Skoleleder til Ubberud Skole

Er du en stærk kommunikator og relationsskaber?
Kan du stå i spidsen for og fortsat udvikle Ubberud Skole?
Er ordentlighed, respekt og teamsamarbejde nøgleord for dig?
 
Vi genopslår denne stilling for at tiltrække et bredere felt af kvalificerede ansøgere.
 
Vores skoleleder går på pension, og derfor søger vi en ny skoleleder til Ubberud Skole.
Vi søger en skoleleder med glimt i øjet, gode kommunikative evner og forståelse for skolens rolle i og for lokalområdet.
 
Om skolen
Ubberud Skole er en tosporet skole med knap 400 elever og 40 ansatte beliggende i det vestlige Odense.
Vi er en skole med højt til loftet og med et engageret personale, der gerne vil eleverne og hinanden på tværs af afdelinger. Sammenhold, hjælpsomhed og humor er vigtige nøgleord. Ubberud Skole er stærkt forankret i lokalområdet, og der er god forældreopbakning og tradition for en aktiv skolebestyrelse.
 
Skolen er opdelt i 3 afdelinger (indskoling, mellemtrin og udskoling), hvor lærere og pædagoger arbejder tæt sammen i selvstyrende årgangs- og afdelingsteams i professionelle læringsfællesskaber. Ledelsesteamet består ud over skolelederen af souschef (indskolingsleder), udskolings- og læringscenterleder samt en administrativ leder, der deles med de to naboskoler Korup Skole og Paarup Skole.
 
Vi arbejder bla. med parallellagte timer i årgangene, fordybelsesdage, målsamtaler, glidende overgange samt dannelses- og antimobbestrategier.
 
Om jobbet
Du skal i samarbejde med skolens engagerede medarbejdere og forældre stå i spidsen for og fortsat udvikle skolen pædagogisk og værdimæssigt med fokus på alle elevernes faglige udvikling og trivsel.
 
Den nye skoleleder forventes - sammen med det øvrige ledelsesteam - at forene skolens kultur, traditioner og værdier med nye visioner og ideer. Vi forventer, at du har ambitioner på skolens vegne - fagligt og pædagogisk, men blik også for medarbejdernes trivsel og udvikling og fortsat vil have fokus på den daglige trivsel i medarbejdergruppen.
 
Du skal have øje for at vedligeholde, motivere og fremme et arbejdsmiljø, som giver mulighed for at videreudvikle personalets innovative og visionære pædagogiske kompetencer.

Du bliver leder for et ledelsesteam, hvor ordentlighed, respekt og teamsamarbejde er nøgleord.
Vi forventer fagligt og ledelsesmæssig sparring i et loyalt samspil med både humor og seriøsitet.
 
Læs mere om stillingen, skolen og organisationen i Job- og Personprofilen
 
Om dig
Ledelsesmæssigt forventer vi, at du:
 • Er en stærk kommunikator, der informerer og skaber transparens internt samt giver omverdenen indblik i skolens hverdag
 • Griber dagens udfordringer
 • Besidder en høj pædagogisk faglighed
 • Blik for den enkelte medarbejders kompetencer, ressourcer og udviklingsperspektiver
 • Har mod til at fastholde en retning over længere tid
 • Involverer lokalsamfundet som en vigtig medspiller i skolens virke
Personligt forventer vi, at du:
 • Er stærk i relationerne og møder elever, forældre og medarbejdere med et smil og åbent sind
 • Har humor
 • Er nærværende
 • Er vedholdende
 • Er synlig blandt elever og medarbejdere
 • Har lyst til både at indgå i og være chef for et ledelsesteam
 
Sparring og ledernetværk
Som nyansat skoleleder får du en grundig introduktion til forvaltningen og til Odense Kommune som arbejdsplads. I Børn- og Ungeforvaltningen understøttes tværgående projekter og udvikling af den enkelte leder. Vi har velfungerende ledernetværk på skoleområdet, hvor ledelseskolleger giver hinanden faglig sparring, og du vil deltage i sparringsmøder med skoleafdelingens ledelse. Herudover vil du få mulighed for at indgå i børn- og ungeledergrupper, hvor du sammen med andre ledere arbejder på tværs af fagligheder på 0-18 års området. Desuden etableres et mentorforløb med en af vores erfarne skoleledere.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen ønskes besat i henhold til overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation.
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles i overensstemmelse med ”Rammeaftale om kontraktansættelse”.
Stillingen ønskes besat pr. 1. februar 2019.
 
Vil du vide mere?
Du kan læse mere på Ubberud Skoles hjemmeside.
Vil du høre mere om Ubberud Skole og forventningerne til den nye skoleleder, er du velkommen til at kontakte skolechef Nikolaj Juul Jørgensen på 2913 5754 eller udskolingsleder Helle Pape Vestergaard på 4020 5791 eller hepve@odense.dk – og sidstnævnte hvis du ønsker du at aftale besøg på skolen.
 
Det praktiske
Ansøgningsfristen er torsdag den 29. november 2018.

1. samtalerunde gennemføres mandag den 10. december 2018 og 2. samtalerunde tirsdag den 18. december 2018.
Forud for en 2. samtalerunde vil du blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse, løse en skolepolitisk case samt oplyse referencer.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Ledelse og Projektledelse, Undervisning - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
29-11-2018
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. februar 2019

Kontaktperson

Nikolaj Juul Jørgensen
2913 5754
Helle Pape Vestergaard
4020 5791