Spring til indhold

Fysioterapeut

Vil du være med til at forebygge skader blandt Odense Kommunes borgere og hjælpe med genoptræning, når skaden er sket?

Fysioterapeutpraktikant i Odense Kommune

Som fysioterapeutpraktikant i Odense Kommune bliver du klædt på til at arbejde inden for sundhedsfremme, forebyggelse samt genoptræning efter skader, sygdom og handicap.

Fysioterapeuter lærer både teoretisk og praktisk om behandling, rehabilitering, forebyggelse og sundhedsfremme med fokus på specielt krop og bevægelse. Du lærer at undersøge årsagen til led- og muskelsmerter og at måle og dokumentere effekten af en behandling.

For at blive praktikant i Odense Kommune er det en forudsætning, at du har påbegyndt fysioterapeutuddannelsen.

Du kan læse mere om uddannelsen til fysioterapeut på UddannelsesGuiden

 

Job og karriere

Dit praktikforløb i Odense Kommune foregår hos Ældre- og Handicapforvaltningen, hvor du arbejder med genoptræning efter serviceloven og sundhedsloven. Det er eksempelvis ortopædkirurgiske, neurologiske, reumatologiske, gynækologiske, medicinske, onkologiske og geriatriske problemstillinger, vi har fokus på.

I løbet af dit praktikforløb kommer du også til at arbejde med rehabilitering blandt Odenses borgere. Rehabilitering er måden, vi møder og hjælper borgerne på, og målet med rehabiliteringstænkningen er helt overordnet, at borgerne med en effektiv helhedsorienteret indsats opnår højst mulig livskvalitet og selvstændighed. Og det hjælper vi dem med.

Som fysioterapeut har du en række muligheder for at videreuddanne dig. Eksempelvis kan du tage kandidatuddannelsen i fysioterapi eller den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Du har også mulighed for videreuddannelse inden for master- og diplomuddannelser.

 

Økonomi

Praktik under fysioterapeutuddannelsen er ulønnet – dog er du berettiget til SU under din praktikperiode.

Har du spørgsmål?

Så kan du kontakte Alice Helbak på alh@odense.dk eller Susanne Baden Korch på sbko@odense.dk

Borgmesterforvaltningen