Om uddannelsen

Her på siden kan du læse mere om: uddannelsen, hvad vi tilbyder, adgangskrav, løn- og ansættelsesvilkår samt hvem du kan skrive eller ringe til, hvis du har spørgsmål.

Om uddannelsen

Uddannelsen varer 1 år og 2 måneder, og afhængig af din alder og dine kompetencer (se mere under adgangskrav) kan forløbet blive afkortet. 

I Odense Kommune kommer du i løbet af din uddannelse i praktik på både et plejecenter og i en udekørende hjemmeplejegruppe. Praktiksammensætningen betyder, at du får en bred uddannelse. Du har undervejs også mulighed for at vælge talentspor som social- og sundhedshjælperelev. 

 

I praktikken arbejder du hos ældre, syge og handicappede borgere, der har behov for hjælp, for at deres hverdag fungerer. Du hjælper borgeren med:

 • Personlig hygiejne som f.eks. bad, toiletbesøg, og af- og påklædning
 • Praktisk bistand, som f.eks. rengøring, tøjvask
 • At smøre mad og spise
 • Planlægge borgerens hverdag og skabe struktur og overblik

Praktikken foregår i Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning (ÆHF). Borgere, der modtager bistand fra ÆHF, er inddelt i fem overordnede forløb, hvor rehabilitering er nøglebegrebet. Når du er færdiguddannet, har du opnået viden, færdigheder og kompetencer til at udføre pleje og rehabiliterende opgaver i hjemmeplejen, på plejehjem eller hos private vikarbureauer. 

 

Du kan læse meget mere om uddannelsen på SOSU-Fyns hjemmeside

 

 

Vi tilbyder

 • Praktikpladser til dig under hele dit uddannelsesforløb
 • Individuelt tilrettelagte uddannelsesaftaler
 • Du bliver tilknyttet en praktikvejleder, som følger dig gennem dine praktikforløb. Praktikvejlederen er en stor hjælp i det daglige, når du både fagligt og personligt skal have optimalt udbytte af dine praktikforløb
 • Introduktion ved hvert praktikforløb
 • Engagerede praktikvejledere og gode læringsmiljøer
 • Vejledning og opfølgning under hele praktikforløbet
 • Tæt samarbejde mellem skole og praktik
 • Uddannelsesstart 2 gange årligt til februar og september

Adgangskrav

Du skal have gennemført og bestået et SOSU-rettet grundforløb (GF 2). Ansøgning til grundforløb 2 sker via SOSU-Fyns hjemmeside.

 

Har du anden baggrund end GF 2, skal du på SOSU-skolen have foretaget en kompetencevurdering. Ansøgningsskema findes via SOSU-Fyns hjemmeside.Løn- og ansættelsesvilkår

Du får elevløn under hele uddannelsen. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation FOA. Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Skiftende arbejdstider og hjemmeforberedelse i både skole og praktik må forventes.

 

Er du over 25 år og opfylder kriterierne, kan du søge om voksenelevløn. Kriterierne for at modtage voksenelevløn er, at du er fyldt 25 år ved uddannelsesaftalens indgåelse og kan dokumentere et års relevant beskæftigelse inden for de seneste fire år forud for uddannelsesaftalens indgåelse.

Relevant beskæftigelse er:

 • Inden for overenskomstens område (overenskomst for social- og sundhedspersonale)
 • Inden for tilsvarende overenskomster ved selvejende institutioner og private plejehjem
 • Som omsorgs- og pædagogmedhjælper inden for det voksenpædagogiske område
 • Som handicapmedhjælper på voksenområdet
 • I vikarbureauer med pleje- og omsorgsopgaver inden for voksenområdet

Du skal have haft en ansættelse med mindst 24 timer i gennemsnit pr. uge, for at det medregnes som 100 % optjent. Hvis du har haft mellem 8 og 24 timer i gennemsnit pr. uge, vil dine timer blive beregnet med 50 %.

 

Der gives ikke dispensation for ovenstående kriterier. 


Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål om uddannelsen, kan du kontakte:

Uddannelseskoordinator Lotte Rosendorf Rasmussen på lrkl@odense.dk

Uddannelseskoordinator Dorte Uth Gydesen på dugyd@odense.dk

Uddannelseskoordinator Bente Høllsberg Filstrup på bhfil@odense.dk

Uddannelseskoordinator Katrine Sundstrup Nelausen på katne@odense.dk

 

Opdateret 28-03-2019

Borgmesterforvaltningen