Spring til indhold

Målgruppe

Hjerneskadecentret tilbyder arbejdsrettet rehabilitering til personer over 18 år med let til moderat hjerneskade.

Tilbuddet er for personer over 18 år, som har erhvervet sig en ikke-fremadskridende hjerneskade som ung eller voksen. De hyppigste diagnoser er blodprop i hjernen, hjerneblødning og hovedtraume.

 

Ved starten af forløbet på Hjerneskadecentret må du ikke have et igangværende misbrug eller være belastet af en uafklaret behandlingskrævende psykiatrisk lidelse. Man skal have afsluttet det akutte behandlingsforløb inden starten på centret.

 

Du kan have følgevirkninger inden for en række områder:

 

Kognitivt kan der f.eks. ses problemer med:

- koncentration og opmærksomhed
- indlæring og hukommelse
- mental udtrætning
- overblik og problemløsning

 

Praktisk kan der f.eks. være vanskeligheder med: 
- igangsætning og organisering af opgaver
- planlægning og problemløsning i relation til opgaver
- energiforvaltning
- udførelse af specifikke arbejdsrelaterede opgaver

 

Fysisk kan der f.eks. opleves:
- nedsat udholdenhed
- udtalt træthed og øget søvnbehov
- sensomotoriske problemstillinger
- smerter

 

Følelsesmæssigt kan f.eks. ses forandringer og reaktioner i form af:
- nedsat selvtillid 
- irritabilitet og vrede
- personlighedsmæssige forandringer
- angst og depression

 

Socialt kan f.eks. ses:
- vanskeligheder med at være sammen med mange mennesker
- besvær med at følge med i samtaler
- nedsat indlevelse og situationsfornemmelse