Spring til indhold

Partnerskabet "Sammen om integration"

For at styrke og skabe ekstra synlighed om den vigtige opgave, det er at integrere flygtninge på arbejdsmarkedet, kan din virksomhed tilmelde sig partnerskabet "Sammen om integration" med Jobservice Danmark.

Med partnerskabet får din virksomhed èn indgang til beskæftigelsessystemet, koordineret service på tværs af jobcentre i forhold til integrationsarbejdet samt synliggjort sit engagement på området. Læs mere her og se, hvilke virksomheder der allerede har tilmeldt sig.

 

Vil I være en del af "Sammen om integration"?

Kontakt Jobservice Danmark på tlf. 72 20 03 50 alle hverdage mellem 8.00-16.00 eller på jobservicedanmark@star.dk

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen