Spring til indhold

Kompensation af løn

Screeningen af dine medarbejdere er gratis og du kan få kompensation for dine medarbejderes løn, når de får undervisning.

Der er flere muligheder for at din virksomhed kan få kompensation for den tid dine medarbejdere er på uddannelse:

Dine medarbejdere har under uddannelsen ret til Statens voksenuddannelsesstøtte, enten som en direkte udbetaling i stedet for løn, eller som en lønrefusion til arbejdsgiveren.

 

Kompetencefonde:

Du kan ofte søge yderligere lønrefusion gennem din virksomheds kompetencefond. Ved nogle fonde kan du søge om refusion for dine medarbejderes løn, når de får lavet screeningen.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen