnets sproglige udviklingsmuligheder og behov i læringsmiljøet. I vejledningsforløbet kan indgå observation, kortere undervisningsforløb eller test som grundlag for udarbejdelse af konkrete mål/handleplaner sammen med barnets omgivelser.

Om dig
 • Du er uddannet logopæd/audiologopæd eller har en pædagogisk uddannelse med en overbygning i specialpædagogisk diplom i tale/sprog området.
 • Du kan se mening i at arbejde med barnet i fællesskabet og med fokus på strategierne for sprog, dannelse og tidlig indsats i Odense Kommune
 • Du kan og har evne til at arbejde selvstændigt og tværfagligt
 • Du er relations skabende og formår at kommunikere med de interessenter der er i barnets miljø
 • Du er fleksibel og har overblik til at prioritere i mellem mange opgaver
 • Du er udviklings- og omstillingsparat
 • Gerne interesse og erfaring inden for børn med pragmatiske vanskeligheder
Vi tilbyder
 • Fagligt engagerede og erfarne kolleger, i et åbent og godt kollegialt samvær
 • Arbejdsopgaver inden for vejledning, rådgivning, undervisning af både børn, forældre og faglige samarbejdspartnere.
 • Et fokus på tidlig og rettidig indsats i tværfagligt regi
 • Mulighed for faglig og personlig udvikling
 • Mulighed for at arbejde med mange forskelligartet behov hos børnene og i børnemiljøerne
 • Et spændende og varieret job på en dynamisk arbejdsplads
Der vil være udgående opgaver i byen, hvor transport må påtænkes. Der stilles el-cykel til rådighed.

Lyder ovenstående som noget for dig, hører vi gerne fra dig.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
Stillingerne ønskes besat 1. december 2018.

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at henvende dig til faglig koordinator Malene Clausen på 2427 5346 eller på mac@odense.dk eller teamleder Mie Villemoes på 2938 6343 eller på mvil@odense.dk.

Det praktiske
Ansøgningsfrist mandag den 22. oktober 2018. Samtaler forventes afholdt mandag den 29. oktober 2018.
Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt. Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
22-10-2018
Arbejdstid
Fuldtid, Deltid
Varighed
Fast, Tidsbegrænset periode
Tiltrædelse
1. december 2018

Kontaktperson

Mie Villemoes
2938 6343
Malene Clausen
2427 5346