Spring til indhold

Social- og sundhedsassistentelev

Som social- og sundhedsassistent er det dig, der hjælper og yder omsorg for ældre, handicappede og psykisk sårbare borgere. Det er din opgave at hjælpe med personlig hygiejne, at give borgeren sin medicin og koordinere opgaver omkring borgeren. Som social- og sundhedsassistent har du et stort ansvar, og du skal samarbejde med blandt andet læger og sygeplejersker. 

 

For-forløb

For at finde ud af om social- og sundhedsassistentuddannelsen er noget for dig, skal du i et for-forløb, som består af:

  • Praktik på et plejecenter eller i hjemmeplejen, hvor du cykler ud til borgeren i eget hjem

  • Undervisning på Social- og Sundhedsskolen Fyn

 

Under for-forløbet er du i kontakt med:

  • En vejleder på praktikstedet

  • En vejleder på Social- og Sundhedsskolen Fyn

  • En rådgiver fra jobcentret


Når du har gennemført for-forløbet, kan du søge ind på uddannelsen, hvor du skal til en jobsamtale.

 

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du at løse praktiske og sundhedsfaglige opgaver hos mennesker med behov for pleje og omsorg. Du lærer blandt andet at planlægge og udføre aktiviteter, der fremmer sundhed og trivsel hos den enkelte borger. Du får professionelle kompetencer inden for sygepleje, medicin og rehabilitering, så du kan skabe en bedre hverdag for borgerne. Du lærer også om kommunikation og samarbejde, da det er en central del af jobbet som social- og sundhedsassistent.

 

Uddannelsen skifter mellem skole- og praktikperioder. Du kommer i praktik på plejecenter/hjemmeplejen, i psykiatrien og på sygehuset. Du får en praktikvejleder, som følger dig gennem dine praktikforløb, og som giver dig faglig sparring om dine mål i praktikken. I dine praktikperioder kommer du til at løse praktiske og sundhedsfaglige opgaver hos borgere, og du får mere ansvar i takt med din udvikling.

Uddannelsen består af et grundforløb på 20 uger, hvorefter hovedforløbet starter, som er den primære del af uddannelsen.

 

 


 

Du kan læse mere om uddannelsen til social- og sundhedsassistent her

Borgmesterforvaltningen