Specialpædagogisk konsulent til Specialrådgivningen for Småbørn

Vi søger en specialpædagogisk konsulent til Specialrådgivningen for Småbørn, som er organisatorisk forankret i Specialpædagogisk Rådgivning, Familie og Velfærd.
 
Om os og jobbet 
Specialrådgivningen for Småbørn er en udrednings- og rådgivningsenhed for småbørn 0-6 år i Odense Kommune og i partnerskab med flere af de fynske kommuner. Opgaverne sker i samarbejde med forældre og hjemkommuner.
 
Du vil blive en del af en dynamisk flerfaglig afdeling med 30 personaler fordelt mellem Specialrådgivningen for Småbørn og Specialpædagogisk Rådgivning/PPR; -psykologer, konsulenter indenfor områderne tale, kommunikation og special pædagogik, sekretariatspersonale samt socialrådgivere.

Som specialpædagogisk konsulent vil du indgå i et tværprofessionelt team med tale-hørekonsulent, psykolog, socialrådgiver, ergo- og fysioterapeut samt læge fra Børneneurologisk afd. H OUH. Opgaverne vil bestå af observation, udredning af børn med vidtgående funktionsnedsættelse, henvist af OUH eller de fynske kommuner. Herudover rådgivning til forældre og fagpersoner og konsultativ betjening af børnehaver.
 
Specialrådgivningen betjener 6 fynske kommuner og har til opgave at samordne indsatsen for småbørn med funktionsnedsættelser i alderen 0-6 år. Vi tilbyder tværfaglige undersøgelser og koordinering af indsatsen omkring barn og familie, samt udarbejdelse af forslag til handleplaner. Der tilbydes desuden opfølgende forløb med rådgivning og vejledning til forældre og institution.
 
Indhold i jobbet:
  • Observationer i forskellige miljøer, monofaglig beskrivelse og tværfaglig vægtning og tværfaglig konklusion. Forslag til handleplaner.
  • Specialpædagogisk konsulentfunktion med ansvar for rådgivning og vejledning til forældre, dagtilbud og til fagpersoner i kommunerne.
  • Undervisning på kurser for forældre eller fagpersoner.
  • Oplæg på konferencer og workshops.
  • Faglig vidensudvikling monofagligt i et tværfagligt team og i den samlede organisation.
Om dig 
Faglige kompetencer:
Vi forventer, at du er uddannet pædagog og har teoretisk viden og praktisk erfaring eller uddannelse indenfor det specialpædagogiske område. Til orientering er de øvrige specialpædagogiske konsulenter videreuddannet indenfor neuropædagogik, inklusion, samspil og kommunikation (Marte Meo) med videre.
 
Vi tilbyder
Vi tilbyder en spændende arbejdsplads, gode kollegaer og godt teamarbejde. 
Specialpædagogisk Rådgivning er en arbejdsplads med højt fagligt niveau, som sikres gennem faglig uddannelse og sparring kollegialt tværprofessionelt. Når du starter i Specialpædagogisk Rådgivning, tilrettelægger vi en introduktionsperiode for dig, og du vil få målrettet sparring på opgaver, funktioner og organisation.

Du vil som ansat have stor indflydelse på egne arbejdsprocesser, ligesom du i tæt samarbejde med et team, vil være med til at planlægge og udvikle det specialiserede småbørnsområde.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
 
Vil du vide mere?
Har du spørgsmål, kan du kontakte ledende psykolog Anni Elmgreen på 2942 8201 eller specialpædagogisk konsulent Dorit Launtoft på 2149 7342. 
 
Det praktiske
Ansøgningsfrist er den 5. oktober 2018, kl. 12.00. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 25. oktober 2018. Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. december 2018

Kontaktperson

Anni Elmgreen
29428201
Dorit Launtoft
21497342