Om uddannelsen

Her på siden kan du læse mere om: uddannelsen, hvad vi tilbyder, adgangskrav, løn- og ansættelsesvilkår samt hvem du kan skrive eller ringe til, hvis du har spørgsmål.

Om uddannelsen

Uddannelsen varer 2 år 9 mdr. og 3 uger og veksler mellem skole og praktik. Afhængig af din alder og dine kompetencer (se nedenfor under adgangskrav) vil forløbet kunne blive afkortet. Du kan læse meget mere om uddannelsen på SOSU-Fyns hjemmeside.

 

I Odense Kommune kommer du i løbet af din uddannelse i praktik inden for det primære kommunale område, i psykiatrien og på somatisk afdeling på et sygehus. Praktiksammensætningen betyder, at du får en meget alsidig uddannelse. Du bliver uddannet til selvstændigt at kunne løse praktiske og sundhedsfaglige opgaver hos borgere i eget hjem, på institutioner og hos patienter på sygehuset.

 

Du lærer at strukturere, koordinere, tilrettelægge og udføre professionel, helhedsorienteret sygepleje og arbejde rehabiliterende for at fremme sundhed og trivsel hos borgere og patienter. Derfor lægger vi vægt på, at du har lyst til og mod på at udvikle dine talenter inden for kommunikation, samarbejde og kvalitetsudvikling.

Vi vægter også, at du har lyst til at arbejde med velfærdsteknologi, tværfaglighed og med borgeren som den primære samarbejdspartner.

 

Uddannelsesforløbet rummer mange muligheder:

 • Talentspor – hvor det er muligt at følge udvalgte fag på højere niveau
 • Udlandspraktik – kan du vælge, imens du er i gang med uddannelsen
 • Erhvervsrettet påbygning – kan vælges på specialefagene, imens du er i gang med uddannelsen
 • EUX med fag på gymnasial niveau - svarende til en gymnasial uddannelse samt en erhvervsuddannelse 

Vi tilbyder

 • Praktikpladser/praktikpladsgaranti til dig under hele dit uddannelsesforløb
 • Individuelt tilrettelagte uddannelsesaftaler
 • En praktikvejleder, som følger dig gennem dine praktikforløb. Praktikvejlederen er en stor hjælp i det daglige, når du både fagligt og personligt skal have optimalt udbytte af dine praktikforløb
 • Introduktion ved hvert praktikforløb
 • Engagerede praktikvejledere og gode læringsmiljøer
 • Vejledning og opfølgning under hele praktikforløbet
 • Tæt samarbejde mellem skole og praktik
 • Uddannelsesstart 3 gange årligt

 

Adgangskrav

 • Du skal have gennemført og bestået et sosu-rettet grundforløb 2 (GF 2). Ansøgning til GF 2 sker via SOSU-Fyns hjemmeside
 • Har du anden baggrund end GF 2, skal du på SOSU-skolen have foretaget en kompetencevurdering. Ansøgningsskema findes via SOSU-Fyns hjemmeside

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Du får elevløn under hele uddannelsen. Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation FOA. Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Skiftende arbejdstider og hjemmeforberedelse i både skole og praktik må forventes.

 

Er du over 25 år og opfylder kriterierne, kan du søge om voksenelevløn. Kriterierne for at modtage voksenelevløn er, at du er fyldt 25 år ved uddannelsesaftalens indgåelse og kan dokumentere et års relevant beskæftigelse inden for de seneste fire år forud for uddannelsesaftalens indgåelse.

Relevant beskæftigelse er:

 • Inden for overenskomstens område (overenskomst for social- og sundhedspersonale)
 • Inden for tilsvarende overenskomster ved selvejende institutioner og private plejehjem
 • Som omsorgs- og pædagogmedhjælper inden for det voksenpædagogiske område
 • Som handicapmedhjælper på voksenområdet
 • I vikarbureauer med pleje- og omsorgsopgaver inden for voksenområdet.

Du skal have haft en ansættelse med mindst 24 timer i gennemsnit pr. uge, for at det medregnes som 100 % optjent. Hvis du har haft mellem 8 og 24 timer i gennemsnit pr. uge, vil dine timer blive beregnet med 50 %.

Der gives ikke dispensation for ovenstående kriterier. 

 

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål om uddannelsen, kan du kontakte:

Uddannelseskoordinator Bente Høllsberg Filstrup på bhfil@odense.dk

Uddannelseskoordinator Lotte Rosendorf Rasmussen på lrkl@odense.dk

Uddannelseskoordinator Dorte Uth Gydesen på dugyd@odense.dk

Uddannelseskoordinator Katrine Sundstrup Nelausen på katne@odense.dk


Opdateret 28-03-2019

Borgmesterforvaltningen