Sundhedsuddannet medarbejder til Vista Hus

Bostedet har som overordnet formål at medvirke til at højne mestringsevnen og livskvaliteten hos en meget udsat borgergruppe, ved at tilbyde tæt kontakt og støtte op om de basale behov.

Om os
Vista Hus er et rehabiliterings-og behandlingstilbud til borgere med dobbelt diagnose, dvs mennesker med svære sindslidelser, et omfattende stof og/eller alkoholmisbrug, behandlingsdomme samt store sociale problemer.
 
Det nye bosted er et tilbud om et kortere eller længere varende bosted for de borgere der af forskellige årsager ikke magter at bo i egen bolig, og som har brug for en særlig ramme der på sigt kan skabe kompetencer til at bo i eget hjem.
 Håbet er, at der kan etableres en træningsbane hvor målgruppen kan udvikle sociale kompetencer og arbejde hen i mod at kunne klare sig selv i egen bolig.
 
Om jobbet
Dagligdagen vil byde på en integreret indsats omkring støtte til behandling af sindslidelse, misbrug og hjælp til at opnå større ressourcer til at klare de psykosociale udfordringer den enkelte beboer måtte have.
 
Vista Hus har et tæt samarbejde med de tværfaglige samarbejdspartnere omkring den enkelte borger.

Vi arbejder efter anerkendte metoder som guidelines for ”best practice”.
Familie og netværk inddrages som vigtige samarbejdspartnere i borgerens rehabiliteringsproces. Tilbuddet omfatter såvel individuelle som gruppebaserede interventioner.

Om dig
Vi lægger vægt på at du:
  • Har en social-og sundhedsassistent eller sygeplejerske uddannelse
  • Har stærke kommunikative evner 
  • Har erfaring fra psykiatri-og/eller misbrugsområdet
  • Kan arbejde selvstændigt, struktureret og målrettet 
  • Har lyst til at indgå i et arbejdsfællesskab, hvor du i høj grad modtager og giver feed-back 
  • Er i stand til at etablere, og genetablere den vigtige kontakt der skal til for at opbygge relationer med massivt udfordrede borgere
  • Er robust og har et stabilt fremmøde.
  • Kan dokumentere og evaluere egen indsats
 
Vi tilbyder
Vi tilbyder en dynamisk og spændende arbejdsplads, som hele tiden er under forandring og udvikling. Ligeledes er der gode muligheder for personlig og faglig udvikling gennem supervision, sparring og uddannelsesmuligheder.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Stillingen er en fast stilling på 32 – 37 timer ugentligt.

Vil du vide mere?
For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Helle Olsen på 2894 3996 eller rehabiliteringsleder Erik Holm på 2082 1833.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 30. september 2018.
Vi forventer, at afholde samtaler kort efter ansøgningsfrist.

Hvis du kan se dig selv i et engageret team på et nystartet bo-sted hvor du i høj grad kan være med til at sætte dit præg, ser vi frem til en ansøgning fra dig.
 

 Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

Fakta

Jobområde
Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
30-09-2018
Arbejdstid
Fuldtid, Deltid
Tiltrædelse
1. december 2018

Kontaktperson

Helle Olsen
2894 3996
Erik Holm
2082 1833