Spring til indhold

Hvor finder du et match?

Hvis I allerede har et godt kendskab til forskellige lokale sociale aktører, fx væresteder eller kommunale udsatteråd, kan de være behjælpelige med at videreformidle jeres interesse i at ansætte nye medarbejdere på socialt frikort.

Det er os som kommune, der har ansvaret for at visitere borgere til et socialt frikort. Kontakt os i Virksomhed & Arbejdskraft , så vi kan yde praktisk støtte og vejledning i forbindelse med ansættelsen og kan fungere som en kompetent sparrings- og rekrutteringspartner.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen