Spring til indhold

Screening

Der er mulighed for at få screenet din virksomheds medarbejdere. Screeningen viser om dine medarbejdere har behov for et løft af deres basale kompetencer.

For at afklare behovet for et løft af dine medarbejderes kompetencer tilbydes din virksomhed en screening af medarbejderne.

Screeningen kan være af alle dine ansatte i virksomheden eller en udvalgt afdeling.
Screeningen viser, hvem der har behov for en opkvalificering og hvilke kompetencer, der skal løftes.

Der kan screenes for danskfaglige, herunder ordblindhed, matematikfaglige, engelskfaglige og it-faglige kompetencer.
Inden forløbet aftales det, hvilke kompetencer der skal sættes fokus på. Din virksomhed kan vælge en eller flere færdigheder efter behov.
Efterfølgende vil dine medarbejder blive tilbudt undervisning, som bliver tilpasset både medarbejderens og virksomhedens behov. Screening og undervisning kan lægges morgen, middag og aften – alt efter, hvad der passer ind i din virksomheds produktion og dine medarbejderes arbejdstider.


Beskæftigelses- og Socialforvaltningen