Spring til indhold

Ergoterapeut

Kunne du tænke dig at have en hverdag, hvor du hjælper mennesker med særlige behov til at fungere i deres hverdag?

Ergoterapeutpraktikant i Odense Kommune

I Odense Kommune har du mulighed for at indgå i praktikforløb under din uddannelse til ergoterapeut. 
På ergoterapeutuddannelsen skal du, ud fra en viden om menneskets anatomi og måde at fungere på både fysisk, psykisk og socialt, lære at kunne analysere dig frem til, hvad der praktisk skal til for at give mennesker med særlige behov en velfungerende hverdag i såvel hjemmet som på arbejdspladsen. 
Du kan læse mere om uddannelsen til ergoterapeut på UddanelsesGuiden.  

 

Den kliniske undervisning i Odense Kommune

Som ergoterapeutstuderende kommer du i klinisk undervisning i bestemte perioder af din uddannelse - i alt 5 gange af varierende varighed. Du kan læse mere på UCLs hjemmeside.
Den kliniske undervisning i Odense Kommune, som foregår hos Ældre- og Handicapforvaltningen, er specifik inden for områderne genoptræning eller hjælpemidler. Du bliver tilknyttet en klinisk underviser, som varetager planlægningen af dit forløb og vejledning undervejs. I den kliniske undervisning vil du komme til at arbejde sammen med ergoterapeuter og andet sundhedsfagligt personale bl.a. socialrådgivere, fysioterapeuter, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. I løbet af dit praktikforløb kommer du til at arbejde med rehabilitering blandt Odenses borgere. Rehabilitering er måden, vi møder og hjælper borgerne på, og målet med rehabiliteringstænkningen er helt overordnet, at borgerne med en effektiv helhedsorienteret indsats opnår højst mulig livskvalitet og selvstændighed. Og det hjælper vi dem med.

Job og karriere

Som ergoterapeut har du mulighed for at arbejde med borgere i alle aldre og med forskellige udfordringer.  
Hvis du har lyst, kan du videreuddanne dig efter endt uddannelse som ergoterapeut. Du kan bl.a. søge om optagelse på en sundhedsfaglig diplom-, kandidat- eller en masteruddannelse.

 

Økonomi

Den kliniske undervisning under ergoterapeutuddannelsen er ulønnet – dog er du berettiget til SU gennem hele uddannelsen.

Har du spørgsmål?

Så kan du kontakte  Alice Helbak på alh@odense.dk eller Susanne Baden Korch på sbko@odense.dk

Borgmesterforvaltningen