Jagtvejskvarteret - nyt licensområde

Jagtvejskvarteret bliver et nyt parkeringslicensområde, hvor beboere kan købe licenser til at parkere. Erhverv i området har også mulighed for at få en licens. Se mere herunder.

Odense Kommune indfører pr. 7. januar 2019 parkeringslicenser for beboere i Jagtvejskvarteret på offentlig vej. Her kan du læse om, hvad det betyder for dig, der bor eller har erhverv i området, når du skal parkere på offentlig vej. Informationen gælder ikke licenser på private områder.

 

Hvorfor kommer der parkeringslicensområde?

Formålet med at indføre parkeringslicenser til beboere er at få skabt en bedre fordeling af de eksisterende p-pladser. Odense Kommune oplever, at der er problemer for beboere med bil at finde pladser i de bynære områder, og det afhjælpes ved at indføre en beboerlicensordning. 

 

Klik her hvis du vil se kortet i en større udgave.

 

Hvilke veje er omfattet af licensordningen?

Vejene i licensområdet er markeret med blåt på kortet herover. Der vil blive skiltet i området.

Hvordan fungerer det?

Området, hvor der indføres parkeringslicens til beboere, bliver til en såkaldt parkeringszone, hvor parkeringen bliver tidsbegrænset for udefrakommende bilister og bilister uden parkeringslicens. Beboere med parkeringslicens er undtaget tidsbegrænsningen. Hver husstand kan købe 1 licens, hvis de har bil. Licensen skal placeres synligt i bilens forrude. 

 

Beboerlicensordningen giver ingen pladsgaranti, men gør det nemmere at finde en parkeringsplads, fordi udefrakommende bilister ikke længere kan holde hele dagen i området.

Bilister uden beboerlicens kan parkere 1 time i perioden kl. 9-20 i hverdagene og kl. 9-16 om lørdagen. Uden for disse tidspunkter og om søndagen kan man parkere uden tidsbegrænsning. 

 

Hvor lang tid gælder en parkeringslicens og hvad koster den?

Parkeringslicensen i Jagtvejskvarteret vil gælde i 2 år, og den koster 600 kr.

Har husstanden mere end 1 bil, må man finde en anden løsning til bil nr. 2. Det kan enten være at leje en plads ved en privat udbyder, parkering på egen grund, betale for parkering på betalingspladserne (markeret med gult) enten ved betalingsautomaterne eller købe månedskort til betalingspladserne (se afsnit længere nede). I perioden kl. 20-9 på hverdage, kl. 16-9 om lørdagen og hele søndagen kan bilen holde i kvarteret uden en beboerlicens.

Det er ikke muligt at få licens til gæster. Beboerlicensen er registreret med bilens nummerplade, og kan derfor ikke bruges af husstandens gæster. 

 

Hvornår skal jeg bestille min parkeringslicens?

Du kan bestille din licens fra den 10. december 2018 på www.odense.dk/parkeringslicens

 

Hvad gør erhvervsdrivende i området?

Erhvervsdrivende, der har virksomheder i 2-årige parkeringslicensområder, kan købe 1 licens pr. CVR.nr. og 1 parkeringslicens, som de kan stille til rådighed for kunder. Licensen bestiller du på www.odense.dk/parkeringslicens fra den 10. december.

 

Parkeringspladser bliver til betalingspladser

Parkeringspladserne på Sadolinsgade og Godthåbsgade bliver til betalingspladser pr. 7. januar 2019 (markeret med gult på kortet). Der er betaling mellem kl. 8-20 på hverdage og kl. 8-20 om lørdagen. Prisen er 3 kr./t. Disse priser stiger til 5 kr./t fra 2020 - har byrådet besluttet.


Det vil også være muligt at købe et månedskort til parkeringspladserne. Mere information om månedskort
 

Hvor må man parkere?

Parkering i parkeringslicensområdet skal fremadrettet kun ske i afmærkede p-baner og båse. I dag sker der desværre for mange ulovlige parkeringer, som nogle gange skyldes uklarhed omkring reglerne. 

 

Derfor bliver parkering i området markeret helt tydeligt op i forbindelse med, at licensområdet indføres. De afmærkede parkeringsbåse og -baner skal vise, hvor man kan holde lovligt. 

 

Må man holde på fortovet med 2 hjul?

Det er ikke tilladt at parkere med 2 hjul på fortovet ifølge Færdselsloven. Odense Kommune tillader derfor ikke parkering på fortove i Odense, da fodgængernes tilgængelighed vægtes højt. Derudover ødelægger belastningen både fortov og kantsten, hvilket er en ekstra udgift for Odense Kommune.

 
På strækningen mellem Godthåbsgade og Hjallesevej vil det midlertidig være muligt at parkere delvist på fortovet. Vejens krumning gør, at det ikke er muligt at foretage kantstensparkering. Når den del af Jagtvej renoveres, skal der foretages almindelig kantstensparkering. Tidsplan for renovering er ukendt. 

 

Må man holde foran porte, som ikke bruges mere?

Det er ikke lovligt at parkere foran porte og udkørsler, også selvom de ikke skulle være i brug i dag. Hvis der skulle tillades parkering ved steder, hvor der i dag er udkørsler/porte, vil det kræve, at de nuværende ejere af ejendommene vælger at nedlægge den. Det skal de gøre som en byggesag, hvorefter de selv skal betale for at vende fortovsklinkerne og fjerne asfaltramperne. Det er desværre ikke tilstrækkeligt, at overkørslerne ikke anvendes.

 

Jeg har gæster med et invalideskilt. Hvor kan de holde?

Biler med et synligt handicapskilt i forruden er undtaget reglen om 1 times tidsbegrænset parkering i beboerlicensområdet i Jagtvejskvarteret.
På særlige handicapparkeringspladser kan der være skiltet med tidsbegrænsning. Tidsbegrænsning på handicapparkeringspladser skal overholdes. 

 

Jeg vil gerne læse mere om vilkår for parkeringslicenser og se, hvordan jeg bestiller

Så skal du hen på de generelle sider om parkeringslicenser, hvor du også kan læse svar på typiske spørgsmål. OBS! Du kan først bestille din licens fra den 10. december 2018.

 

Jeg ejer en ejendom, men bor ikke i licensområdet. Kan jeg få en licens, når jeg skal forbi?

Det er ikke muligt at få en licens som ejer, hvis man ikke er bosiddende i området. Man kan parkere på betalingspladserne eller 1 time på vejen i perioden 9-20 på hverdage og 9-16 om lørdagen. Man kan altså holde ubegrænset før kl. 9 og efter kl. 16 om lørdagen, hele søndagen og før kl. 9 og efter kl. 20 på hverdage.

 

Hvad gør jeg, når jeg skal få håndværkere på besøg, og som skal arbejde i længere tid end tidsbegrænsningen?

Skal håndværkere parkere længere end tidsbegrænsningen, kan de parkere på betalingspladserne. Det er også muligt for håndværkere og flyttebiler at søge om dispensation fra de almindelige færdselsregler. https://www.odense.dk/erhverv/tilladelser-og-bevillinger/tilladelse-til-parkering-og-koersel

 

VI har en vicevært tilknyttet ejendommen. Kan han få en parkeringslicens?

Det er ikke muligt at få en licens til viceværter.

 

Jeg har stadig spørgsmål

Hvis du ikke får svar på dine spørgsmål her eller på siderne om parkeringslicenser, så er du velkommen til at sende os en mail på byudvikling.bkf@odense.dk.

 

Opdateret 07-01-2019

By- og Kulturforvaltningen