Spring til indhold
Collage med sloganet Mod på fremtiden
collage med sloganet Mod på karriere
collage om mod på muligheder
collage om sloganet mod på uddannelse
collage om mod på udvikling

Projekt "Fra Ledig til Velfærdsmedarbejder"

Projektet "Fra Ledig til Velfærdsmedarbejder" har til formål at sikre, at der i de kommende år bliver uddannet flere velfærdsmedarbejdere til Odense Kommune.

Fremtidens velfærd

Projektet ”Fra ledig til velfærdsmedarbejder” løber i perioden 2020 – 2023 og skal bidrage til at sikre Odense Kommune op mod 500 flere kvalificerede velfærdsmedarbejdere inden for perioden. Projektet fokuserer primært på social- og sundhedshjælper (SSH), social- og sundhedsassistent (SSA) og pædagogisk assistent (PAU).

 

Projektet bygger videre på erfaringerne fra projekt ”Fra ledig til sundhedsfaglig.

Formål

Odense Kommune står, som resten af landet, over for en massiv udfordring i de kommende år med rekruttering og fastholdelse af velfærdsmedarbejdere. Samtidig er ledigheden høj.

Formålet med projektet ”Fra ledig til velfærdsmedarbejder” er derfor at hjælpe ledige ind på arbejdsmarkedet i funktioner, hvor der er allermest brug for dem, afhjælpe rekrutteringsudfordringer og fremtidssikre velfærden. Forventningen er, at der gennem projektet kan sikres 500 flere kvalificerede velfærdsmedarbejdere inden for fire år.

Velfærdsmedarbejdere er både sundhedsfagligt og pædagogisk personale. Projektet fokuserer primært på social- og sundhedshjælper (SSH), social- og sundhedsassistent (SSA) og pædagogisk assistent (PAU).

 

Målgruppe

Indsatserne i projektet ”Fra ledig til velfærdsmedarbejder” vedrører følgende:

  • Ledige borgere, der med udgangspunkt i et ønske om uddannelse og/eller brancheskift, uddannes og får job inden for velfærdsfagene.
  • Uddannede ledige, der gennem for-forløb/kompetenceløft får job inden for eget fag.
  • Opkvalificering af eksisterende medarbejdere i Odense Kommune med det formål at etablere mulighed for systematisk videreuddannelse og flow i medarbejderstaben.

Et samlet uddannelsesforløb

Projektet tilbyder optagne kandidater:

  • Et samlet uddannelsesforløb med ansættelse i Odense Kommune allerede ved grundforløbets start og praktikpladser i alle praktikperioder.
  • Mulighed for voksenløb under grundforløb og hovedforløb efter gældende overenskomst, hvis du er fyldt 25 år.
  • Sparring med mentor foruden uddannelseskoordinator, praktikvejleder og uddannelsesvejleder (SOSU Fyn).
  • Jobgaranti efter endt uddannelse.

Forud for optagelse indgår kandidater i et for-forløb, der giver en forsmag på både praktik- og skoledelen af elevuddannelsen, indsigt i faget samt afklaring af eventuel opkvalificering på nødvendige kompetencer. For-forløb aftales individuelt. For-forløbet er rettet mod enten SSH-, SSA- eller PAU-uddannelsen.

 

Rekruttering af kandidater

Indgangen til projektet for kandidater er gennem Jobcentret. Der afholdes løbende virtuelle informationsmøder, hvor du kan få information om de uddannelser, der er en del af projektet.

 

Efter gennemgået for-forløb kan kandidater søge optagelse. Der er flere årlige optag.

Kandidater skal gennemgå en ansættelsessamtale på lige vilkår med andre ansøgere. Et gennemgået for-forløb er dermed ikke automatisk lig med en plads i projektet.

 

”Fra ledig til velfærdsmedarbejder” – en del af et større hele

Projektet ”Fra ledig til velfærdsmedarbejder” er en hjørnesten i programmet ”Velfærdsmedarbejder – nu og i fremtiden”, som er nedsat i forlængelse af budget 2020. Programmet har til formål at skabe en samlet ramme for en række projekter og indsatser, som skal sikre, at Odense Kommune kan tiltrække og fastholde de nødvendige medarbejdere de kommende år. Programmet bidrager tillige til at indfri anbefalinger fra Velfærdstaskforce. Programmet foldes ud i sammenhæng med Odense Kommunes samlede velfærdsdagsorden og velfærdsplan.

 

De øvrige projekter i programmet kredser alle om tiltrækning, rekruttering og fastholdelse af velfærdsmedarbejdere samt flere elever ind i velfærdsfagene. Det sker gennem projekter med fokus på ledelse, arbejdsmiljø og trivsel, kompetenceudvikling, nye veje til et øget rekrutteringsgrundlag samt den gode fortælling om velfærdsfagene, herunder Odense Kommune som attraktiv arbejdsplads og uddannelsessted.

 

Odense Kommune kan ikke løse udfordringen alene, og opgaveløsningen fordrer dialog, involvering og samarbejde med faglige organisationer og uddannelsesinstitutioner. Det sker blandt andet gennem trepartssamtaler, som understøtter stærke partner­skaber.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om deltagelse i projekt ”Fra ledig til velfærdsmedarbejder”, kan du kontakte:

 

Uddannelseskoordinator, Caroline Poulin, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen
Mail: carpo@odense.dk
Telefon: 6375 6407

 

Uddannelseskoordinator, Marlene Hannibal, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen
Mail: mmmoe@odense.dk
Telefon: 3044 5375

 

Hvis du har generelle spørgsmål til projektet eller programmet, kan du kontakte:

Uddannelsesleder Marlene Karmark Andersen, HR & Uddannelse, Borgmesterforvaltningen

Mail: mkpe@odense.dk
Telefon: 6551 1503

 

Chefkonsulent Christa Langkilde, HR & Uddannelse, Borgmesterforvaltningen
Mail: cmla@odense.dk
Telefon: 2037 9159

 

Vi er allerede godt i gang!

D. 4. maj 2020 blev det første virtuelle informationsmøde afholdt, som handlede om uddannelsen til social- og sundhedsassistent. Knap 200 deltog i mødet, hvor der blev sat spot på indhold i uddannelse og projekt, og hvor der var mulighed for at stille spørgsmål. Interesserede kandidater blev tilbudt et virtuelt tredages for-forløb med SOSU Fyn. For-forløbet kunne på grund af covid19-situationen ikke indeholde praktik og var væsentligt kortere end det påtænkes på sigt.

 

D. 28. maj startede 33 nye SSA-elever på grundforløbet. Tillykke med det!

 

Her fortæller to elever om deres opstart:

https://fyens.dk/artikel/klar-til-sosu-coronakrisen-gav-et-positivt-skub-i-en-anden-retning

 

Der er netop afholdt virtuelle infomøder for henholdsvis SOSU og PAU. Find materiale fra møderne her på odense.dk.

Borgmesterforvaltningen