Spring til indhold

Karrieremuligheder

I Ældre- og Handicapforvaltningen er kompetenceudvikling en vigtig del af jobbet, og derfor får du mange muligheder for faglig udvikling – uanset om du er medarbejder eller leder.

Din udvikling i det tværfaglige samarbejde 

Som ny medarbejder bliver du introduceret til arbejdspladsens kerneopgave og kultur. Men det er også vigtigt, at du har en forståelse for vores tilgange og metoder i det rehabiliterende arbejde, derfor får du introduktionskurser i bl.a. 

  • Relationel koordinering
  • Den motiverende samtale (MI)

Vi arbejder strategisk med kompetenceudvikling ud fra bl.a. samfundets udvikling og behov. Derfor afsætter vi hvert år et budget til kompetenceudvikling af vores medarbejdere. 


Din vej til monofaglig udvikling

Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og lederudviklingssamtaler (LUS) er en vigtig del af din kompetenceudvikling, da det er her, dig og din leder/chef i fællesskab sætter retningen for din videreudvikling. Med udgangspunkt i dine karrieredrømme og arbejdspladsens behov er der mulighed for både interne og eksterne kurser samt efteruddannelse for at styrke din faglighed. 


Din rolle på arbejdspladsen er dynamisk 

Som en del af en større organisation kan du kombinere din interesse med faglig udvikling. Vi arbejder bl.a. med nøglepersoner ud fra arbejdspladsens behov som strækker sig fra velfærdsteknologiambassadør til vejleder for de studerende. Du har også mulighed for at søge nye udfordringer internt, hvis du fx har lyst til at prøve kræfterne af med nye borgerforløb. 

Ældre- og Handicapforvaltningen