Spring til indhold

Om uddannelsen

Her på siden kan du læse mere om: uddannelsen, hvad vi tilbyder, adgangskrav, løn- og ansættelsesvilkår samt hvem du kan skrive eller ringe til, hvis du har spørgsmål.

Om uddannelsen

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om, hvordan man drager omsorg for børn, unge og voksne. Under uddannelsen lærer du bl.a. at lave aktiviteter inden for bevægelse, idræt og i naturen og om betydningen af kost og motion. Desuden lærer du at arbejde med konflikthåndtering.

 

Du kan videreuddanne dig med en række professionsbacheloruddannelser såsom pædagog, socialrådgiver, afspændingspædagogik og psykomotorik, katastrofe- og risikomanager eller diakoni og socialpædagogik.

 

Vi tilbyder

I løbet af din uddannelse kommer du i praktik to gange. Første praktik er i en vuggestue, børnehave eller SFO. I anden praktik er du på specialområdet. Det kan være på et bosted for voksne handicappede, en specialskole eller i en daginstitution, hvor der er tværfaglige udfordringer ift. det enkelte barn.

 

Adgangskrav

For at blive pædagogisk assistentelev i Odense Kommune er det en forudsætning, at du har bestået grundforløbet, der kvalificerer dig til den pædagogiske assistent uddannelses hovedforløb.

Du kan læse mere om uddannelsen til pædagogisk assistent på UddannelsesGuiden.

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Du får løn i hele uddannelsesperioden. Er du under 25 år, er lønnen ca. 10.400 kr. om måneden. Er du over 25 år og opfylder kriterierne ovenfor, kan du søge om voksenelevløn. Lønnen er ca. 20.100 kr. om måneden.


Kriterierne for at modtage voksenelevløn er, at du er fyldt 25 år ved uddannelsesaftalens indgåelse og kan dokumentere 1 års relevant beskæftigelse inden for de seneste 4 år forud for uddannelsesaftalens indgåelse.

Du skal have ansættelse med mindst 24 timer i gennemsnit pr. uge, for at det medregnes som 100 % optjent. Hvis du har haft mellem 8 og 24 timer i gennemsnit pr. uge, vil dine timer blive beregnet med 50 %.

 

Der gives ikke dispensation for ovenstående kriterier.

 

Har du spørgsmål?

Så kan du kontakte Maiken Seiferheld på mse@odense.dk

Borgmesterforvaltningen