Spring til indhold

Lidt op i tid gør en forskel

Vi har en ambition om, at flere skal gå lidt op i tid. På den måde vil vi
skabe en bedre arbejdsplads for dig som medarbejder på ældre- og
handicapområdet.

Her kan du se en film om medarbejdernes gode erfaringer med at gå op i tid hos Plejehjem Øst.

 

 

Se informationsfolderen til 'Lidt op i tid gør en forskel'

 

Fordelene ved at gå op i tid

 

• Mere i løn her og nu.

• Bedre pensionsvilkår.

• Større overskud til at løfte kerneopgaven.

• Et sundere arbejdsmiljø for dig og dine kollegaer.

• Mere plads til fagligheden.

• Ekstra nærvær i hverdagen.

 

 

 

Kære kollega

Ældre- og Handicapforvaltningen fik med budget 2022 tilført midler til ansættelse af ca. 200 nye medarbejdere til ældreområdet. Måske har du allerede bemærket, at vi har masser af stillingsopslag på sociale medier og fx bag på bybusserne. Det vil være dejligt, hvis vi kan rekruttere nye kollegaer. Men det vil være endnu bedre, hvis du og dine kollegaer har lyst til at være en del af projektet og gå lidt op i tid, så vi sammen kan få tid til det, der betyder allermest i hverdagen. I er vant til at samarbejde med hinanden og borgerne. I kender fagsystemer og arbejdsgange. I ved, hvad der skal til for at få hverdagen til at hænge bedre sammen – for jer selv og for borgerne.

På arbejdspladsen skal der være bedre tid til faglighed og nærvær, og der skal være en klar sammenhæng mellem opgaver, krav og ressourcer. Vores klare ambition er at indrette arbejdspladsen, så den bliver mere attraktiv for dig som medarbejder. Vi vil skabe bedre tid og rum til opgaveløsningen, så vi kan være glade og stolte over at gå på arbejde og gøre en forskel for de borgere, der har brug for det.

 

Mere tid er bedre tid

Det er vigtigt for mig at understrege, at flere timer ikke nødvendigvis betyder flere opgaver. De 100 mio. kroner, som området har fået, skal bruges på at skabe tid og rum til faglighed og mere nærvær i hverdagen – ikke flere opgaver.

2 timer ekstra om ugen betyder ikke, at du skal løse flere opgaver. Tværtimod. Du får mere tid til de opgaver, du allerede har. Går du meget op i tid - fx fra 30 timer til fuld tid - så vil du opleve både at få mere tid til dine nuværende opgaver og nye opgaver, sådan at dine kollegaer også kan opleve at få bedre tid.

I den kommende tid vil du møde forskellige initiativer på din arbejdsplads, som alle handler om, at lidt op i tid gør en forskel. Jeg håber, du vil tage godt imod initiativerne og tale med dine kollegaer og leder om, hvad det vil betyde for jeres arbejdsplads, hvis I havde bedre tid.


Venlig hilsen

Gitte Østergaard
Adm. Direktør, Ældre- og
Handicapforvaltningen

 

 

Ledernes gode erfaringer med at gå op i tid hos Plejehjem Øst.

 

 

Ældre- og Handicapforvaltningen