Spring til indhold

Holdforløb

Holdforløbet består af et intensivt forløb på Hjerneskadecentret, der følger efter en periode med undersøgelser og udarbejdelse af handleplan.

Forløbet foregår i grupper af forskellig størrelse, og du vil være på centret fire dage om ugen mellem 9.00 og 14.00 – dog med mulighed for individuelle skånehensyn. 

 

Indsatsen på Hjerneskadecentret planlægges, så den også kan omsættes til opgaver og situationer, som er en del af dit liv – både mens du er på centret og efterfølgende. 

 

Dagene er tilrettelagt med en fast struktur med forskellige temaer om formiddagen (se eksempel på ugeplan). Efter frokost er der afsat tid til individuelle samtaler og mindre hold med eksempelvis fysisk aktivitet eller træning ved computer. Herudover er en dag om ugen afsat som hjemmedag, hvor du arbejder videre med de områder, der har været fokus på.

 

En del af det holdbaserede rehabiliteringsforløb vil indeholde arbejdslignende opgaver på Hjerneskadecentret og en arbejdspraktik uden for centret, hvor der tages udgangspunkt i konkrete arbejdsopgaver og –færdigheder. Hjerneskadecentrets jobkonsulent hjælper med at finde en arbejdsplads, hvor der kan etableres en jobpraktik, og du vil fortsat have tæt kontakt til Hjerneskadecentrets personale under arbejdspraktikken. 

 

Holdforløbet strækker sig typisk over 6 måneder. I forlængelse heraf vil der være 6 opfølgningsgange fordelt over det næste halve år.