Spring til indhold

Løn under uddannelse

Drømmer du om at tage en uddannelse i forbindelse med dit brancheskift, men er samtidig i tvivl om det økonomisk kan hænge sammen i hverdagen. Så skal du læse med her.

Voksenelevløn

Som elev i Odense Kommune har du mulighed for at søge om voksenelevløn, hvis du er over 25 år og opfylder en række krav. Det betyder, at du har mulighed for at søge om en højere løn end den almindelige sats.

Der er forskel på kravene til at få voksenelevløn på de enkelte uddannelser, som vi udbyder i Odense Kommune. Du kan altid læse om løn og krav til voksenelevløn i vores stillingsopslag.

 

Voksenlærlingeløn

Hvis du ikke er berettiget til voksenelevløn, har du i nogle tilfælde mulighed for at få voksenlærlingeløn. Det er dit lokale jobcenter, der vurderer og afgør om du kan få voksenlærlingeløn. Du skal derfor tage fat i dit jobcenter, hvis du er interesseret i at vide mere om voksenlærlingeordningen.


Løn under grundforløb

Som udgangspunkt kan du ikke få løn under grundforløb i Odense Kommune, men skal i stedet søge om SU. Der er dog den undtagelse, at vi ansætter social- og sundhedsassistentelever over 25 år til et grundforløb 2 med løn. Du kan læse mere om denne mulighed her. Du får også løn under grundforløb, hvis du bliver ansat gennem projekt "Fra Ledig til Velfærdsmedarbejder".

Borgmesterforvaltningen