Spring til indhold

Individuelle forløb

I nogle tilfælde vil et holdforløb ikke være den mest hensigtsmæssige indsats, og så etableres der et individuelt forløb.

Et individuelt forløb kan i højere grad tilpasses dig og dine vanskeligheder. 

 

Du vil kunne deltage i enkelte grupper på holdforløbet, men dit forløb vil overvejende have individuel karakter. Også i de individuelle forløb er rehabiliteringsindsatsen rettet mod en udvikling og vurdering af arbejdsevnen, sådan som det er beskrevet under holdforløb

 

Det individuelle forløb strækker sig typisk over 6 måneder. I forlængelse heraf vil der være 6 opfølgningsgange fordelt over det næste halve år.