Spring til indhold

Forløb

Her kan du se, hvilke forløb vi tilbyder på Hjerneskadecentret, Odense

Hjerneskadecentret tilbyder

  • holdforløb
  • individuelle forløb
  • forløb med fokus på arbejdsfastholdelse

Personalet arbejder i tværfaglige teams. Alle forløb indledes med en grundig tværfaglig undersøgelsesrunde, der består af individuelle undersøgelser af kognitiv, fysisk, praktisk, følelsesmæssig og social funktion.

Undersøgelserne anvendes til at klarlægge følgerne af skaden i din hjerne og dermed dine vanskeligheder, ressourcer og muligheder. Samtidig danner undersøgelserne baggrund for en individuel handleplan og tilrettelæggelsen af dit forløb på Hjerneskadecentret. 

I alle forløb på Hjerneskadecentret er der fokus på indsigt i følgerne efter skaden, nye handlemuligheder, følelsesmæssigt velbefindende, selvstændighed og en hensigtsmæssig balance mellem at deltage i arbejde, familien og hjemmet samt fritidsinteresser. 

Indsatsen er helhedsorienteret og bygger på et neurologisk og neuropsykologisk grundlag. Der anvendes principper fra kognitive, kliniske og almenpsykologiske teorier, læringsteorier, motoriske og fysiske træningsteorier, aktivitetsteorier samt forskning inden for hjerneskadeområdet.