Pædagog med autismekendskab til STU Rismarksvej

Har du kendskab til unge med udfordringer inden for autismespektret? Og brænder du generelt for at være med til at gøre en forskel for unge med særlige behov? Så har vi det perfekte pædagogjob til dig i en skoleverden, hvor vi danner og uddanner unge mennesker!
 
På grund af elevstigning søger CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup en pædagog til en 33 timers stilling til STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) på vores afdeling på Rismarksvej 80, 5200 Odense V. Stillingen er tidsbegrænset til 30. juni 2019 og er til besættelse 1. december 2018.
 
Om os
STU'en er et ungdomsuddannelsestilbud til unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. STU’en har til formål at de unge tilegner sig personlige, sociale og faglige kompetencer, der sætter dem i stand til at leve et så selvstændigt og aktivt voksenliv som muligt ud fra deres forudsætninger.

Stillingen er i skolens ene team med unge inden for autismespektrumområdet. Som ansat på CSV bliver du en del af skolens samlede STU-tilbud, der er fordelt på fire matrikler, og derfor skal man som udgangspunkt kunne se sig selv i centerets øvrige afdelinger.
 
Stillingen er i STU Struktur 2, hvor eleverne generelt er meget udfordret af autismespektrumforstyrrelser. Foruden den ledige pædagogstilling består teamet af yderligere en pædagog, en lærer og en pædagogmedhjælper til de 12 elever, der er i teamet. Som pædagog og teammedlem forventes det, at man tager del i planlægning og udførsel af aktiviteterne og undervisningen med respekt for faglighederne.
 
Både aktiviteter og undervisning tilrettelægges ud fra et bredt undervisningsbegreb og tager udgangspunkt i hver enkelt elevs behov, interesser og nærmeste udviklingszone. Aktiviteter og undervisning skal blandt andet bestå af brug af tekniske kommunikationshjælpemidler, som lærer de unge at blive bærere af deres egen struktur. Der er desuden fokus på at opøve og afklare de unges personlige og sociale kompetencer, så de bliver bedst muligt rustet til tilværelsen efter endt STU.
 
Om jobbet
Dine opgaver bliver:
 • sammen i et tværfagligt team at varetage undervisningsmæssige opgaver og aktiviteter
 • at tage del i skriftlig dokumentation og evaluering
 • at deltage i mødevirksomhed omkring eleverne, i teamet, i afdelingen og i hele centeret
 • at medvirke til en fortsat udvikling af dette særlige undervisningstilbud
 • at være kontaktperson for en gruppe elever og tage ansvar for deres STU-forløb
 • at samarbejde med forældre/pårørende, bosteder, værksteder og andre centrale personer i de unges liv
Om dig
Vi forventer:
 • at du har en pædagogfaglig grunduddannelse; gerne med PD i specialpædagogik eller dele heraf
 • at du har kendskab til og erfaring med autismepædagogik
 • at du kan arbejde selvstændigt og samtidigt tage ansvar for, at I som team lykkes med opgaven
 • at du er bekendt med din egen faglighed og kan arbejde tværfagligt
 • at du kan begå dig i den skriftlige dokumentation, opstilling af delmål og evaluering af disse
 • at du er engageret, fleksibel, omstillingsparat og fagligt nysgerrig
 • at du har en anerkendende tilgang til elever med særlige behov
 • at du er bevidst om og positiv over for at være ansat i en politisk styret organisation
 • at du møder verden med et smil
 • at du har kørekort
Vi tilbyder
 • en personalegruppe, der arbejder selvstændigt og i selvstyrende teams
 • en spændende, engageret og fagligt stærk personalegruppe, der agerer inkluderende
 • en mulighed for at være med til at tilrettelægge eget arbejde
 • kollegial sparring/coaching
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
Er du velkommen til at kontakte leder Christen Seerup på csee@odense.dk eller på 2929 1488, hvis du har brug for flere oplysninger om stillingen.
 
Det praktiske
Ansøgningsfrist den 24. oktober 2018. Samtaler forventes afholdt fredag den 26. oktober 2018 fra kl. 12.00. Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
24-10-2018
Arbejdstid
Deltid
Varighed
Tidsbegrænset periode
Tiltrædelse
1. december 2018

Kontaktperson

Christen Seerup
2929 1488