Spring til indhold

Ugeskema

Skemaet laves løbende for den enkelte kursist og tilpasses individuelle behov

Samtale med kontaktperson:
Kursisten har samtaler med en fast kontaktperson. Her drøftes blandt andet kursistens velbefindende, forløbets mål og indhold samt behov for justeringer. Kontaktpersonen deltager sammen med kursisten og dennes netværk i aftalte møder med kommunens socialrådgiver.  

Fællesmøde:
Møde en gang ugentligt for hele holdet, hvor der er plads til praktisk info, fælles refleksioner og emner der eventuelt presser sig på.

Fysisk aktivitet:
Viden om betydningen af fysisk aktivitet, indsigt i fysiske vanskeligheder, ressourcer og egne bevægelseserfaringer, erfaringer med generelt fysiske velvære samt genoptagelse eller nyorientering i forhold til fysiske fritidsaktiviteter i samarbejde med fysioterapeut.

Individuelle tiltag:
Eksempelvis samtaler/træning/aktivitet med neuropsykolog, ergoterapeut, socialrådgiver eller fysioterapeut. 

Opmærksomhedstræning:
Træning af og indsigt i egen opmærksomhedsfunktion i samarbejde med neuropsykolog.

Praktisk gruppe:
Der arbejdes bl.a. med planlægning, hukommelseshjælpemidler, indsigt, kompenserende strategier, praktisk problemløsning, planlagte hjemmeopgaver og arbejdsrelevante opgaver i samarbejde med ergoterapeut.

Kalender:
Der arbejdes med at bruge kalender som støtte til planlægning, overblik, initiativ, hukommelse mm. i samarbejde med ergoterapeut

Kognitiv gruppe:
Viden om hjernen og forståelse af egne kognitive ressourcer og vanskeligheder efter skaden i samarbejde med neuropsykolog.

Tværfaglige temaer:
Der arbejdes bl.a. med energiforvaltning, hukommelse, interesser og fritid og fremtidige arbejdssituation i samarbejde med de forskellige faggrupper.