Spring til indhold

Afslutning af forløb

Alle forløb strækker sig typisk over 6 måneder. I forlængelse heraf vil der være 6 opfølgningsgange fordelt over det næste halve år

Ved afslutningen af dit forløb bliver der udarbejdet en tværfaglig afmelding og en neuropsykologisk undersøgelse. Afmeldingen indeholder en beskrivelse af de indledende undersøgelser, erfaringer fra forløbet og arbejdspraktikken samt fremtidige anbefalinger. 

 

I forbindelse med afslutningen på dit forløb holdes der altid et møde, hvor du, din nærmeste pårørende, din kontaktperson på Hjerneskaderådgivningen, din socialrådgiver og repræsentanter fra Hjerneskadecentret deltager. Formålet med dette møde er at få videregivet informationer og viden om forløbet til brug for dit videre samarbejde med din socialrådgiver.

 

Din kontaktperson fra Hjerneskadecentret kan også deltage i det kommunale rehabiliteringsteams møde, hvor der vil blive taget stilling til din fremtidige forsørgelse. 

 

Opfølgningen foregår på Hjerneskadecentret, enten sammen med andre fra dit holdforløb eller ved individuelle samtaler. Der kan også være opfølgning i forbindelse med et arbejdspladsbesøg. Formålet med opfølgningen er, at du får støtte til at stabilisere din arbejdsevne, støtte til at du kan fastholde strategier og teknikker samt at sikre, at du undgår at blive overbelastet.