Sygeplejersker til Lysningen

Vi mangler dig! 
 
Vi søger sygeplejersker, som elsker udfordringer og trives med en storalsidighed i deres arbejde.
 
Da vi har mange komplekse borgerforløb samt et rigtig stort flow af borger, søger vi endnu flere sygeplejersker. 
 
Lysningen, De midlertidige boliger i Odense kommune, søger pr. 1. oktober 2018, eller efter aftale, sygeplejersker til faste stillinger på Lysningens afdelinger.

På Lysningen arbejdes hver 3. weekend i 8 timers vagter, primært i dagtiden. Timetal aftales individuelt.

Til dig som kommende medarbejder på Lysningen kan vi tilbyde
  • Arbejdstider primært i dagvagt med arbejde 4 weekender over 12 ugers normperiode
  • En arbejdsplads i konstant udvikling, hvor vi vægter humor og smil højt i en - til tider - udfordret arbejdsdag
  • Mulighed for at udfolde dine sygeplejefaglige kompetencer i vores team både tvær- og monofagligt
  • Et ledelsesteam, der brænder for sine medarbejder samt Lysningen
  • Kollegaer, der brænder for at arbejde ud fra den rehabiliterende tankegang i samarbejde med borgere og pårørende
  • Kolleger og ledere, der er imødekommende og parate til faglig sparring
  • Introduktion, der er tilrettelagt i forhold til dine kompetencer
På Lysningen er der plads til i alt 64 borgere fordelt på 4 afdelinger. Vi modtager udelukkende borgere til midlertidige døgnrehabiliteringsophold primært fra OUH, men også fra eget hjem. Vi modtager også borgere i §84-ophold af varierende længde.

Lysningens medarbejdergruppe består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, -hjælper, terapeuter, pædagog, køkkenassistenter og 2 receptionister. Lysningen har desuden en udviklingssygeplejersker, samt en klinisk vejleder for sygeplejestuderende.

Vi arbejder på tværs af sektorer og har mange samarbejdspartnere bl.a. på OUH, praktiserende læger, hjemmeplejegrupper, Odense Kommunes nye Akutteam, dagcentertilbud, socialrådgivere, demenskoordinatorer og mange andre. I marts 2018 har vi opstartet samarbejde med OUH’s Geriatriske afdeling, hvor afdeling G kommer på Lysningen 2 gange om ugen for at tilse borgerne. Det er blot et af mange udviklingstiltag som der arbejdes på, for at bedre sektorovergangene samt forebygge genindlæggelser.
 
Så kort sagt ønsker du at være en del af organisation, som brænder for udvikling, så kom og vær en del af vores team! 
 
Du kan læse mere om Lysningen på vores hjemmeside.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
Hvis stillingen vækker din interesse, vil vi glæde os til at høre fra dig. 

Du er velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Kristine Kolberg på 23994781 eller assisterende rehabiliteringsrådgiver Marlene Bang Skovsgaard på 61556120 for yderligere oplysninger. 
 
Tillidsrepræsentant for sygeplejersker på Lysningen, Line Holck, kan evt. kontaktes på mail lsbnl@odense.dk. 

Det praktiske
Ansøgningsfrist er den 24. august 2018, kl. 12.00.  Ansættelsessamtaler forventes afviklet i uge 35.

Vi genopslår stillingerne for at udvide ansøgerfeltet.Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

Fakta

Jobområde
Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Arbejdstid
Heltid
Ansøgningsfrist
24-08-2018 12:00
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. oktober 2018 eller efter aftale

Kontaktperson

Kristine Kolberg
23994781
Marlene Bang Skovsgaard
61556120