Spring til indhold

Socialrådgiver

Vil du skabe sociale forandringer i Odense Kommune gennem forebyggelse, sagsbehandling, rådgivning, etablering og planlægning af sociale foranstaltninger?

Socialrådgiverpraktikant i Odense Kommune

Hvis du er engageret i sociale forhold, og du gerne vil skabe sociale forandringer i Odense Kommune gennem forebyggelse, sagsbehandling, rådgivning, etablering og planlægning af sociale foranstaltninger, er et praktikforløb i Odense Kommune en oplagt mulighed. Det er Odense kommunes opgave at tage sig af borgere, der har brug for hjælp. Det er gennem forebyggelse, sagsbehandling, rådgivning, etablering og planlægning, at du virkelig kommer til at gøre en forskel for borgerne. Du får fagligheden helt ind under huden og får et solidt indblik i, hvad der rører sig i en kommune. I dit praktikforløb vil du komme til at indgå i et stærkt fagligt team.
For at komme i praktik i Odense Kommune er det en forudsætning, at du har påbegyndt socialrådgiveruddannelsen.
Du kan læse mere om uddannelsen til socialrådgiver på UddannelsesGuiden.

Job og karriere

I løbet af din uddannelse til socialrådgiver kommer du i praktik i fem måneder. Som socialrådgiverpraktikant kan du eksempelvis indgå i et praktikforløb i Børne- og Ungeforvaltningen, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen eller i andre offentlige institutioner såsom kriminalforsorgen, forsorgshjem m.m.
Hvis du har lyst, kan du videreuddanne dig inden for diplom-, master- eller kandidatuddannelser, eksempelvis den sociale diplomuddannelse, samfundsvidenskabelige masteruddannelser eller kandidatuddannelsen i socialt arbejde.

Økonomi

Praktik under socialrådgiveruddannelsen er ulønnet – dog er du berettiget til SU under din praktikperiode.

 

Har du spørgsmål?

Så kan du kontakte Maiken Seiferheld på mse@odense.dk


Borgmesterforvaltningen